KaynaklarEnocta Blog

Harmanlanmış Öğrenme Ortamınıza Webinar ya da Sanal Sınıf Eklemeniz için 5 Neden

Pandemi sebebiyle sınıf içi yani yüz yüze eğitimlerin yerini, webinarlar ve sanal sınıflar aldı. Eğitmenlerin konuyu, sanal bir toplantı aracı kullanarak (Zoom, Teams, Webex…), öğrenenlere canlı olarak aktardığı bu eğitimlerin benzersiz faydaları var. Bu yazımızda, harmanlanmış öğrenme ortamınıza webinar ya da sanal sınıf eklemeniz için beş nedeni açıklayacağız.

Harmanlamış Öğrenme Nedir ve Neden Önemlidir?

Dilimizde “karma” ya da “hibrit” öğrenme olarak da adlandırılan harmanlanmış öğrenme, İngilizcede “blended/mixed/hybrid learning” olarak karşımıza çıkıyor. Harmanlanmış öğrenme, daha çok sınıfta yapılan yüz yüze öğrenme ile internet destekli (web tabanlı) öğrenme modelinin, ihtiyaca göre her iki yöntemin de avantajlı yönlerinin kullanıldığı bir model olarak tanımlanıyor.

Harmanlanmış öğrenme, sınıf içi eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge, ağırlıklı web tabanlı asenkron eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla web tabanlı asenkron eğitimlere ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

Değişen çalışma dinamikleri göz önüne alındığında harmanlanmış öğrenme, kurumsal eğitimler için ideal bir seçenek haline geliyor. Covid-19 salgını sebebiyle, uzaktan çalışan şirketlerin sayısının hızla arttığı dönemde, sınıf içi eğitimin yerini alan webinarlar ve sanal sınıflar, şirketlere muazzam bir maliyet tasarrufu sağlamıştır. Harmanlanmış öğrenme yaklaşımı, her sektörden şirkete, çalışanlarını daha verimli bir şekilde eğitme ve öğrenme sonuçlarını yönlendirme şansı verir.

Harmanlanmış Öğrenme Ortamınıza Webinar ya da Sanal Sınıf Eklemeniz için 5 Neden

Teknoloji, süreçleri otomatikleştiriyor ve insan etkileşimlerini azaltıyor. Çalışanlar e-postalar arasında boğulurken anlık mesajlaşma araçları ile her zaman erişilebilir durumdalar. Yine de çalışanlar, meslektaşları ile daha derin bir bağ kurma ve organizasyonlarının bir parçası olduklarını hissetme arzusundalar. Deloitte tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırmaya göre, katılımcıların %79'u "çalışanlarda aidiyet duygusu geliştirmenin" kuruluşlarının önümüzdeki 12 ila 18 aydaki başarısı için önemli veya çok önemli olduğunu söylemiş. Eğitim ve Gelişim, bir kuruluşa aidiyet sağlamanın temel bileşenlerindendir.  Webinarlar ya da sanal sınıflar, çalışanları öğrenmek, paylaşmak ve bağlantı kurmak için bir araya getirmenin harika bir yoludur. İşte harmanlanmış öğrenme ortamınıza webinar ya da sanal sınıf eklemeniz için beş neden:

1. Daha fazla etkileşim ve odaklanma

Bazı eğitim programları, öğrencilerin karmaşık bir konuda ustalaşmalarına yardımcı olmak için daha yüksek düzeyde katılım gerektirir. Örneğin, bir satış eğitimi programı, çalışanların müzakere, etkili iletişim veya sunum becerileri ile ilgili web tabanlı bir asenkron öğrenme ile başlayabilir. Bu şekilde, çalışanlar kendi hızlarında temel bilgileri öğrenebilirler. Bu temel eğitimlerin akabinde ise, sanal sınıflarda eğitmenler liderliğinde, çalışanlar sırayla bir ürünü tanıtabilirler veya müşteri itirazlarının üstesinden gelmek için rol oynayabilirler. Bu şekilde, etkileşim ve diyalog yoluyla bilgi, bir sonraki seviyeye taşınmış olur.

