• “Temel Kredi Bilgileri” finans eğitimlerine yeni bir renk katacak.

  26.06.2012
  Zor anlaşılan finansal kavram ve konuların bile kolaylıkla kavranabildiği, akılda kalıcı ve günlük işlere rahatlıkla aktarılabilen bir eğitim!


  Finans ya da kredi terimleri genellikle anlaşılması zor ya da karmaşık konular olarak algılanırlar ve çoğu kişinin öğrenmede güçlük çeker. Çünkü; günlük hayattan çok uzak kavramlarmış gibi aktarılırlar ve kullanılan terminoloji karmaşıklığı daha da artırır. Halbuki; bu kavramlar sıradan bir adamın ya da işletmenin günlük ya da dönemsel finansal ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış, bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde organize edilmiş kavramlardır.

  Bu eğitim sayesinde; krediye dair tüm temel bilgileri küçük örnekler ve benzetmelerle izleyecek, farklı bir gözle anlayacak, kredinin genel tanım ve kavramlarına, kredilerin kullandırılmasına, sınıflandırılmasına ve türlerine farklı bir pencereden bakacaksınız. Bir solukta tamamlayacağınız bu eğitime ek olarak Temel Kredi Bilgileri Oyunu ile öğrendiklerinizi pekiştirerek eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Eğitimi dikkatlice izleyin ve oyunda öğrendiklerinizi puana dönüştürün.

  Bu farklı eğitim deneyimini kaçırmayın.


  Eğitim Kodu :
  11F3192A

  Eğitim Adı :
  Temel Kredi Bilgileri

  Eğitim Tanımı :
  Kredi vermek bankaların en önemli ve ana işlevlerinden biridir. Gerek bankalar yönünden bilançolarının temel kalemlerinden biri olması, gerekse firmalar yönünden ticari yaşamlarında finansmanın çok ağırlıklı yer alması nedeniyle krediler çok önemli bir unsurdur. Bankaların da; firmaların bünyesi, faaliyet konuları, ihtiyaç ve taleplerine göre doğru krediyi kullandırmaları gerekmektedir.

  Bu eğitim; kredi ile ilgili genel tanımlar ve kavramlar, kredilerin kullandırılması, sınıflandırılması, türleri ve kullanım amaçlarıile ilgili bilgileri öğretmek için hazırlanmıştır.

  Hedefler : Eğitimi tamamlayan katılımcıların;

  Bankacılıkta kredi ile ilgili bazı genel ve standart tanım ve kavramları,
  · Kredinin bünyesinde taşıdığı unsurları,
  · Kredilerin kullandırılmasındaki temel prensipleri,
  · Kredilerin farklı unsurlara göre sınıflandırılmasını,
  · Kredi türlerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

  Hedef Grup : Bu eğitim; bankacılık - finans sektörü çalışanları, finansçı olmayan yöneticiler veya yönetici adayları, şirketlerin finans ve mali bölüm çalışanları ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır.

  Konu Başlıkları :

  · Kredinin Genel Tanımı ve kavramları
  · Kredilerin Kullandırılması
  · Kredilerin Sınıflandırılması
  · Kredi Türleri

  İçerik Ortağı :Diğer Haberler