KaynaklarEnocta Blog

Enocta, DSJC'ye Türkiye'den Kabul Edilen ilk Şirket Oldu!

Avrupa Komisyonu tarafından 2016'nın Aralık ayında kurulan ve ülkemizin dijital dönüşüm sürecine de önemli katkılar sağlayacak Dijital Beceriler ve Meslekler Koalisyonu'nun (DSJC) Türkiye'den kabul edilen ilk üyesi, e-öğrenme alanının ilk ve öncü şirketi Enocta oldu. Bu üyelikle Enocta, Avrupa'daki en iyi ve güncel dijital beceri geliştirme uygulamalarını ve projelerini kaynağından öğrenerek bu bilgi birikimini Türkiye'ye taşıyacak. Enocta aynı zamanda, Türkiye'deki projelerini, içeriklerini ve bilgi birikimini Türkiye sınırlarının ötesine taşıyacak ve bu alandaki politikaların belirlenmesinde aktif rol alacak.

Avrupa Birliği'nin en önemli öncelikleri, dijital dönüşüm sürecini hızlandırmak, Endüstri 4.0 çağının gerektirdiği dijital becerilerin gelişmesine katkı sağlamak ve genç nüfustaki işsizlik oranının düşmesine yardımcı olmaktır. Bu amaçla Avrupa Komisyonu tarafından 2016'nın Aralık ayında kurulan ve ülkemizin dijital dönüşüm sürecine de önemli katkılar sağlayacak Dijital Beceriler ve Meslekler Koalisyonu'nun (Digital Skills and Jobs Coalition – DSJC) Türkiye'den kabul edilen ilk üyesi, e-öğrenme alanının ilk ve öncü şirketi Enocta oldu.

Avrupa Komisyonu'nun Avrupa genelindeki dijital becerilerin geliştirilmesine destek olmak amacıyla kurduğu Dijital Beceriler ve Meslekler Koalisyonu'na üye olarak kabul edilen Enocta, dijital beceri ve bilgi teknolojileri alanındaki eğitim, bilgi birikimi ve sosyal sorumluluk projelerini uluslararası alanda yaygınlaştırma fırsatıyla birlikte, Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerindeki dijital becerilerin geliştirilmesinde ve bu politikaların belirlenmesinde aktif rol alma fırsatı da elde edecek. Enocta ayrıca, geliştirdiği eğitimler ve projeler için AB destekli fonlardan aktif yararlanma ve ücretsiz danışmanlık alma imkânı da kazanacak.

Bu üyelik aynı zamanda Enocta'nın, Türkiye'de iş hayatını yakından ilgilendiren ve Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü direkt etkileyecek Endüstri 4.0 uygulamalarını yakalamak, bilgi birikimini Türkiye'ye aktarmak ve gerekli becerilerin gelişmesinde aktif bir rol üstlenmesini sağlayacak. Enocta, dijital becerilerin geliştirilmesinde, öğrenme teknolojileri birikimi ile daha aktif ve yaygın bir rol üstlenirken, aynı zamanda Türkiye'de insan kaynağının gelişimini ve özellikle genç işsizliğinin azaltılmasını sağlama konularında katkı sağlayacak.

Avrupa Komisyonu tarafından 2016'nın Aralık ayında kurulan Dijital Beceriler ve Meslekler Koalisyonu (DSJC) sivil toplum örgütlerini, sosyal ortakları, sektörleri ve üye ülkeleri bir araya getiren çok paydaşlı yapısıyla, günümüzün dijital toplumlarında ve ekonomilerinde eksikliği hissedilen dijital yetenek taleplerinin karşılanmasına destek olmayı hedefliyor. Komisyonun bir diğer amacıysa yaklaşık 1 milyon civarındaki bir genç nüfusun staj, çıraklık ve kısa vadeli eğitim programlarıyla işgücüne katılmalarını sağlayarak genç nüfus işsizlik oranının düşmesini sağlamak. Şimdiye kadar koalisyona kabul edilen kurumlar arasında Google, Microsoft, Cisco, Autodesk, Oracle, ESRI ve European Digital SME Alliance gibi dünya devleri bulunuyor. Koalisyona kabul edilen Enocta da, Avrupa ülkelerinde dijital becerilerin geliştirilmesi için çalışacak.

“2020 YILINA KADAR DİJİTAL YETENEK AÇIĞINI KAPATMAK VE 1 MİLYON GENCİ MESLEK SAHİBİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ.”

Enocta Genel Müdürü Tijen Armağan, bu önemli gelişme hakkındaki görüşlerini şöyle özetledi: “Enocta olarak günümüz iş dünyasını şekillendiren üç kritik unsurun öne çıktığını düşünüyoruz. Bunlardan ilki, Endüstri 4.0 ve bu dönemin getirdiği hızlı dijital dönüşüm. İkincisi ise, bu dönüşümün gerekli kıldığı ve 21. yüzyıl becerileri olarak özetleyebileceğimiz yeni becerilerin varlığı ve bu becerilere uygun olarak insan kaynağının acilen ve etkin şekilde geliştirilmesi, ilgili eğitim sistemlerinin kurulması. Üçüncü unsur ise, iş hayatında farklı yaş grubunda, farklı dijital becerilere ve farklı iletişim tarzına sahip nesillerin bir arada çalışması ve farklı iş yapma şekillerinin bir arada ve uyum içinde yürümesi zorunluluğu. Enocta, birlikte çalıştığı kurumların bu hızlı değişime uyumu ve bu kritik unsurların getirdiği yeniliklere hazır olması için, öğrenmenin yeniden tanımlanmasını sağlamakta ve yeni nesil öğrenmeyi iş yapma biçimi haline getirmektedir. Bu koalisyona kabul edilen ilk Türk şirketi olmamız, Enocta'nın dijital çağın ve Endüstri 4.0 döneminin gerektirdiği becerilerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik girişimlerinin Avrupa Komisyonu tarafından da takdir edildiğinin bir göstergesidir. Bizim de aralarında olduğumuz DSJC üyesi kurum ve kuruluşlar 2020 yılına kadar genç yetenekleri eğitme konusuna odaklanacak ve böylece onların dijital becerilerini sertifikalarla belgelemelerini sağlayarak şu anda açıkta olan yaklaşık 750.000 BT pozisyonuna yerleştirilmelerine destek olacak. Hiç kuşkusuz bu gelişme Türkiye'deki yetenek açığını kapatmamız ve genç işsizliğinin azaltılmasına destek olmamız açısından da önemli bir katkı sunacak. Enocta olarak bu alandaki çalışmalarımızla artık uluslararası lige açılmaktan ve bu alanda Avrupa ve dünya devleriyle bir arada olmaktan son derece gururluyuz.”

Enocta, DSJC'ye Türkiye'den Kabul Edilen ilk Şirket Oldu!
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?