KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Çerezler, pikseller, gifler gibi takip teknolojileri (“Çerezler”), web siteleri ya da mobil uygulamalar gibi çevrimiçi uygulamaları kullanımınız esnasında tablet, telefon ya da bilgisayarlarınız gibi cihazlarınıza yerleştirilen küçük dosyalardır. Çerezler sayesinde web sitelerimizde ziyaretçi sayısını ve kitlesini analiz ederek yazılımlarımızı sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için geliştirebilmemize ve tercih etmeniz halinde internet kullanımınız esnasında görüntülediğiniz reklamları kişiselleştirmemize yardımcı olur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca https://www.enocta.com/ ve https://enoctakatalog.enocta.com/ (“Site”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Avez Elektronik İletişim Eğitim Danışmanlığı Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Site üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, Site’yi görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.

Performans Çerezleri

Performans çerezleri, Site’yi görüntüleyen kişi sayısı ile Site trafiğini takip ve analiz etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde Site üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve Site’nin trafiğini optimize edebiliriz. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız.

Analitik Çerezleri

Analitik çerezleri, Site üzerindeki görüntülenen sayfa miktarını depolamak için kullanılan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız.

Reklam veya Hedefleme Çerezleri

Reklam/hedefleme çerezleri, Site alışkanlıklarınızla ilgili bilgi toplar, Site’yi ziyaret ettiğinizi hatırlar ve bu bilgiyi diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşır. Bu şekilde size ve ilgi alanınıza giren reklamların size ulaşmasını sağlar. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.

Aşağıda Site’de https://www.enocta.com/ ve https://enoctakatalog.enocta.com/ kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Site’de hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz Site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım amacı Kullanım Süresi
Optanon Consent .enocta.com Bu çerez, OneTrust'un çerez uyumluluk çözümü tarafından ayarlanır. Sitenin kullandığı çerez kategorileri ve ziyaretçilerin her bir kategorinin kullanımına ilişkin onay verip vermediği veya geri çekip çekmediği hakkında bilgileri saklar. Bu, site sahiplerinin, izin verilmediğinde her kategorideki çerezlerin kullanıcının tarayıcısına yerleştirilmesini engellemesine olanak tanır. Çerezin normal ömrü bir yıldır, böylece siteye geri dönen ziyaretçilerin tercihleri hatırlanacaktır. Site ziyaretçisini tanımlayabilecek hiçbir bilgi içermez. 365 gün
Optanon AlertBox Closed .enocta.com Bu çerez, OneTrust'un çerez uyumluluk çözümü tarafından ayarlanır. Sitenin kullandığı çerez kategorileri ve ziyaretçilerin her bir kategorinin kullanımına ilişkin onay verip vermediği veya geri çekip çekmediği hakkında bilgileri saklar. Bu, site sahiplerinin, izin verilmediğinde her kategorideki çerezlerin kullanıcının tarayıcısına yerleştirilmesini engellemesine olanak tanır. Çerezin normal ömrü bir yıldır, böylece siteye geri dönen ziyaretçilerin tercihleri hatırlanacaktır. Site ziyaretçisini tanımlayabilecek hiçbir bilgi içermez. 365 gün

Performans ve Analitik Çerezleri

Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım amacı Kullanım Süresi
omSeen-xxxxx a.omappapi.com Bu çerez, ziyaretçiye belirli bir slug tarafından bir kampanya gösterilip gösterilmediğini belirlemek için kullanılır. Kalıcı
_omappvp a.omappapi.com
enoctakatalog.enocta.com
Bu çerez, ziyaretçinin web sitesini daha önce ziyaret edip etmediğini veya web sitesinde yeni bir ziyaretçi olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Kalıcı
_omappvs a.omappapi.com Bu çerez "Ziyaretçi Oturumu" için kullanılır ve 10 dakika işlem yapılmadığında sona erer. Her iki çerez de mevcut değilse, ziyaretçinin yeni olduğunu biliriz. Yalnızca _omappvp çerezi mevcutsa ziyaretçinin geri döndüğünü biliriz. Kalıcı
_ga enocta.com Bu çerez adı, Google'ın daha yaygın olarak kullanılan analiz hizmetine yönelik önemli bir güncelleme olan Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Bu çerez, rastgele oluşturulmuş bir numarayı müşteri tanımlayıcı olarak atayarak benzersiz kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. Bir sitedeki her sayfa isteğine dahil edilir ve site analiz raporlarına yönelik ziyaretçi oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır. Varsayılan olarak süresi 2 yıl sonra dolacak şekilde ayarlanmıştır, ancak bu web sitesi sahipleri tarafından özelleştirilebilir. Kalıcı
_ga_xxxxx enocta.com Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kalıcı
_gclxxxx enocta.com Google dönüşüm izleme çerezi Kalıcı
_gid enocta.com Bu çerez adı, Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Ziyaret edilen her sayfa için benzersiz bir değer saklıyor ve güncelliyor. Kalıcı
_hjAbsoluteSessionInProgress enocta.com Bu çerez, HotJar tarafından bir kullanıcının ilk sayfa görüntüleme oturumunu tespit etmek için kullanılır. Bu çerez tarafından belirlenen Doğru/Yanlış bayrağıdır. Kalıcı
_hjFirstSeen enocta.com Yeni bir kullanıcının bir web sitesindeki ilk oturumunu tanımlar ve Hotjar'ın bu kullanıcıyı ilk kez görüp görmediğini belirtir. Kalıcı
_hjIncludedInSessionSample_xxx enocta.com Bu çerez, Hotjar'a bu ziyaretçinin sitenizin günlük oturum sınırı tarafından tanımlanan veri örneklemesine dahil edilip edilmediğini bildirecek şekilde ayarlanmıştır. Kalıcı
_hjSession_xxxxxx enocta.com Geçerli oturum verilerini tutan bir çerez. Bu oturum penceresi içindeki sonraki isteklerin aynı Hotjar oturumuyla ilişkilendirilmesini sağlar. Kalıcı
_hjSessionUser_xxxxxx enocta.com Kullanıcı Hotjar betiğini içeren bir sayfaya ilk kez girdiğinde ayarlanan Hotjar çerezi. Tarayıcıda söz konusu siteye özgü Hotjar Kullanıcı Kimliğini kalıcı kılmak için kullanılır. Bu, aynı siteye daha sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar. Kalıcı
_hjTLDTest enocta.com Hotjar betiği çalıştırıldığında sayfa ana bilgisayar adı yerine kullanmamız gereken en genel çerez yolunu belirlemeye çalışırız. Bu çerezlerin (varsa) alt alanlar arasında paylaşılabilmesi için yapılır. Bunu belirlemek için başarısız olana kadar farklı URL alt dize alternatifleri için _hjTLDTest çerezini saklamaya çalışıyoruz. Bu kontrolün ardından çerez kaldırılır. Oturum Süresince
metrika_enabled enocta.com
mc.yandex.ru
www.enocta.com
Diğer Yandex.Metrica çerezlerinin doğru şekilde kurulup kurulmadığını kontrol eder. Oturum Süresince

