13-14 Eylül İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferans, gelecek için öğrenme alanındaki yeniliklerin sunulmasına ve tartışılmasına ortam yarattı. Ayrıca öğrenmenin odağında bulunan ve onun temel varlık nedeni olan insanın yaşam boyu öğrenmesi ve nitelikli yetişebilmesi için en doğru, etkin ve verimli yöntemler, stratejiler, teknikler ve teknolojilerin geliştirilmesi için fikirlerin ortaya atılması ve tartışılması için bir zemin oluşturdu.

Bu yıl 7.si düzenlenen Future Learning 2018 Konferansı’nda CEO’muz Ahmet Hançer açılış konuşmacılarındandı. Ahmet Hançer konuşmasında eğitimde dijital dönüşümün öneminden bahsetti.

Konferansın ana teması olan Eğitimde Dijital Dönüşüm kavramı, geleceğin öğrenenlerini, öğrenme yöntemlerini ve öğrenme ortamlarını içeriyor.

Konferansın amacı, ortak bir öğrenme platformu ve kültürü yaratmak için uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve ortaklığı teşvik etmekti.