Bugünlerde giderek daha fazla Endüstri 4.0’ı konuşuyoruz. Büyük veri, nesnelerin interneti, akıllanan sistemler, arttırılmış gerçeklik ve insan gücüne duyulan ihtiyacın azalması ile birlikte ortaya çıkan bu değişim hayatımıza birçok yenilik getiriyor. Hayat dijitalleşirken, Endüstri 4.0 uygulamalarıyla dijitalleşme iş hayatının her aşamasına girerken, öğrenmenin de yeni bir bakış açısıyla düşünülmesi ve tasarlanması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.

Günümüzde yapılan pek çok araştırma, X ve Y kuşakları başta olmak üzere tüm kuşakların, pek çok ortak noktaları olan ‘dijital kuşağa’ dönüştüklerini, öğrenme deneyimi olarak ise, geleneksel programlardan ziyade, her zaman, her yerde, ihtiyaç olduğunda, anlık, hızlı ulaşılabilir ve küçük parçalar halinde öğrenmeyi daha çok tercih ettiklerini söylüyor. İşte bu nedenledir ki, her şeyin farklılaştığı günümüz dijital çağında, öğrenme süreçlerinin de yeni bir bakış açısıyla tasarlanması gerekiyor.

1986 yılında insanların nasıl öğrendiklerini anlamak için 70:20:10 modelini geliştiren 3 araştırmacı (Morgan McCall, Michael M. Lombardo and Robert A. Eichinger) bilgilerin %70’nin iş başında işi yaparak ve bu süreçte iletişim ve paylaşımda bulunarak, %20’sinin informal yollarla meslektaşlardan öğrenerek ve gözlemleyerek, ve %10’unun ise formal yollarla düzenli eğitimler alarak kazanıldığını belirtiyor. İnsanların iş yaşamında bu şekilde öğrendiğini bildiğimiz halde, neden öğrenme teknolojilerini sadece %10’luk formal eğitimde kullanıyor ve neden öğrenme için gerekli %90’da öğrenme teknolojileri ile fark ve değer sunmuyoruz? Yeni nesil öğrenme deneyimi, öğrenmede dijital dönüşümü ve öğrenme sürecinin %90’lık kısım için öğrenmeyi yeniden tasarlamayı hedefliyor.

Enocta olarak özel içerik ihtiyacınızın farkındayız ve önemini çok iyi biliyoruz. Bununla birlikte özel içerik ihtiyacınızı bir gelişim yolculuğu ve öğrenmede dijital dönüşüm için bir fırsat olarak da görüyoruz. Bu nedenledir ki, özel içerik ihtiyacınızı dijital çağın sunduğu ve farklı nesillerin tercih ettiği öğrenme tercihleri ile tasarlıyor, zenginleştirilmiş bir öğrenme deneyimini bir gelişim yolculuğu olarak sunuyoruz. Buna da “Yeni Nesil Öğrenme Deneyimi Çözümü” diyoruz.

Yeni Nesil Öğrenme Deneyimi’ni tasarlarken;

 • Bugüne kadar sizler için ürettiğimiz binlerce dijital içeriği, etkileşimli e-eğitimleri analiz ettik. Hangi konuda, hangi yetkinlik gelişimi için en iyi örnek, en iyi ekranlar nelerdir araştırdık ve bulduk.
 • En iyi uygulamaları, içinde bulunduğumuz zamanın trendlerine en uygun ve en güncel öğrenme modelleri ile derledik.
 • Size özel, olabildiğince hızlı üretilebilen ve tüketilebilen dijital içerikler geliştirdik.
 • Yeni nesil öğrenme deneyimini, sadece dijital içeriklerdeki deneyimle sınırlı tutmak istemedik. Enocta Eğitim Platformu’nun sunduğu araçlarla size özel bir öğrenme ve gelişim yolculuğu tasarladık.
 • Paylaşımcı bir öğrenme ortamı ve oyunlaştırma kurgusunu tasarladık. 70:20:10 modelindeki %90’lık öğrenme yöntemini de kurguya kattık.
 • Daha etkin, daha öğretici, daha paylaşımcı ve daha keyifli bir Yeni Nesil Öğrenme Deneyimi ortaya koyduk.

