KaynaklarEnocta Blog

İdeal Bir Çalışanın 7 Becerisi

Pazarda yarışıp büyüyebilmek için iyi eğitimli bir iş gücünün şart olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Birçok şirket mevcut iş gücünü geliştirmenin yanı sıra, iyi ve parlak yetenekleri kendilerine çekmeyi ve sonrasında da bu kişilerin kalıcılığını sağlamayı hedeflemektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için iyi yapılandırılmış bir çalışan gelişim stratejisine gereksinim duyulur. Bu stratejinin önemli bir bölümünü, çalışanın eğitim ve gelişimine yapılacak olan sürekli yatırım oluşturacaktır.

Az eğitimli ya da eğitilmemiş bir iş gücü verimlilikte düşüşe, ürün ve hizmet inovasyonunda yavaşlamaya hatta durgunluğa neden olabilir. Bu şartların sonucunda, müşteri hizmet etkileşimleri de kabusa dönüşebilir. Oysa iyi eğitilmiş bir iş gücü, işteki üretkenliği ve verimliliğini artırarak inovasyon ve gelişimi destekler ve müşterilerin şirketle ilgi algılarında olumlu değişimler yaratma potansiyeline sahiptir.

7 Temel Beceri

Bu yazıda, 21. yüzyılın başarılı, yenilikçi ve verimli işletmelerinde her çalışanın kendine uygun bir karışımla sahip olması gereken sosyal becerileri belirledik. Çalışma hayatında önemli bir fark yaratılmasını sağlayacak bu beceriler aşağıda listelenmiştir:

  1. Problem Çözme Becerisi

İş ortamında görev tanımından bağımsız olarak problemleri etkili bir biçimde çözebildiğini gösteren bir çalışan hemen göze çarpar ve öne çıkar. Bunun gibi tüm çalışanların problem çözme becerileri geliştirildiğinde ise işletme, potansiyel sorun olarak görülen işlerin analiz ve çözüm üretme aşamasında daha hızlı ve doğru eylem alabilecektir. İşgücünün, yönlendirilmeye fazla ihtiyaç duymayan, inisiyatif alabilen, tepkisel yerine proaktif çalışanlardan oluşması her işletmenin ortak hayalidir.

Müşteri hizmetlerine ait en basit konudan, üst kademedeki anlaşmazlıklara kadar olan her seviyedeki problem çözme becerisi, çalışanlardan beklenen beceriler arasında ilk sırayı hep koruyacaktır.

  1. Temel BT ve Yeni Medya Becerilerinde Ustalık

Bu hızlı teknolojik gelişim çağında; Twitter, Facebook, bulut bilişim, veri görselleştirme, HTML gibi yeni medyayı oluşturan unsurları ve yeni teknolojileri takip etmek, günümüz çalışanı için neredeyse bir mecburiyet haline geldi. Yeni medya kanallarıyla, müşteriler ve potansiyel müşterilerle olan sürekli bağlantılar söz konusu olduğunda; çalışanların bu platformların çalışma biçimine ve bunlarda geçerli görgü kurallarına dair pratik bilgiye sahip olmaları gerekmektedir.

Bu yüzyılda temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak artık en basit beklenti haline gelmiştir. Ancak yaygın olarak kullanılan programlara hakim olmayan çalışan sayısı da hala umulmayacak kadar fazladır! Microsoft Office’i tam olarak kullanamayan çalışanın sadece gelişimi yavaşlatıcı değil, büyük bir ihtimalle iş üretkenliğini engelleyici bir etkisi de olacaktır.

  1. Yazılı İletişim

Entelektüel çevre, yazılı ve sözlü iletişimde yapılan yaygın hatalardan, kural dışı uygulamalardan ve dilin hızla bozulmasından uzun zamandır yakınmakta. Konuşur gibi yazma eğilimi, ana akım iletişim kanallarına ve hatta iş yazışmalarına kadar sızdı. Oysa gündelik dile ait sözcükler ve yazım hataları ile dolu bir e-postadan başka ne daha az profesyonel görünebilir? Bu durum, alıcı tarafından yetersiz profesyonellik ve saygısızlık olarak algılanır ve şirketin imajı zedelenir. İş iletişimi her zaman jargondan arındırılmış, açık, kısa ve net olmalıdır. Bu beceriye sahip olmayan çalışanlar şirketlerine istemeden zarar verirler. Doğru yazılı iletişim kurabilmek, her çalışanın mutlaka sahip olması gereken bir beceridir.

  1. Profesyonel Sunum

Diğer başarılarının yanı sıra Steve Jobs bir sunum ustasıydı. İlgi çekici anlatımını kendinden emin tavrı, stili, ince zekasıyla birleştirerek herkesin hayranlığını kazandı. Yükselişi elbette ki yaratıcı zekasına ve teknik becerilerine dayanıyordu; ancak karmaşık sorunları basitleştirebilmesi ve onları hem astlarına hem üstlerine yaratıcı bir biçimde sunabilmesi hiç kuşkusuz başarısında önemli rol oynadı.

Günümüzde, etkili bir sunum hazırlamak için Microsoft PowerPoint tercih ediliyor. Son derece kolay kullanılabilen bu programın inceliklerine hakim olmak, her başarılı çalışan için bir şart oldu. Teknolojik desteğin yanı sıra sunum sanatı; beden dilinden başlayarak dinleyicileri etkileyecek, ikna edici bir argümanın geliştirilmesine kadar çok çeşitli etmenin bileşimidir. Modern iş dünyası artık ister müşterilere ister iş arkadaşlarına isterse üstlere yapılmış olsun, sunumlar üzerine kurulu. Günümüz profesyonelleri sunum becerileri üzerinde çalışmak, pratik yapmak ve onları geliştirmek durumundalar.

