Eğitim teknolojileri kullanımı, üniversitelerimizin önem verdiği konuların başında geliyor. Uzaktan eğitim ise, son 15 yılın en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu uygulamaları en erken deneyimleyen üniversitelerimizden Gazi Üniversitesi, 2005 yılından itibaren ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor. Öğrencilere kampüse gelmeden eğitim verme fırsatı sunulan bu uygulamaları gerçekleştirmek için, iki temel ihtiyaç bulunuyor: Eğitim materyalleri ve altyapı yazılımları. Gazi Üniversitesi’nin eğitim materyallerini bizzat geliştirdiği bu uygulamalarda, altyapı yazılımı olarak Enocta’nın akademik çözümü tercih ediliyor.

Enocta’nın 50’den fazla üniversiteye sunma şansı bulduğu akademik çözümü içerisinde yer alan altyapı yazılımları, iki temel bileşenden oluşuyor: Eğitim Yönetim Sistemi (EYS veya LMS) ve Sanal Sınıf Sistemi. LMS konusunda Enocta’nın profesyonel ekibinin akademik ihtiyaçlara uygun olarak bizzat geliştirdiği bir ürünü mevcut: Enocta Akademik Eğitim Platformu. Asenkron eğitim materyallerini öğrencilerle paylaşma ve kişi bazlı katılımı takip etmek dışında, ölçme değerlendirme araçlarıyla donatılmış olan bu yazılım, üniversitelerimiz tarafından ağırlıklı olarak bulut modelde kullanılıyor. Öğrenci Bilgi Sistemleriyle kolay entegrasyonu için bir API arayüzü bulunan bu sistem, aynı zamanda senkron uygulamalar için kullanılan Sanal Sınıf Sistemi ile de entegre çalışmakta. Sanal Sınıf Sistemi ihtiyacı için yaygın olarak kullanılan Adobe Connect platformu ile tam uyumlu olan bu sistem, öğrenci ve öğretim elemanlarına tüm uygulamalar için tek bir platform kullanma kolaylığı sunuyor.

Bugün itibarıyla Bilişim Enstitüsü bünyesinde farklı disiplinlerden gelen çok sayıda öğretim üyesinin ders verdiği ve lisansüstü tez danışmanlığı yaptığı beş Anabilim Dalı bulunuyor. Bu Anabilim Dallarında yürütülen dört Doktora programı ve dört Tezli Yüksek Lisans programına ek olarak, örgün ve uzaktan tezsiz yüksek lisans programları da oldukça ilgi görüyor. Bilişim Enstitüsü, Lisansüstü programlarına kayıtlı 1400’ün üzerinde öğrencisi ve günümüz bilişim sektörünün ihtiyaçlarına göre tasarlanmış güncel içeriklere sahip Anabilim Dalları ile eğitim ve araştırma faaliyetlerine başarıyla devam ediyor.