KaynaklarEnocta Blog

Sosyal Öğrenme: Bilgi Paylaştıkça Çoğalır!

Sosyal medya araçları bireyleri elektronik ortam kullanarak biraraya getiren ve belli konular hakkında işbirliği yapabilme ve bilgi paylaşma gibi fonksiyonlar sağlayan yeni nesil araçlar olarak tarif edilebilir. Artık ‘Sosyal Medya’ yalnızca sosyal iletişim için alternatifler sunan bir mecra olmaktan çıkmış, öğrenme etkinliklerinin yeni mecrası da olmuş durumdadır. Bu yazımızda, sosyal medya araçlarının öğrenmeyi nasıl etkilediğine değiniyoruz.

Sosyal Medya Araçları

Bilgiye erişme ve öğrenme için kullanılan sosyal medya araçlarının sayısı günümüzde oldukça fazla ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte her geçen gün yeni araçlar ve yazılımlar gündeme gelmeye devam ediyor. Facebook, Twitter, Friendfeed, Youtube gibi ortamlar ve çeşitli blog altyapıları bunlar arasında en bilinenleri olarak öne çıkıyor.Sosyal medya araçlarının iletişim tarzı ve kullanım şekilleri arasında farklılıklar olsa da, sosyal medya, öğrenme amacıyla temelde üç geniş çaplı kullanımı içeriyor:

 • Herhangi bir anda herhangi bir yerden bilgiye erişim
 • Çok sayıda kişiyle karşılıklı bilgi paylaşımı
 • Eğitim programları, uzmanlar ve meslektaşlarla ağ üzerinden iletişim ve etkileşim imkanı Sosyal medyanın öğrenme amacıyla kullanılabildiği bu üç alan bir araya gelerek, öğrenme ve gelişim dünyasında daha fazla kişiye daha hızlı ulaşma konusunda farklı olanaklar sağlıyor.

1. Ağ üzerinden iletişim ve etkileşim

Sosyal medyanın çeşitli biçimleri; birlikte öğrenme, sosyal ağlar üzerinden iletişim, öğrenme grupları oluşturma, öğrenme oyunları, simülasyonlar, sanal dünyalar, kişiyi içine alan (immersive) dil öğrenimi, rehberlik alma, mesajlaşma ve dünyanın her yerinden kişilerle mobil durumda dahi ortak projeler yürütmeye olanak tanıyor.Sosyal medya kullanımı ile gerçekleştirilebilecek çok sayıda farklı işbirliği yöntemi mevcut. Örneğin,

2. Birlikte Öğrenme

 • Sosyal medyanın bir eğitim aracı olarak öne çıkması, ağ üzerinden iletişim, çok aboneli iletişim ve etkileşimli uygulamalar çerçevesinde oluyor..

Peki bu yeni öğrenme mecrasında neler var?

 • Diyalog: Tartışma halinde fikir alışverişi, sosyal medya sayesinde pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir.
 • Akran denetimi: Akran denetimi ile karşılıklı eleştiri amaçlı iş değiş tokuşu ile katılımcılar, kendi işlerine başkalarının yorumlarını dahil edebilirler. Yoruma veya oylamaya izin veren internet sitelerinde kişiler işleri hakkında geri bildirime neredeyse anında ulaşabilirler.
 • Paralel: İşin çeşitli kısımları bir grubun üyeleri arasında paylaştırılır ve sonuçlar son ürünü oluşturmak üzere birleştirilir.
 • Seri: Katılımcılar işlerini birbirinin işleri üzerine kurar ve ortak bir son ürüne ulaşmak için tüm işler birleştirilir.
 • Sinerjik: Katılımcılar, orijinal bir ürünün oluşturulmasındaki tüm aşamalarda beraber çalışır. Son ürün tüm katılımcıların katkılarını içermektedir.

Sosyal Medya Neleri Değiştiriyor?

Değişen dünya, gelişen sosyal medya kavramı, gelişen teknolojiler (web 2.0) ve ‘Y’ kuşağının yadsınamaz varlığıyla birlikte insanların öğrenme alışkanlıklarında da bir takım değişiklikler gündeme gelmeye başladı.