  1. Takım Çalışmasında “Ben” Olmaz

Her iş ilanında aynı şey istenir: İnisiyatif alabilen ancak takım ortamında da üstün başarı gösterecek adaylar... İş hayatı beslenip büyütülmesi gereken, iç içe geçmiş ilişkilerden oluşur. Deneyimli bir çalışan iş ilişkilerinin karmaşık doğasıyla ustalıkla baş etmek için kişileri dinleme, analitik düşünme ve analizlerini ilgili çevrelerle etkili bir biçimde paylaşma yolunu izler. Düşük nitelikli takım çalışması yüzünden verim alınamayan projeler bir yöneticinin korkulu rüyasıdır.

  1. İş Zekası

Wikipedia iş zekasını; işteki bir durumu, iyi bir sonuç çıkarma ihtimalini yükseltecek şekilde hızla anlamaya ve yönetmeye dair zeka olarak tanımlıyor. Diğer bir deyişle, iş uygulamalarının detaylarına yönelik kapsamlı pratik bilgiyle beraber, daha geniş çaplı iş konularıyla ilişki kurabilme becerisi de diyebiliriz.

Soyut bir beceri gibi görünse de, detaylı biçimde incelendiğinde gündelik iş hayatını oluşturan pek çok öğeyi içerdiğini görürüz. Örneğin, finansal süreçlerin iyi anlaşılması ile pazar koşulları ve müşterilere nasıl ulaşılacağına dair anlayış aynı derecede önemlidir. Pek çok çalışan kendini görev tanımına sıkışmış durumda gördüğü için, işini etkileyen daha kapsamlı gelişmelere ve işletmenin geri kalanına dair bir görüşe sahip olmaz. Bu ilişkiyi kurabilen ve iş arkadaşlarına ilham kaynağı olan çalışanlarda iş zekasının varlığından söz edebiliriz.

  1. Liderlik Becerisi

“Lider olunmaz, lider doğulur.” deyişi artık rağbet görmeyen bir ifade. Bazı kişiler yaradılış itibarıyla çevrelerine ilham verici, yönetmeye yatkın ve istekli olurlar. Diğerleri ise liderlik etmeyi mümkün olduğu ölçüde uzak durulacak, zorlayıcı bir görev olarak görürler. Ancak liderlik becerileri, kişinin kariyeri süresince edinilemez ve geliştirilemez demek yanlıştır. Bu, üzerinde durulduğunda gelişebilen bir beceridir. Aslına bakarsanız yukarıda saydığımız altı beceri, iyi bir liderin sahip olması gereken özelliklerin başında gelmektedir.

Teknolojik, ekonomik ve sosyolojik değişim süreçlerinde, işletmeler hızla değişip zamana uyum sağlayabilmeli. Liderlik becerileri artık sadece üst pozisyondaki kişileri kapsamıyor. Gittikçe hızlanan bu tür değişimle başa çıkmak için işletmelerin her kademesinde güçlü ve etkili liderlik hayati öneme sahip. Verimlilik, inovasyon ve başarı beklentisi yüksek olan işletmelerin, çalışanlarını var olan potansiyellerini ortaya çıkaracak araç ve eğitimlerle donatmaları beklenmektedir.

İdeal çalışanı oluşturmanın anahtarı, onun işiyle ilgili öğrenme sürecini kesintisiz devam ettirmektir. İşe alınan her adayın yukarıda listelediğimiz yedi becerinin her birinde ustalaşacağı düşüncesi fazla iyimser bir yaklaşım olur. Her bir çalışanın hangi yönde gelişebileceğini belirlemek ve kendini geliştirebileceği ve yeteneğini ortaya çıkaracak iyi yapılandırılmış bir gelişim programını uygulamaya koymak işletmenin temel görevlerindendir.

Desteğiniz tam!

Enocta olarak her çalışanın iş hayatı boyunca sahip olması gereken yetkinlikleri geliştirmeye büyük önem veriyor ve kurumları Enocta Eğitim Kataloğu ile destekliyoruz. Enocta Eğitim Kataloğu, çalışanlarınıza sunabileceğiniz oldukça kapsamlı bir başucu kaynağıdır. Çalışanlarınız gün içerisinde verecekleri kısa eğitim molalarıyla bilgi ve becerilerini kolaylıkla geliştirebilir, yetkinliklerinin herkes tarafından fark edilebilir seviyeye gelmesini sağlayabilirler.

Problem çözme becerileri, yazılı iletişim becerileri, Microsoft Office programları hakimiyeti, sunum yapmanın incelikleri, takım çalışmasını destekleyen liderlik becerileri için Enocta Eğitim Kataloğu’nda bulacağınız uygulamalı eğitimleri de içeren bir eğitim programı planlayabilirsiniz. Enocta’nın eğitim kataloğu sadece e-eğitimler de sunmaz; Eğitim Filmleri, konunun tam anlamıyla özümsenmesini sağlamak amacıyla ses dosyaları, makaleler gibi ek dokümanlarla öğrenme sürecinizi tam anlamıyla destekler. Yine Skillsoft ile yaptığı işbirliği kapsamında, dünya liderlerinin vizyonlarını, deneyim paylaşımlarını oturduğunuz koltuktan izleme fırsatı sunar.

Bu yazı Skillsoft’un “The 7 Deadly Skills of The Perfect Employee” başlıklı bir makalesinden derlenmiştir.

İdeal Bir Çalışanın 7 Becerisi
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?