KaynaklarEnocta Blog

Beyan Edici Bilgi ve Öğrenme Oyun Tasarımı

Sözlü bilgi ya da olgusal bilgi olarak da bilinen beyanat bilgisi, yalnızca ezber yoluyla öğrenilebilen herhangi bir bilgi parçasıdır. Ezberlemeyle bağlantılı olan iki veya daha fazla nesne arasında bir ilişkinin Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme boyutlarında incelenerek, beyan edici hale getirilir.

Gerçekler, jargon, terminoloji ve kısaltmalar, kuruluşlarda bulunan en yaygın olgusal bilgilerin bazılarıdır. Her alan ve disiplin, birçok durumda mühendislik gibi belirli bir alanda pratik yapan iki kişi arasında yapılan bir konuşmayı anlamak için bilinmesi gereken bildirimsel bilgilerle doludur. Çoğu öğretim dersinin kelime ile başlaması tesadüf değildir, bu nedenle herkes devam etmeden önce temelleri bilir. Çoğu organizasyonda çok sayıda kısaltmalar ve jargonlar bulunur; dolayısıyla özellikle yeni çalışanlar, yeni ürün tanıtımları ve yeni pazarlar için beyan edici bilgi anahtardır.

Gerçekler, jargon ve kısaltmalar, herhangi bir kariyeri boyunca, herhangi bir organizasyon içinde veya herhangi bir akademik disiplin içinde başarılı olmak için öğrenilmesi gereken önemli bilgilerdir. Öğrencilerin bu bilgiyi edinmelerine yardımcı olmak için oyunlar oluşturmak gelecekteki öğrenim için güçlü bir temel oluşturmaktadır.

Gerçekleri öğretmek veya güçlendirmek için çeşitli öğrenim oyun tasarımı türleri kullanılabilir. Öncelikle doğru oyun tekniklerini anlamak için bazı gerçekleri öğretme yöntemlerinden bazılarını anlamak önemlidir.

Gerçek Öğretme Yöntemleri

1. Ayrıntılandırma

Bu yeni bilgiyi, daha önce alakalı veya ilgisiz bilgi ile ilişkilendirme süreci olup, öğrenciyi yeni olgu bağlamı ve bilinen bir bilgi yapısı ile olan ilişkisini gösterir. Örneğin, bazı insanlar bir bakkal listesini hatırlamak için kullandıkları bir teknik, satın alınacak öğeleri evin tanıdık bir odasında zihinsel olarak yerleştirmek ve daha sonra, satın almak için öğeleri hatırlayan odanın etrafında yürümektir. (Oldukça katılan detaylandırma tekniği, ancak özenle hazırlama).

2. Organize olma

Gerçekleri mantıksal gruplara yerleştirme. Bu, tablodaki, diyagramlarda, listelerde, modellerde ve kısaltmalarda bile olabilir, burada sözcüğün ilk harfinin bir süreçte bir adımı veya adımı temsil ettiği kısaltmalardır. ADDIE bir anıtsaldır. "Chunking" terimi genellikle fikri organize etmek için kullanılır.

3. Dernek

Bir kelimeyi bir görüntüye bağlama veya terimi tanımına bağlama. Görüntü seviyesinde, arızalı bir parçanın resmini gösterin ve parçanın altındaki kusurun tipinin adını verin. Metin seviyesinde kelimeyi tanımıyla eşleştirin.

4. Tekrarlama

Yinelenen içerik tekrar tekrar bir gerçek ezberlemek için iyi bir yöntemdir. Çoğu kişi ev adresindeki telefon numaralarını hatırlar.

5. Gerçeklerle İlgili Oyun Teknikleri

Yukarıdaki teknikleri oyun mekaniğine çevirmek, motivasyonel bir perspektiften ve öğrencilerin gerçekleri öğrenmesine yardımcı olmak için öğretim stratejisi perspektifinden faydalanabilir.

Aşağıda, gerçeklerle ilgili bazı oyun teknikleri bulunmaktadır.

1. Hikayeler

Araştırmacılar, insan beyninin anlatı yapımı için doğal bir yakınlığa sahip olduğunu bulmuşlardır. İnsanlar, eğer bir liste yerine bir hikaye ile karşılaşırsa, gerçekleri daha doğru hatırlama eğilimindedirler; araştırmalar bulur; Hukuki argümanları yasal emsal yerine anlatı masallarına dönüştürdüklerinde daha ikna edici buluyorlar. Bu, gerçekleri öğrencinin bilinen bir bağlamına yerleştiren hazırlama tekniğini ele alır ve oyunlarda kilit bir unsurdur. Bir oyunun öykü unsuru, içeriğin öğrencinin beyninde daha zengin kodlanmasına yardımcı olur ve ihtiyaç duyulduğunda gerçeğin hatırlanması ile onlara yardımcı olur. Öyküye sahip bir oyunun öğrenmeye başlamasına yardımcı olur. Aslında, bir hikayeyi dinlediğinizde beyniniz öykünün öğelerini "prova" eder.

2. Sıralama

Bunlar, bir öğrencinin içeriği doğru yuvaya veya yere yerleştirmesi gereken oyunlar. Gerçek seviyede, öğrencinin farklı kategorileri veya sınıflandırma gerekliliklerini anlaması gerekmez; Sadece nereye gideceklerini belirlemeliler. Aslında, bu tür oyunlar, öğrenci gerçek seviyede bir kez sınıflandırdıktan sonra, birden fazla seviyeye sahip olmak için iyidir; bir sonraki adım, tanımlama yerine kavramsal ilişkilerle (bilgi hiyerarşisini yukarı çekerek) sıralamalarını sağlamaktır.

3. Eşleştirme

Bu oyunlar öğrencinin bir resmi veya fikri başka bir resim veya düşünceye bağlamasını gerektirir. Eşleşen gerektiren herhangi bir oyun bu kategoriye girer. Bu tür oyunlar, yukarıda anlatılanla aynı seviyeleme yaklaşımını kullanarak kavramları öğretmek için de kullanılabilir.

Beyan Edici Bilgi ve Öğrenme Oyun Tasarımı
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?