KaynaklarEnocta Blog

Avrupa Birliği Projeleri ve Enocta

Avrupa Birliği (AB) ekonomik ve politik birliğin yanı sıra eğitime, araştırma-geliştirme çalışmalarına, bilim ve araştırmaya, kültürel entegrasyona da önem vermekte ve üyeleri için maddi destekli AB Programları ve Projeleri oluşturmuştur. Türkiye Aday ülke statüsü ile Avrupa Birliği fonlarından yararlanmaktadır. Kısa adı IPA olan Katılım Öncesi Mali Yardımlar Aracı ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecindeki reformlar ve bu yönde yapılan her türlü çalışma desteklenmektedir. Türkiye, AB Programlarına 2002 tarihinde, Helsinki Zirvesi ile başlamıştır ve AB Programlarının çoğunu uygulayan bir ülkedir.

Türkiye 2007-2013 yılları arasında 9 Birlik Programına katılım sağlamıştır. Bunlar:

 • Eğitim ve öğretim alanında “Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)”
 • Gençlik faaliyetlerini destekleyen “Gençlik Programı”
 • Rekabetçilik ve yenilik alanlarına destek sağlayan “Rekabetçilik ve Yenilik Programı”
 • Araştırma ve teknolojik yeniliklerin desteklenmesi için “ Çerçeve Programı”
 • Kültür faaliyetlerine destek sağlayan “Kültür 2013 Programı”
 • Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi,
 • Sosyal Politika alanında gerçekleştirilen “Progress Programı”
 • Gümrük alanındaki işbirliğini destekleyen “Gümrükler 2013 Programı”
 • Vergi alanındaki işbirliğini destekleyen “Fiscalis 2013 Programı

olarak sıralanmaktadır.

Türkiye’nin 2014-2020 yılları arasında Birliğin oluşturduğu 22 programdan katılım sağlayacağı 6’sı ise şu şekilde sıralanmaktadır

 • Erasmus+ Programı
 • Ufuk 2020 Programı
 • İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı
 • Yaratıcı Avrupa Programı
 • Fiscalis 2020 Programı
 • Gümrükler 2020 Programı

Bu programlarla ilgili detaylı bilgilere Avrupa Birliği Bakanlığı web sitesinden ( link : http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=101&l=1 ) ulaşabilirsiniz.

Özellikle eğitim alanında Ar-Ge projeleri; bilimsel araştırmaları ve yenilikçilik faaliyetleri tek bir çatı altında toplayan Ufuk 2020 Programı ile desteklenirken, Birlik düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere eğitim ve öğretimde işbirliği, hareketlilik faaliyetleri, dönemsel ortaklıklar ve gençlik faaliyetleri Erasmus+ programı ile desteklenmektedir. AB programlarından bireyler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları faydalanabilmektedir.

Hayat Boyu Eğitim Programı (LLP)

Enocta AB’nin desteklediği programlar içerisinde yerli ve yabancı ortaklar ile projeler geliştirmektedir. Eylül 2015 tarihinde kapanış konferansını gerçekleştirdiğimiz InTouch ICT projesi, Hayat Boyu Eğitim Programı (LLP) kapsamında fonlanan bir Leonardo Da Vinci, Yenilik Transferi Projesidir.

Bilişim sektöründe verimliliği ve üretkenliği artırmak için İletişim, Ekip Çalışması, Planlama, Öğrenme ve Gelişim, Değişime Açık Olma, Yaratıcılık, Anlaşılabilirlik, Karar Verme, Yenilikçilik, Esneklik gibi becerilerin gelişiminin, oyun dinamikleri kullanılarak, mobil tabanlı oyunlaştırılmış e-öğrenme projesi gerçekleştirilmiştir. AB Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projede Türkiye’den Enocta, TBV, Okan Üniversitesinin yanısıra İsveç, İtalyan ve Macar ortaklar yer almıştır.

15 yıldır elde ettiği e-öğrenme deneyimi ile Enocta, yenilikçi yaklaşımları desteklemek, inovasyonu ve rekabetçiliği artırmak için AB destekli Ar-Ge ve eğitim projelerinde yer alarak kurumların öğrenme kalitesi ve kurumsal gelişim seviyelerini yükseltmeyi hedeflemektedir.

Avrupa Birliği Projeleri ve Enocta
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?