KaynaklarEnocta Blog

Tek Noktadan Eğitim Yönetimi

Tek noktadan eğitim yönetimi aslında bugünün konusu değil. Bu konu başlangıçta sınıf eğitimleri operasyonlarının yönetim, bütçeleme ve takibinin tek noktadan yapılabilmesi beklentisiyle özellikle eğitim profesyonelleri açısında oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıktı.

Zaman içerisinde eğitim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte söz konusu ihtiyaç bir kez daha gündem yarattı. Sınıf eğitimleri ve online eğitimlerin ayrı yönetilmesi konusu operatif anlamda çözüm gerektiren bir durum haline geldi. O dönem, kullanılan sistemlerin entegrasyonu gibi çözümlere gidilmiş olmakla beraber özellikle karma eğitim programları tasarımlarının ağırlık kazanması bu kez sorunu sadece eğitim yöneticileri açısından değil, öğrenen yani çalışanlar açısından da farklı sebeplerle önemli kıldı.

Çalışanların farklı farklı platformlardan kendilerine yönlendirilen eğitimlere erişmek zorunda kalmaları, gün sonunda almak zorunda oldukları eğitimlerini takip etmeleri konusunda zorluk yaratmaya başladı. Bu sorunun çözümü gibi düşünülen portal çalışmaları da sürdürülebilirlik açısından sınıfta kaldı. Alt yapıda yapılan geliştirmelerin portallere yansıtılması entegrasyon olsa bile engellere takılıp, beklentileri karşılayamadı.

Bugün ise gelinen noktada “Tek Noktadan Eğitim Yönetimi” konusunun kesinlikle ihtiyaç olma halini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Öncekilerden farklı olarak değişen dünya, Endüstri 4.0, dijitalleşme gibi kavramların öğrenmedeki yansımaları, aynı ihtiyacı bu kez günümüz gereksinimleriyle profesyonellerin gündemine yeniden taşımış oldu.

Enocta olarak ortaya koyduğumuz “Yeni Nesi Öğrenme Deneyimi” metedolojisi,  kurumsal eğitim faaliyetlerini sınıf eğitimi, online eğitim vb. kavramlardan çıkarıp bütünleşik bir öğrenme yolculuğuna taşıyan bir metodolojidir.

      “Yeni Nesi Öğrenme Karakteri”

  • Yeni nesil öğrenme karakteri, çalışanın kendi bireysel performansı odağında, kendisi için planlanmış ya da kendisinin planladığı, sadece eğitimlerin olmadığı oldukça zenginleştirilmiş bir ortamı işaret etmektedir.
  • Görevler, ödevler, sosyal paylaşımlar, birbirinden öğrenme gibi kavramlar bu zenginleştirilmiş bütünleşik ortamın öne çıkan kavramlarıdır.
  • Bir diğer konu ise öğrenmede 70:20:10 kuralında teknoloji desteğinin sadece formal öğrenmenin yapılandırıldı “10” kısmında değil tamamında olması gerektiği bakış açısıdır.
  • Öğrenmede ağırlık taşıyan “birbirinden öğrenme” durumu günümüzde sosyal öğrenme yapılandırmasıyla formüle edilmektedir. Bu vesileyle kurumsal hafıza yaratılması da hedeflenen bir diğer konudur.

Tekrar “Tek Noktadan Eğitim Yönetimi” konusuna geri dönecek olursak…

Kurumların çalışanlara “Yeni Nesil Öğrenme Deneyimi” sunma gerekliliği, gün sonunda bu yolcuğun tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve raporlaması tarafında tek bir noktadan çalışılmasını zorunlu kıldı. Bu, kurgunun bütünleşik bir biçimde yapılmasını sağlamak gibi bir fayda sunarken aynı zamanda operasyonel maliyetleri de minimize etmesi açısından da oldukça önem taşıyor.

Öte yandan son kullanıcı yani çalışan deneyimi açısından da tüm bu gelişmeler ışığında, eğitim- gelişim faaliyetlerine tek noktadan erişilmesi, yapılması gerekenlerin bir süreç şekilde takip edebilmesi, kazanımların yine aynı ortamda paylaşılabilmesi, kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldi.

Özetle;

  • Çalışma hayatında verimlilik hiç olmadığı kadar önemli, yapılan işler ise kompleks hale gelmiştir.
  • Eğitim profesyonellerinin Yeni Nesil Öğrenme metedolojisine uygun olarak hazırladıkları gelişim programları zenginleştirilmiş bir öğrenme yolculuğu olup, bütünleşik bir kurguyla hazırlanmalı ve sunulmalıdır.
  • Tüm bunlar en az operasyonla hayata geçmelidir.
  • Çalışanlar ise eğitim platformlarından eğitimlerini takip etmek yerine, gelişimleri için planlanmış programları bir yolculuk deneyimiyle almalıdırlar.

Tüm bunlar önümüzdeki dönem eğitim faaliyetlerinin tek bir noktadan planlanması, sunulması, yürütülmesi ve deneyimlenmesini hiç olmadığı kadar önemli ve kaçınılmaz kılacaktır.

Tek Noktadan Eğitim Yönetimi
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?