Bu gelişim yolculuğunun amacı, zamanı bilinçli bir şekilde kontrol ederek kişinin verimliliğini ve üretkenliğini artırmasına yardımcı olmaktır.

Bu yolculuk tamamlandığında kişinin zamanın önemini anlamakla birlikte, etkin zaman yönetimi için kullanılan bazı teknikleri kullanarak önceliklendirme yapmada, oyalayıcılardan kurtulmada, planlama ve organize etmede yetkinliği artacaktır.

Bu gelişim yolculuğunda neler mi var?