Birlikte öğrenme aynı zamanda, birlikte çalışmayı ve işbirliğini doğal kabul eden yeni nesil çalışanların da tarzı. Bu nesil, işbirliğini kolaylaştıran yeni teknolojilerle tanışık ve bir araya gelerek birşeyler paylaşmak ve beraber çalışmak için sosyal medyayı zaten kullanıyor.

 • Bugüne kadar formal öğrenmenin (sınıf eğitimi, e-öğrenme içeriği) ağırlığı fazlayken, günümüzde insanların informal öğrenme, hatta sosyal öğrenmeyle (blog, forum, twitter, facebook vb.) bilgiye ulaştıkları görülüyor.
 • Geçmişte bilgiler, tek seferde büyük parçalı olarak aktarılırken, bilgilerin artık günümüzde küçük parçalı, daha kompakt olarak sunulması tercih ediliyor.
 • Kişilerin eğitimleri tamamlamalarından daha ziyade başarılı olmaları daha çok öne çıkıyor.
 • Öğrenmenin tek seferli olmasından kaynaklanan etkisinin zamanla azalması sorunu da, devamlı gelişen bir bilgi paylaşımı gündemiyle azalıyor.
 • Çalışanların isteklerinden daha ziyade ihtiyaçlarının ön plana çıkması bir diğer önemli değişiklik olarak karşımıza çıkıyor.
 • Her öğrenen aynı zamanda, farklı konularda bilgi ve tecrübesini paylaşan uzmanlar haline geldiklerinden; kullanıcı kavramının, öğrenen; öğrenen kavramının ise uzmana dönüştüğü bir sürece doğru geçiş olduğu görülüyor. Sosyal medyayı kurumsal öğrenme süreçlerinizin etkin bir parçası haline getirebilmek için öncelikle iş ihtiyacınızı belirlemenizi ve kurum kültürünüzü göz önünde bulundurarak araç seçimlerinizi yapmanızı öneriyoruz. Enocta olarak bu süreçte sizlere danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca, Enocta Eğitim Platformu’nu (EEP) da sosyal iletişim olanakları ile yeniden şekillendirdik. Artık çalışanlar aldıkları eğitimlere ve iş arkadaşlarının aldıkları eğitimlere yorumlar yazabiliyor; iş arkadaşlarının aksiyonları ile ilgili bildirimleri anında sayfasında görüntüleyebiliyor; dahası Facebook sayfasından tek bir tıkla eğitimlere erişebiliyorlar.
 • Kurumunuzdaki farklı grupları nasıl etkileyeceğinizi belirlemeniz, fayda cümleleri, eğlenceli hatırlatma mesajları ve kurum çalışanlarının oluşturduğu güzel örneklerin paylaşılması, kurum içi öğrenme etkinlikleri için sosyal medya kullanımının daha hızlı benimsenmesine katkıda bulunacaktır.

Nasıl Uygulayabilirsiniz?

Sosyal medyayı kurumsal öğrenme süreçlerinizin etkin bir parçası haline getirebilmek için öncelikle iş ihtiyacınızı belirlemenizi ve kurum kültürünüzü göz önünde bulundurarak araç seçimlerinizi yapmanızı öneriyoruz.

Kurumunuzdaki farklı grupları nasıl etkileyeceğinizi belirlemeniz, fayda cümleleri, eğlenceli hatırlatma mesajları ve kurum çalışanlarının oluşturduğu güzel örneklerin paylaşılması, kurum içi öğrenme etkinlikleri için sosyal medya kullanımının daha hızlı benimsenmesine katkıda bulunacaktır.

Enocta olarak bu süreçte sizlere danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca, Enocta Eğitim Platformu’nu (EEP) da sosyal iletişim olanakları ile yeniden şekillendirdik. Artık çalışanlar aldıkları eğitimlere ve iş arkadaşlarının aldıkları eğitimlere yorumlar yazabiliyor; iş arkadaşlarının aksiyonları ile ilgili bildirimleri anında sayfasında görüntüleyebiliyor; dahası Facebook sayfasından tek bir tıkla eğitimlere erişebiliyorlar.

Sosyal Öğrenme: Bilgi Paylaştıkça Çoğalır!
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?