2. Tartışmalar ve vaka çalışmaları

Tartışmalar ve vaka çalışmaları sayesinde pek çok şey öğrenilebilir. Örneğin liderlik gelişim eğitimlerinin bir parçası olarak, web tabanlı asenkron öğrenme yoluyla, ekip yönetimi, koçluk, duygusal zeka gibi temel liderlik konuları aktırılabilir. Her yönetici, liderlik yolculuğunda farklı bir aşamada olduğundan, odaklanmaları gereken alanlar farklıdır. Bazıları ilk kez insan yöneten kişilerdir, diğerleri ise daha gelişmiş yetkinliklere sahip, orta veya üst düzey liderlerdir. Her kategori farklı bir yaklaşım ve içerik yapısı gerektirir. Yeni liderler kavramsal öğrenmeye ihtiyaç duyabilirken, orta ve üst düzey liderler tartışmalar ve vaka çalışmaları ile öğrenmek için motivasyonları daha yüksektir. Bir webinar aracılığıyla, sektörden bir uzmanın konuşma yapması, her seviyeden lidere değer katabilir. Liderlik gelişimi veya diğer eğitim ihtiyaçlarınız için, tartışmaları veya vaka çalışmalarını eğitmen liderliğinde ele almak, eğitim programınızın etkinliğini artırmak için mükemmel bir fırsattır.

3. Akran öğrenmesi

En iyi öğrenme deneyimlerinden bazıları, akranlar arası etkileşimlerden ve paylaşılan hikayelerden gelir. Meslektaşınızın bir zorluğun üstesinden nasıl geldiğini veya bir konuda ustalaşmak için verdiği ipuçlarını dinlemek, öğrenme sürecinize değer katar. Örneğin teknoloji ve yazılım dünyasında zaman kıttır. Öğrenme, iş planında, açıkta kalmış kısa aralıklara sığmalıdır. Projeleri yönetmek ve teknik sorunları çözmek için gereken beceriler ise karmaşıktır. Çalışanlar bu becerilerde ustalaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyarlar. Teknik profesyonellerin uzmanlıklarını paylaşabilecekleri ve akranlar arası etkileşim yoluyla öğrenme süresini kısaltabilecekleri bir sanal sınıf oturumu, muazzam bir zaman tasarrufu sağlar.

4. Esneklik

Sanal sınıflarda eğitmenler, katılımcıların sordukları sorulardan ya da sorulan sorulara verdikleri cevaplardan, çalışanlarınızın öğrenme sürecinde nasıl ilerlediğini gerçek zamanlı olarak değerlendirebilir ve uyguladıkları yöntemi anında uyarlayabilirler. Sanal sınıflar, eğitmenlerin yaptığı canlı gözlemlere dayalı olarak esneklik sağlar.

5. Networking

İster büyük bir küresel şirketin parçası olun, ister küçük bir yerli organizasyonun parçası olun, şirketteki diğer kişilerle bağlantı kurmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Çoğu zaman, çalışanlar kendi ekipleri dışındaki ekiplerle iş dışında etkileşim kurma fırsatı bulamazlar. Farklı kıtalarda ve farklı zaman dilimlerinde çalışanların dayanışması ve kaynaşması zor olabilir. Sanal sınıflar ve webinarlar çalışanlarınızı bir araya getirmek, aidiyet duygusu yaratmak ve çok daha fazlası için fırsat sunar. Bu oturumlar sayesinde kurulan ilişkiler uzun süreli olabilir, şirkete yeni fikirler getirebilir ve çalışan bağlılığı sağlayabilir.

Enocta olarak, yeni çalışma döneminde harmanlanmış öğrenme ortamlarınıza değer katma hedefiyle yeni bir ürün kataloğu hazırladık. Bu katalog, konu uzmanlarımızın, uzmanlıklarına yönelik konularda, kapalı gruplara, canlı, sanal sınıf ve webinarlardan oluşuyor.

  • Sanal Sınıflar: Maksimum 20 kişilik katılımla, 2-3 saatlik eğitim çalışmaları (sınıf içieğitim gibi - molalar verilen ve grup çalışması içerebilen)
  • Webinarlar: Kalabalık katılımla, 1 saatlik, farkındalık seminerleri

40’tan fazla konu uzmanını ve 25’ten fazla konuyu bir araya getiren 200’den fazla başlıkla her gün zenginleşen kataloğumuzu incelemek için buraya tıklayın.

Sanal sınıflar ve webinarlar, tek başına sunulabileceği gibi, çalışanlarınızın eğitim ve gelişim ihtiyacını en doyurucu şekilde karşılayabilmek adına Enocta Gelişim Kataloğu’ndan önerdiğimiz eğitimlerle harmanlanmış bir şekilde de sunulabilir.

Daha detaylı bilgi almak için bize info@enocta.com adresinden ulaşabilirsiniz! 

Harmanlanmış Öğrenme Ortamınıza Webinar ya da Sanal Sınıf Eklemeniz için 5 Neden
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?