Çalışanlarınız dijital dönüşüm çağında sahip olmaları gereken yetkinliklerin ne kadarına sahipler?

Günümüzde kurumlar, dijital dünyada rekabet edebilmek için teknoloji, iş modelleri ve süreçlerinde yeniden düzenleme yapmalıdır. Bu düzenlemeleri en etkin şekilde hayata geçirebilmek için kurum, çalışanlarına hangi yetkinlikleri kazandırmalı?

Skillsoft Dijital Dönüşüm Eğitimleri, 50’den fazla konu başlığı ile, çalışanlarınıza işte bu yetkinlikleri kazandırmaya yönelik hazırlandı!

Dijital dönüşüm sürecinde çalışanlarınızda olması gereken en temel 10 yetkinlik:

Çevik Düşünce Yapısı
• Erken ve tekrar tekrar değerlendirme yapabilmek için süreci kısa aşamalara bölen yaklaşımlarda bulunma
• Farklı roller ve aktiviteler arasında geçiş esnekliği

Tasarım Odaklı Düşünme
• Müşterilerin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda empati, yaratıcılık ve akılcılığı birleştirmek

Analitik ve Veriye Dayalı Zihniyet
• Daha iyi bir karar alma süreci için hipotezler kurmak, bunları test etmek ve doğrulamak için veri ve analizleri kullanma
• Veriye dayalı kararlar vermek için dengeli bir yaklaşım benimseme

Sanal İşbirliği
• İşi verimli bir şekilde yönlendirebilme ve sanal bir ekibin lideri olarak varlığını gösterebilme becerisi
• Dağınık ortak çalışanlar arasında verimli ve etkili işbirliğini kolaylaştıran davranışlar, uygulamalar, teknikler ve araçlar kullanma

Ekip Çalışmasına Yatkınlık
• Takım etkileşimini optimize eden ve ortak hedeflere ulaşmayı kolaylaştıran davranışları, uygulamaları ve süreçleri anlama.
• Takım için hesap verebilir bir lider olma, fikir birliği elde etme ve karar alma süreçlerine başkalarını dahil etme arzusu

Yeni Medya Okuryazarlığı
• İknaya yönelik iletişim için yeni medyayı kullanma yeteneği
• Marka bilinirliğini artırmak ve sosyal medyada kurumun ürün veya hizmetlerini tanıtmak

Sürekli Öğrenme Tutkusu
• Yeni bilgileri araştırma ve edinme isteği
• Gelişmeye ve büyümeye devam etmek için merak ve istek

Görevler Arası Geçiş Becerisi
• Farklı işlevler arasında etkili bir şekilde işbirliği yapma kapasitesi
• Görevler arası geçişler için çözüm sunabilme becerisi

Müşteri Odaklı Yaklaşım
• Müşteri deneyimini her şeyin üstünde tutma
• Müşterinin en kritik sorunlarını tespit etmek ve çözmek için uygulama ve teknikler kullanma

Sayısal Düşünme
• Veri odaklı akıl yürütmeyi anlama ve uygulama becerisi
• Verileri soyut kavramlara dönüştürme becerisi

Bu yetkinlikler şimdilik İngilizce olan şu eğitimlerde toplandı:

 • Using Physical and Software Robots in the Workplace
 • Preparing for the Additive Manufacturing Revolution
 • Transforming the Workplace Using Artificial Intelligence
 • Getting Started with Virtual Reality
 • Getting Started with Machine Learning
 • How Blockchain Technology is Transforming Businesses
 • Connecting with the Internet of Things
 • Using Augmented Reality for Organizational Gains
 • Edge Computing
 • Building Applications with Microservice Architecture
 • Embracing the Cloud for Business Efficiency
 • Planning an Effective Mobile App Strategy
 • Network Security Threats and Their Impact
 • Best Practices for Digital Transformation
 • Designing New Digital Business Models
 • Platform as a Service
 • Implementing an Automated Software Strategy
 • Exploring Business Process Automation
 • Human-Computer Interaction
 • Exploring Data Visualization
 • Better Decisions through Data Modeling
 • Harnessing the Power of Data Science for Business Growth
 • Big Data Fundamentals
 • Big Data Interpretation
 • Exploring UI/UX Design
 • Building a Culture of Design Thinking
 • Exploring Customer Journey Mapping
 • Developing and Applying User Personas
 • Behavioral Science/Digital Humanism
 • The Essential Role of the Agile Product Owner
 • Innovating with Lean Product Management
 • Agile Principles and Methodologies
 • Agile Stakeholder Engagement / Team Dev.
 • Agile Project Planning
 • Agile Project Scheduling and Monitoring
 • A/B Testing
 • Developing and Supporting an Agile Mind-set
 • Embracing an Agile Culture for Business Growth
 • Leveraging Social Media for Persuasive Communication
 • Reaching Customers Digitally
 • Helping Customers Find You
 • Managing Your Corporate Reputation Online
 • Community Management
 • Turning Social Intelligence into Actionable Insight
 • Exploring Virtual Collaboration
 • Facing Virtual Team Challenges
 • Establishing Effective Virtual Teams
 • Reaching Efficient Solutions with Computational Thinking
 • Making Data-driven Decisions
 • Cultivating Cross-functional Team Collaboration
 • Enabling Business-IT Collaboration and Strategic Alignment
 • Organizational Dexterity
 • Being a Passionate Learner