Size özel içerik ihtiyacınızı tasarlarken, Yeni Nesil Öğrenme’ nin 5 ana karakterini şu şekilde belirledik ve bir görselle ortaya koyduk:

 1. Yeni Nesil Öğrenme, performans hedefleri ve iş stratejileri ile tam ve eksiksiz olarak uyumludur. İhtiyaç analizinden, öğrenme programının tasarımı ve sunumuna, sonrasındaki takip sürecine kadar, şirketin iş sonuçları ile tam uyum içindedir.
 2. Yeni Nesil Öğrenme, kurumların asıl ihtiyacını karşılayan bireyselleştirilmiş bir öğrenmedir.
 3. Yeni Nesil Öğrenme, çalışanlarınızın birbirinden farklı platformlarda birbirinden farklı yöntemlerle öğrenmesine olanak sağlayan zenginleştirilmiş bir öğrenmedir.
 4. Yeni Nesil Öğrenme, teknoloji destekli bir öğrenme sistemidir.

Yeni Nesil Öğrenme, sosyal, paylaşımcı ve katılımcı bir öğrenmedir.

Tüm özel içerik ve tüm gelişim ihtiyaçlarınızda, dijitalleşen iş hayatında çalışanlarınızın performansını arttıracak her projede, Yeni Nesil Öğrenme Deneyimi Çözümü’ nü neden tercih etmelisiniz?

 • Dijital çağın standartlarına uygun, daha etkin, daha öğretici, daha paylaşımcı ve daha keyifli bir öğrenme deneyimi!

* 70:20:10 modeline uygun bir gelişim tasarımı!
* Bireyselleştirilmiş ve zenginleştirilmiş bir öğrenme yolculuğu!
* Öğrenmede son trendlere uygun ve hap gibi içerikler!
* Hızlı bir lansman için hızlı tasarım ve hızlı üretim!
* Ve sunduğu deneyime ve içeriklere göre son derece ekonomik!

 • Peki bunu nasıl yapacağız?

Sahip olduğunuz ham içeriklerle (Word, ppt, ..) özel içerik üretim istediğinde bulunduğunuz zaman biz bu ham içeriğinizi alıp “Yeni Nesil Öğrenme Deneyimi Çözümü” ne göre tasarlayacağız. Yani;

1)     Sizi dinleyecek, elinizdeki içerikleri analiz edecek ve gelişim ihtiyacınızı anlayacağız.

2)     Yeni nesil öğrenme deneyimine uygun bir gelişim yolculuğu önereceğiz.

3)     Bu yolculuğun başlangıcında, içerikleri ilgi çekici hale getirmek ve öğrenenleri hazırlamak için, bir ‘hazırla’ içeriği oluşturacağız.

4)     Yolculuğun ikinci kısmında bilgiyi aktaracak ve öğretici içeriği sunacağız. Bilgiyi basit kolay bir şekilde aktarabileceğimiz bir dijital içerik geliştireceğiz.

5)     Yolculuğun bir sonrası aşamasında ise ölçüm yapacağız. Ölçme ve değerlendirme için eğlenceli bir oyun veya sınav sunacağız.

6)     Tüm gelişim yolculuğunu öğrenenlere daha iyi duyurmak için Enocta Eğitim Platformu’nun iletişim araçlarını kullanacağız.

7)     Gelişim yolculuğuna katılımı ve bağlılığı artırmak için Enocta Eğitim Platformu’nu kullanarak oyunlaştırma kurgusunu yapacağız.

8)     Gelişim yolculuğuna birlikte çıkan tüm öğrenenleri, birbirinden öğrendikleri bir dijital paylaşım ortamında buluşturacağız. Enocta Eğitim Platformu Sosyal Öğrenme modülü ile öğrenmenin işe yansıtılmasına ve tüm öğrenenlerin öğrenme sürecine aktif katılmasına yardımcı olacağız.

Sizlere ‘Yeni Nesil Öğrenme Deneyimi’ sunmak için biz hazırız. Ya siz?