Kurumsal öğrenmeyi mikro-öğrenme ile güçlendirin!

Hataları yinelememek için kullanabileceğiniz Japon Yönetim Tekniği nedir? Okunur epostalar için ters üçgen metodunu kullanıyor musunuz? Peki, ilişkilerinizde Halo Etkisi’nin farkında mısınız?

Enocta sizleri, öğrenmeyi görsel bir deneyime dönüştürerek eğitimlere olan ilgiyi artıran Vibons’un Motion Grafik Videoları ile buluşturuyor.

Vibons, 2004’ten beri Türkiye’nin önde gelen kurumlarına eğitim çözümleri sunan ALGE’nin bir girişimi. 2015’te San Francisco’da kurulan Vibons, kurumsal öğrenme ve iletişim içerikli motion grafiklerler üretiyor.

E-Öğrenmede Motion Grafik kullanımı neymiş öğrenelim:

Vibons, 1-5 dakika arası, 4 paketten oluşan motion grafik videolar ve mikro öğrenme nesneleri ile Enocta Gelişim Kataloğu’nda yer alıyor.

4 Pakette Neler Var?

Yönetim/Liderlik Paketi

 • Etkili Delegasyon
 • Delegasyonun Püf Noktaları
 • Liderlik Pratikleri
 • Y Kuşağını Yönetmek
 • Proje Yönetimi
 • Proaktif Olma
 • Swot Analizi
 • Segmentasyon
 • Sosyal Stillere Satış, Çapraz Satış
 • Önceliklendirme

Çok Yönlü Liderlik Paketi

 • Azalan Verimler Kanunu
 • Balance Scorecard
 • Bonolar
 • Buzz Marketing
 • CRM – The Ultimate Question – NPS
 • Halo Etkisi – Endüstriyel Psikoloji
 • Japon Yönetim Tekniği – Genchi Genbutsu
 • Made to Stick
 • Oyun Teorisi
 • Ölçek ekonomisi
 • Pareto Verimliligi
 • Rekabet Avantajı

Bireysel Gelişim Paketi

 • 4Y Metodu
 • Etkili Toplantı Pratikleri 1 – Toplantı Organizasyonu
 • Etkili Toplantı Pratikleri 2 – Toplantı Yönetimi
 • Etkili Zaman Yönetimi
 • Etkin Hızlı Okuma Teknikleri
 • Hafiza Teknikleri – İsim Yüz
 • Hafiza Teknikleri – Sayısal
 • Hafıza Teknikleri – Yabancı Dil
 • Information Gap Teorisi
 • Inovasyonun 5 Kuralı
 • Önceliklendirme

E-Mail Verimliliği Paketi

 • Aksiyon Maillerini Yönetme
 • E-mail İletişimi ve Adabı
 • E-maillerde Dikkat Dağıtıcılardan Kurtulma
 • E-maillerde Quicksteps
 • E-mailleri Görevden Yönetme
 • E-mailleri Saklama ve Bulma
 • Etkili Konu Satırları Oluşturma
 • Sade Yazma
 • Ters Üçgen Tekniği
 • Zincir Yazışmalar

Mikro Öğrenme Nesneleri Hazırlarken Nelere Dikkat Ediliyor?

Üretimlerinde 3 ana prensip var :

 • Sade: “Verilecek en kritik mesaj ne?”  sorusu ile üretim sürecine başlangıç

 • İlgi Çekici: Motion grafikler ile tekdüzelikten uzak tasarımlar

 • Akılda Kalıcı: Metaforlar, öykülendirme teknikleri ve zihin haritaları ile akılda kalıcılık

Nerelerde Kullanılabilir?

 • Hızlı ve akılda kalıcı bilgi aktarımı yapılmak istendiğinde,

 • Mikro öğrenme ile kısa ancak ilgi çekici içerikler sunulmak istendiğinde,

 • Sınıf içi eğitimlerin öncesinde ya da sonrasında,

 • Diğer öğrenme çözümlerinin öncesinde ya da sonrasında.

Hemen demo talep edip videoları inceleyin. Kurumunuzun eğitim ve gelişim faaliyetlerini mikro öğrenme ile güçlendirin!