KaynaklarEnocta Blog

Çalışanların E-öğrenmeyi Benimsemelerine Etki Eden Faktörler

Yönetim Desteği Algısı

 • Yöneticilerim yeni öğrenilen bilgi ve becerileri uygulamaya geçirenleri takdir ediyor.
 • Üst yönetim teknik konularda yetkinlik ve mükemmellik bekliyor.
 • Üst yönetim her zaman yüksek performans bekliyor.

Görevlerde Gelişime Olan Katkı Algısı

 • Atanan görevler kişisel gelişimimi teşvik edecek şekilde tasarlanıyor.
 • Şirketim yeni bilgiler edinerek bir işi daha etkin yapmanın yollarının bulunmasına önem vererek destekliyor.
 • Verilen görevler, yeni teknikleri ve yöntemleri öğrenmeme olanak sağlayarak performansımı yükseltiyor.

Kurumsal Destek Algısı

 • Şirketimde yeni öğrenilen bilgi ve becerileri işimize uyguladığımızda finansal ödüllerin verilmesine dayanan bir performans değerlendirme sistemi var.

Bireysel Öğrenmede Fayda Algısı

 • İşim için altyapı sağlamakta e-öğrenme sistemi faydalı olacak.
 • E-öğrenme sistemi, kişisel öğrenmemi daha etkin bir şekilde planlamama yardımcı olacak.
 • E-öğrenme sistemi işimle ilgili gerekli bilgileri öğrenmemi sağlayacaktır.
 • E-öğrenme sistemi bilgi açıklarımı ve öğrenme ihtiyaçlarımı belirlemekte faydalı olacak.
 • İşyerindeki e-öğrenme sistemi işimle ilgili yetkinlikleri daha hızlı ve kolay kazanmamı sağlayacak.

Sosyal Öğrenmede Fayda Algısı

 • Bu e-öğrenme modülü iş yerinde öğrenme için ortak bir platform oluşturmamızı sağlayacak
 • Bu e-öğrenme modülü birbirimizi izleme, koçluk yapma ve takım çalışması konusunda verimli bir çalışma ortamı oluşturmamıza yardımcı olacak.

E-öğrenme Sistemini Kullanma Eğilimi

 • E-öğrenme sistemine erişimim olursa, kullanırım.
 • Mümkün olursa e-öğrenme sistemini iş arkadaşlarıma tavsiye ederim.

Bu sorular büyük bir şirkette çalışan 222 kişiye soruldu ve cevaplar e-öğrenme sistemlerinin kullanımında sadece kişisel özellik ve tutumların ya da e-öğrenme içeriklerinin tasarımlarının etkili olmadığını gösterdi. Bunun yanı sıra, çalışanın iş ortamında gördüğü yönetici desteğinin, verilen işlerin niteliğinin ve kurumsal performans sisteminin de en az diğer faktörler kadar önemli olduğu sonucunu ortaya çıkardı.

Çalışmanın amacı, çalışanları e-öğrenme sistemini kullanmaya motive eden kurumsal faktörleri incelemekti. Çalışma sonucunda bulunan 3 ana faktörü şöyle sıralayabiliriz:

 • Yönetici Desteği,
 • Yapılan İşin Niteliği,
 • Kurumsal Destek.

Yönetici Desteği

Yöneticilerin çalışanlarının devam eden eğitim ve gelişim aktivitelerine katılmalarını sağlayarak yeni bilgi ve beceriler kazanmaları için fırsat vermesi ve teşvik etmesidir. Çalışanlar e-öğrenme sistemini kullanarak yöneticilerinin takdirini kazanacaklarını düşüneceklerinden bu bir motivasyon aracı olarak ele alınabilir.

Eğer yönetici çalışanının e-öğrenme sistemini kullanmasını teşvik eder ve olumlu aktivitelerini takdir ederse, sistem çok daha kolay benimsenmektedir.

Yapılan İşin Niteliği

Çalışanların işlerini sahiplenmesi ve çalışana atanan işin e-öğrenme sisteminde kazanılan bilgi ve becerilerin kullanımını ve pekiştirilmesini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmasıdır. Daha iyi performans gösterebilmek için yeni bilgi ve becerilerde uzmanlaşmak faydalı bir araç olarak düşünülür. İş süreçlerindeki zaman yeterliliği, işle ilgili bilgi ve veri, yazılım/donanım erişimi gibi kolaylaştırıcı etkenler e-öğrenme teknolojisini kullanmada doğrudan etkilidir.

