Kobi’lerin dijital dönüşümü gerçekleştirmelerine rehberlik eden, dijital ve sosyal pazarlama, e-dönüşüm, bilgi teknolojileri, masaüstü uygulamaları gibi konularda ufuk açan, işletmeleri için etkin çözüm üretmelerini sağlayan kısa video içerikler.