İSG 360° Eğitim Programı online olarak kullanımınıza hazır!

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik değişikliği gerçekleşti. Bundan böyle, tüm İSG yenileme eğitimleri online olarak yapılabilecek. Artı Danışmanlık konu uzmanlığında hazırlanan; Enocta desteği ve Med Akademi danışmanlığı ile sunulan güncel mevzuata uygun, etkileşimli, İSG genel, sağlık ve teknik konularını içeren İSG 360° Eğitim Programı online olarak kullanımınıza hazır.

İşte eğitim programından örnek ekran görüntüleri:

İSG Online Eğitim Ekranları
İSG Online Eğitim Ekranları
İSG Online Eğitim Ekranları

Programı tamamlayan çalışanlara sağlanan özel sertifika ile İSG 360° Eğitim Programı, mevzuatta yer alan aşağıdaki konuları kapsıyor:

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

c) İşyeri temizliği ve düzeni

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

Demo için hemen iletişime geçin!