Türkiye Finans Katılım Bankası eğitim faaliyetleri yönetimini Türkiye Finans Kampüs adı altında tek noktada toplayarak başarısını daha da artırdı!

Başlangıçta bankada eğitim faaliyetleri 3 farklı kanaldan yürütülüyordu : Bankanın İK altyapısı ile entegre Eğitim Yönetim Sistemi ile sınıf içi eğitimler yapılıyor , sertifika kayıtları ve işbaşı eğitim kayıtları tutuluyor, Enocta ile uzaktan eğitimler veriliyor ve her iki tarafta da takip edilemeyen işlemler için  de excelde kayıt tutuluyordu.

Eğitimlere ve kayıtlara farklı platformlardan girmek çalışanlar açısından zaman kaybına, kafa karışıklığına ve memnuniyetsizliğe  neden oluyordu.

Çalışanların sesini duymak üzere anket düzenleyen eğitim yöneticileri toplanan verilerden aşağıdaki sonuçlara ulaştı :

  • Tüm eğitim türlerinin tek bir platformda olması
  • Kariyeri boyunca alacağı eğitimlerin neler olduğu görülebilmesi
  • Geçmiş ve planlanan eğitim kayıtlarına (sınıf içi , e-eğitim) tek bir arayüzden erişilmesi
  • Sahip olunan sertifikaların ve geçerlilik tarihlerinin görüntülenebilmesi
  • Eğitim önerilmesi
  • Kolay eğlenceli bir arayüz olması,
  • Paylaşımlar yapacağı sosyal bir platformun olması
  • Banka dışından ve mobil olarak erişim sağlanması
  • Sistemde oyunlaştırma olması

Bu sonuçlar ışığında Türkiye Katılım Bankası ihtiyacın  çalışanlarının gelişimini tek noktadan takip edebilmek  ve kariyer yollarını belirginleştirmek amacıyla esnek, hızlı, kullanıcı dostu, daha çok öğrenme fırsatı sunan ve düşük maliyetli bir entegre eğitim yönetim sistemine  olduğuna karar verdi.

Çalışanları aday oldukları pozisyona hazırlayan, bireysel gelişim planlarını kullanıcının kendisinin ve / veya yöneticisinin oluşturup takip edebildiği, eğitimin ihtiyaç analizinden ölçme değerlendirmeye kadar tamamının tek bir platform üzerinden yönetilebildiği bir eğitim yönetim sistemi arayışına giren bankanın yolu Enocta ile kesişerek Türkiye Finans Katılım Bankası ve Enocta birlikteliği ile “Kampüs” hayata geçirildi.

Böylelikle banka ihtiyacın belirlenmesi, talebin toplanması, planlamanın yapılması, eğitimin yürütülmesi, ölçme değerlendirmenin yapılması, bütçe yönetimi ve raporlama gibi hedeflediği tek noktadan yönetim ihtiyacını karşılayarak bir yandan kendi operasyonel süreçlerinde verimllik artışı sağlarken öte yandan da farklı operasyon kalemlerinde ayda 900 adam/gün tasarruf etmiş oldu.