KaynaklarEnocta Blog

Çağımızdaki Eylemsel Liderlik Yaklaşımı

Pek çok kurum liderlik tanımının günümüzde nasıl değiştiğinin bilincinde olsa da, kurum kültürleri henüz bu yeni liderlik özelliklerine uyum sağlamış durumda değil. 21. yüzyılın lideri elbette kendinden önce gelenlerden daha esnek, iş birliğine yatkın ve yaratıcı olmak zorunda. Bu nedenle günümüzde kurumlar; geniş bir bakış açısına sahip, tutarlı ve iş birliğini destekleyerek kurumlarının geleceği için yepyeni bir vizyon oluşturma arzusunda olan liderler arayışında.

Bu yazımızda, yenilikçiliği ve 21. yüzyıl liderlik yöntem ve anlayışlarını destekleyen bir kültür geliştirmeye yönelik bazı önerileri sizinle paylaşacağız:

Kaygı ve Kargaşaya Rağmen Harekete Geçin

Sürekli iş başında olmayı gerektiren ve hızla değişen bu ekonomik atmosferde, iş gücünün endişe ve gerginlikler arasında kaybolmuş durumda olması pek de şaşırtıcı değil. Ufuktaki iş teslim tarihleri ve birbiriyle çatışan projeler içerisinde bunalmak yaygın bir durum. Çalışanların diğer bölümlerle ortak yaptığı eşzamanlı işler, konferans görüşmeleri, angarya işler ve sosyal medya faaliyetleri arasından kendilerini sıyırıp doğru işler için harekete geçmeleri fark yaratmalarını sağlayacaktır. Liderlerden de beklenen, göz gözü görmeyecek kadar kaotik ortamlarda bile doğru aksiyonları alabilme yeteneğidir.

Kontrol Gücünüzün Farkına Varın

Kriz durumlarında bazılarının harekete geçmeden donup kalmasının nedeni, yapabilecekleri bir şeyin olmaması değil; öğrenilmiş bir çaresizliğin içine düşmeleridir, ne yaparsak yapalım hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimizi hissettiğimiz o noktaya... Endişemize hakim olmak ve karşı karşıya olduğumuz durumla baş edebilmek için, ilk olarak kontrol edebildiklerimizin üzerine odaklanmalıyız. Bunlar başta çok fazla sayıda olmayabilir. Ancak onları yönetebilmek, daha kritik konuları yönetebilmeyi de peşinden getirebilir. Aşağıdaki alıştırmanın bu konuda yararlı olabileceğini düşünüyoruz:

  • Dahil olduğunuz bir proje, görev ya da girişimi düşünün.
  • Kontrol edebildiğiniz her şeyi yazın.
  • Şimdi, kontrolünüzde olmayan ya da çok az kontrol edebildiklerinizi yazın. Bu alıştırmayı yaptıktan sonra, kontrol edebildiğiniz öğelerin kontrol edemediklerinize oranının, tahmininizden daha fazla olduğunu göreceksiniz.

Zamanınızı Nerede Harcadığınızı Bilin

Martin Seligman’a göre başarmak istediklerinizi öncelik sırasına göre dizerken, hedeflerinizi zamanınızı nerede harcadığınız ile kıyaslamalısınız. Ofisinize, mutfağınıza ya da sık uğradığınız mekanlardan birine bir yazı tahtası koyun ve üzerine gerçekten başarmak istediğiniz konuları yazın. Sonra gündelik etkinliklerinizi ve her biri için ne kadar zaman harcadığınızı listeleyin. Harcadığınız zaman ile belirlediğiniz hedefler arasındaki fark sizi şaşırtabilir. Hedeflerinize hizmet etmeyen ve zamanınızın büyük bir kısmını alan faaliyetleri tekrar düzenlemenizde yarar olacaktır.

Harekete Geçin

Herhangi bir şeyi yapmak için harcayacağınız süre, onu yapmak zorunda olduğunuz süreye eşittir. Yani, bir sunumu hazırlamak için iki haftanız varsa, hazırlığınız iki hafta sürecektir. İki saatiniz varsa, iki saat sürecektir. Kontrolü elinizde tutmak için kendinize belirli bir süre verin ve harekete geçin. Uzun süredir ertelemekte olduğumuz işler genelde sandığımızdan daha az zamanımızı alır. Eylemsizlik de bir seçenektir. Siz bu seçeneğin üzerini çizin ve hemen harekete geçin.

Motivasyonu Yükselten Bir Numaralı Faktör

Dünya çapında motivasyonu yükselten birinci faktörü tespit etmek hiç de kolay değil ama Teresa Amabile ve meslektaşı Steven Kramer bunun için bir araştırma yaptılar. 7 şirketten 238 çalışanın tuttuğu 12.000 günlük girdisini inceledikleri araştırma, Amabile’nin kitabı, İlerleme Kanunu: Küçük Kazançlarla İş Yerinde Mutluluk, Bağlılık ve Yaratıcılığı Ateşlemek’te (The Progress Principle: Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement and Creativity at Work) anlatılıyor. Araştırmacıların bulgularına göre yöneticiler, her ne kadar motivasyonu yükselten birinci etmenin takdir edilme olduğunu yazsalar da, çalışanlar en çok işlerinde anlamlı bir ilerleme olmasını önemsiyorlar. Oysa yöneticilerin sadece yüzde beşi bunun birinci etmen olduğunun bilincindeler.

