KaynaklarEnocta Blog

Başarılı Bir E-Öğrenme Projesinin Unsurları

E-öğrenme projelerinin başarıları, hiç şüphesiz eğitim gelişim profesyonellerinin son dönemlerde oldukça yakından takip ettiği en önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye’deki E-öğrenme projelerinin 2000’li yılların başından bu yana kurumsal alandaki yapılanmasına baktığımızda, ihtiyacın ilk çıkış noktasının genel itibariyle özellikle dağınık yapıdaki kalabalık organizasyonların bilgiyi kısa sürede merkezi olarak dağıtmak olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle doğal olarak projelerin başarıları, sağladığı operasyonel maliyetlerden tasarruf üzerinden değerlendirilmiştir.

Oysa günümüze gelindiğinde eğitim teknolojileri, yukarıda sağladığı kaçınılmaz faydanın ötesinde, kurumların eğitim ve gelişim faaliyetleri içerisinde oldukça önemli, bütünleyici bir konumlamaya sahip olmaya başlamıştır. Özellikle öğrenme mimarisine odaklanan kurumlarda eğitim teknolojilerinin daha da stratejinin bir parçası olarak yapılandırıldığını görebiliriz.

Peki tüm bunların ışığı altında baktığımızda kurumlarda amacına ulaşan “Başarılı” addedilmiş e-öğrenme projelerinin ortak yönleri olarak karşımıza neler çıkmaktadır?

  • Kurum eğitim-gelişim stratejisinin belirlenmesi,
  • Öğrenme mimarisinin tanımlanması,
  • Üst yönetim desteğinin alınması,
  • İş sahibinin sponsorluğunun alınması ve her zaman işin içinde tutulması,
  • İşi destekleyecek KPI’lar belirlenmesi,
  • Ölçme yönteminin program tasarımının en başında belirlenmesi,
  • Her ihtiyaca göre özel yaklaşımın kurgulanması

gibi kriterleri sağlamış projelerin başarılı olduğunu görmekteyiz.Kurumun eğitim-gelişim stratejilerinin belirlenmesi aslında eğitim ve gelişimin kurumun genel stratejilerine nasıl katkı sağlayacağının belirlenmesidir. Dolayısıyla eğitim teknolojilerinin eğitim ve gelişim çalışmaları içerisindeki rolünün de bu stratejinin bir parçası olarak yapılandırılması gerekmektedir.

Öğrenme mimarisi kavramı son derece önemlidir. Bu, kurumun öğrenme ile ilgili ihtiyaçları, stratejileri ve kullanacağı yöntemlerinin tamamını kapsayan bir yol haritasıdır. Bu harita;

  • Kurumun problemlerini çözerken nasıl ele alacağı,
  • Problemin çözümünde ne tür yöntemler kullanacağı ve
  • Hangi yaklaşımı benimseyeceğine dair eğitmen, tasarımcı ve yöneticilere yol göstermelidir.

Üst yönetimin desteği, projelere inancı, sonrasında da projelerin iş kolu tarafından sahipliğinin önemi zaten projelerin başlaması ve sürdürülebilir olmasında en önemli kriter olarak karşımıza çıkmaktadır.

Her ihtiyaca yönelik özel yaklaşımların belirlenmesi bunu göre yapılandırılacak olan ölçme değerlendirme yönetimine karar verilmesi oldukça kritiktir.

Ancak işi destekleyecek Anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi (KPI), projelerin başlangıcındaki kurguda, projenin devamındaki takipte ve sonrasındaki ölçümlemede karşımıza çıkan en önemli konudur. Buna rağmen halen günümüz kurumsal projelerinde doğru kriterlerin belirlenmesi, takibi ve ölçümlemesinde sıkıntılar yaşandığını görmekteyiz.

Doğru performans kriteri nedir? Neye göre belirlenir? Nasıl takip edilmelidir? Gibi  soru ve başlıkları başlı başına bir paylaşım içerisinde tartışıyor olacağız…

Başarılı Bir E-Öğrenme Projesinin Unsurları
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?