Enocta’nın misyonu, Endüstri 4.0 ile dijitalleşen dünyada öğrenmeyi, “Yeni Nesil Öğrenme”ye dönüştürmektir. Bugünlerde giderek daha fazla Endüstri 4.0’ı konuşuyoruz. Büyük veri, nesnelerin interneti, akıllanan sistemler, arttırılmış gerçeklik ve insan gücüne duyulan ihtiyacın azalması ile birlikte ortaya çıkan bu değişim hayatımıza birçok yenilik getiriyor. Hayat dijitalleşirken, Endüstri 4.0 uygulamalarıyla dijitalleşme iş hayatının her aşamasına girerken, öğrenmenin […]