Yaptığınız İşin Yarattığı Etki ile Kişisel Bağlantı Kurun

Bunun için de bir fırsatını bulun ve yarattığınız ya da sunduğunuz şeyleri gerçekten tüketen, deneyimleyen, onlara temas eden ve onlarla etkileşim içinde bulunan kişilerle konuşun. Bu size neyi, neden yaptığınızı hatırlatacaktır. Bu iş yapılmasaydı ne gibi sonuçlar doğardı sorusu da benzer etkiyi yaratabilir. Yaptığınız işin yarattığı etkilerinin farkında olmanız, elinizden çıkan işe kalite, tamlık ve mükemmellik getirecek ve müşterinizle ilişkinizi iyileştirecek ve daha üstün bir performans düzeyine erişmenizi de sağlayacaktır.

Daha Büyük Bir Amaca Doğru İlerlemek

Belirsizliğe rağmen eyleme geçtiğimizde ve başkalarını da belirsizliğin ortasında harekete geçmeye yönlendirebildiğimizde sadece kendi becerilerimizi geliştirmez, başkalarındaki eyleme geçme güdüsünü de tetiklemiş oluruz. Çevremizdekilere karar alıp eyleme geçmeleri ve sonrasında o atılımı, o başlatılan hareketi sürdürmeleri için ilham verdiğimizde hatırlamamız gereken, motivasyonu yükselten en güçlü etmen, anlamlı bir konuda bir ilerleme olduğunun hissedilmesidir. İlerleme hissini en öne koyup destekleyerek sadece işimizde bir ilerleme olmasını sağlamakla kalmaz, çevremizdeki kişilerde anlamlı bir üretkenlik içerisinde bulunduklarına dair güçlü bir duygu da yaratırız. Sonuç olarak, yeteneklerde ölçülebilir bir artış yaratmak için mücadele ve zorluk öğelerine ihtiyaç vardır. Düşünce ve davranışlarımızda esneyerek ileriye uzanmıyorsak potansiyelimizi gerçekleştirmiyoruz demektir. Kendimizi ve etrafımızdakileri daha yükseğe erişmek üzere cesaretlendirmek için eylemlerimizi yaratmak istediğimiz asıl etkiye odaklamalıyız.

Üstün performans gördüğünüzde o noktaya gelene kadar harcanan çabayı övün. Sadece mükemmelliği ödüllendirmiş olmayacak, gelişimi destekleyecek ve özgüveni artıracaksınız. Oysa çoğumuz yeteneği övme eğilimindeyizdir. “Bu konuda epey yeteneklisin.” cümlesi doğuştan gelen kabiliyetini ve zekâsını takdirden öteye geçmez. Oysa “Bu konuda çok emek vermişsin, çalışmışsın.” diyerek onun çabasını, azmini ve emeğini övmüş oluruz. Böylece kişi gelişebileceği alanlarda ilerleyebilme gücü kazanır.

Yetenek Yerine Çaba ve Azmi Övün

Öğrenmedeki bu ince çizgiyi yakalamanın tek yolu hemen işe koyulmak ve denemek. Özellikle yeni beceri ve davranışların kazanılması, o ana kadar yaptığımız şeyleri bir kenara koymakla değil, bir şeyleri biraz farklı bir biçimde, yeni davranışlar geliştirecek şekilde yapmaya odaklanmakla ilgilidir.Genelde öğrenmenin bir hızı olduğunu düşünmeyiz. Oysa var. Klasik öğrenmedeki alıştırma yapma anlayışına göre yapmamız gerekeni yapmalı, gerekli zamanı harcamalıyız. Ancak hızlı öğrenmeyi sağlayan alıştırmanın kalitesi çok farklıdır. Burada, sürekli saati takip ederek değil, becerinizin tam kıyısında, zorluk ile becerinin kesiştiği noktada gezindiğiniz türden bir bilinçli alıştırmadan söz ediyoruz. Bu nokta, yaklaşık yüzde 50 ya da 75 düzeyinde başarılı olduğunuz zorluk seviyesidir. Kendinize aşırı derecede güvenmenizi sağlayıp mücadele isteğini ortadan kaldırmayacak kadar zor, stres ve endişeye yol açmayacak kadar kolay... Alıştırmanın etkili olabilmesi, gerçek koşullarda ve bir miktar stres, bir miktar mücadele içerecek şekilde becerinizin sınırında olmasına bağlıdır. Diyelim ki, futbol öğretiyorsunuz. Bir oyuncuya hazırlık maçından sonra yirmi penaltı atmasını söylemek yerine, hazırlık maçına kısa bir süre dahil edip iki penaltı atmasını istemek öğrenmeyi hızlandırır.

Öğrenmenin Hızını Bilin

Bu yazı, SkillSoft LDC Ürün Sorumlusu, G. Shawn Hunter’ın “Actionable Leadership in the Creative Age” isimli yazısından derlenmiştir.

Kaynakça

Seligman, Martin. “Martin Seligman on positive psychology,” TED Talks (TED 2004). TED. Son erişim:11 Nisan 2012. http://www.ted.com/talks/martin_seligman_on_the_state_of_psychology.htmlAmabile, Teresa. “Time Pressure and Creativity: Why Time Is Not on Your Side.” Harvard Business School. Son değişiklik: Temmuz 29, 2002. http://hbswk.hbs.edu/item/3030.html.

Çağımızdaki Eylemsel Liderlik Yaklaşımı
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?