Araştırma sonuçları, e-öğrenme sisteminin çalışanların kişisel bilgi açıklarını kapayacağı ve iş yetkinliklerini güçlendireceğini düşündürüyor. Çalışanlara atanan görevler, onlara işlerinde yeni beceriler kazanmalarını ve bu yeni bilgilerini işe aktarmalarını sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Kurumsal Destek

İşverenlerin çalışanların eğitim ve gelişim aktivitelerine katılımlarını desteklemesi ve bu aktivitelere değer vermesi kurumsal destek algısını artırmaktadır. Yetkinliğe dayalı performans değerlendirme ve maaş artışı sistemi olması, çalışanları e-öğrenme sistemini kullanmaya motive eden faktörlerden biridir.

Kurumsal olarak “çalışma arkadaşını izleme”, “koçluk yapma” ve “takım çalışması” gibi sistemleri desteklemek, e-öğrenmedeki fayda algısını güçlendiren bir faktördür.

Kurumsal destek; e-öğrenme sistemini kullanan ve öğrendiklerini işlerine aktarabilenler için bütçeye yönelik aktiviteler, nakdi ödüller ya da terfiler ile çalışanların e-öğrenmeden kazanacakları avantajlara yönelik beklentilerini artırmakta, böylece e-öğrenme sisteminin daha etkin bir şekilde kullanımı sağlanmaktadır.

İnsan Kaynakları’nın Rolü

E-öğrenme girişimlerinden sorumlu yöneticilerin yapacakları ilk şey, çalışma ortamının sosyal atmosferini, iş akış tasarımını ve beceriye dayalı ödüllendirme sistemini kontrol etmek, gerekirse baştan tasarlamak olmalı.

Tasarım ve geliştirme için mali yatırım yapmadan önce, kurumsal sistemlerdeki çalışanların e-öğrenmeye karşı muhtemel algılarını olumsuz ya da yanlış yönde etkileyebilecek potansiyel kısıtlamaları belirlemek ve üstesinden gelmek ise sonraki adım olarak belirlenmeli.

Makro düzeyde, e-öğrenme ile stratejik değişim sürecinde olan kurumlar; liderlik sorumluluğu, iş atama sistemi tasarımı ve kurumsal insan kaynakları gelişimi ilkeleri ile stratejilerini gözden geçirmeli ve bu konuya gerekli özeni göstermelidir. E-öğrenme uygulaması için kolaylaştırıcı kurumsal bir ortamın boyutlarının oluşturulmasında bu faktörlerin her biri ayrı önem taşımaktadır.

Kısacası çalışanların kurumsal e-öğrenme sistemine katılımını artırmak ve öğrenmeyi etkin kılmak için e-öğrenmenin çalışanlara katacağı değer ve sistemin iş performanslarına sağlayacağı fayda ortaya çıkarılmalı, olumlu beklentileri karşılamak hedeflenmelidir.

1964’te Victor Vroom öne sürdüğü Beklenti Teorisi’ne göre motivasyonun üç bileşeni vardır: Beklenti, işe yararlık ve değer. Beklenti, bir çalışanın eğitimde yer alarak yeni bilgi ve beceriler kazanacağına olan inancıdır. İşe yararlık, eğitim aktivitelerinde kazanılan bilgi ve becerilerin getireceği olumlu kazanımlardır. Son bileşen olan değer ise, çalışanın bu kazanımlara ne kadar önem verdiği ile ilgilidir. Bu kazanımlara örnek olarak, iş arkadaşlarından göreceği saygı, maaş artışı ya da yükselen iş performansı verilebilir.

Bu yazı, Bo Cheng, Minhong Wang, Jürgen Moormann, Bolanle A. Olaniran, Nian-Shing Chen tarafından kaleme alınan “The effects of organizational learning environment factors on e-learning Acceptance” isimli makalesinden derlenmiştir.

Çalışanların E-öğrenmeyi Benimsemelerine Etki Eden Faktörler
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?