Reklam veya Hedefleme Çerezleri

Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım amacı Kullanım Süresi
_fbp enocta.com Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamverenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır Kalıcı
_gat_gtag_xxxxxxxxxx enocta.com Google Analytics Çerezleri Kalıcı
_gat_UA-XXXXXX-X enocta.com Google Analytics Çerezleri Kalıcı
_yasc yandex.ru Kullanıcı hakkında çeşitli web siteleri arası veri toplar - Bu veri, reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır. Kalıcı
_ym_d enocta.com Kullanıcının sitedeki ilk oturumunun tarihini kaydeder. Kalıcı
_ym_isad enocta.com İlgi alanları ile ilgili reklam sunmak için kullanılır. Ayrıca reklam görme sayısını sınırlamak için kullanılır. Kalıcı
_ym_uid enocta.com Site kullanıcısını tanımlamak için kullanılır.(UserId) Kalıcı
_ym_visorc enocta.com Oturum tekrarının doğru çalışmasını sağlar. Kalıcı
bcookie linkedin.com Bu, web sitesinin içeriğini sosyal medya aracılığıyla paylaşmak için kullanılan bir Microsoft MSN 1. taraf çerezidir. Kalıcı
browser_id slideshare.net Kalıcı
CONSENT youtube.com Bu çerez, son kullanıcının web sitesini nasıl kullandığına ve son kullanıcının söz konusu web sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği reklamlara ilişkin bilgileri taşır. Kalıcı
elfsight_viewed_recently core.service.elfsight.com Kullanıcının hangi ürünleri görüntülediğini belirleyerek web sitesinin ilgili ürünleri tanıtmasına olanak tanır. Kalıcı
i yandex.ru Kullanıcı hakkında çeşitli web siteleri arası veri toplar - Bu veri reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır. Kalıcı
IDE doubleclick.net Bu alan adı Doubleclick'e (Google) aittir. Ana iş faaliyeti şudur: Doubleclick, Google'ın gerçek zamanlı teklif verme reklam alışverişidir Kalıcı
li_sugr linkedin.com Bir ziyaretçinin kimliğini saklamak ve takip etmek için kullanılır. Kalıcı
lidc linkedin.com Bu, bu web sitesinin düzgün çalışmasını sağlayan bir Microsoft MSN 1. taraf çerezidir. Kalıcı
omSeen-xxxxxxxxxxxxxxx www.enocta.com Bu çerez, OneTrust'un çerez uyumluluk çözümü tarafından ayarlanır. Sitenin kullandığı çerez kategorileri ve ziyaretçilerin her bir kategorinin kullanımına ilişkin onay verip vermediği veya geri çekip çekmediği hakkında bilgileri saklar. Bu, site sahiplerinin, izin verilmediğinde her kategorideki çerezlerin kullanıcının tarayıcısına yerleştirilmesini engellemesine olanak tanır. Çerezin normal ömrü bir yıldır, böylece siteye geri dönen ziyaretçilerin tercihleri hatırlanacaktır. Site ziyaretçisini tanımlayabilecek hiçbir bilgi içermez. Kalıcı
test_cookie doubleclick.net Bu çerez, web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için DoubleClick (Google'a ait) tarafından ayarlanır. Kalıcı
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Bu çerez, Youtube tarafından sitelere gömülü Youtube videolarına ilişkin kullanıcı tercihlerini takip etmek amacıyla ayarlanır; ayrıca web sitesi ziyaretçisinin Youtube arayüzünün yeni veya eski sürümünü kullanıp kullanmadığını da belirleyebilir. Kalıcı
VISITOR_PRIVACY_METADATA youtube.com Geçerli domain için kullanıcının çerez izin durumunu saklar. Kalıcı
yandexuid yandex.ru Bu çerez, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler dahili analiz ve site optimizasyonu için kullanılır. Kalıcı
YSC youtube.com Bir browsing oturumu sırasında kullanıcı seçeneklerini ve tercihlerini uyarlamak için YouTube sayfalarındaki gömülü videoların görüntülemelerini izlemektir. Oturum Süresince

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik hizmet sağlayıcılara meşru menfaatlerimiz kapsamında iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza (iş ortaklarımıza https://www.enocta.com/is-ortaklari sayfasından erişebilirsiniz) kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Site üzerinde kullanılan bazı çerezler Şirket haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcılar tarafından sağlanmaktadır. Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik ve iletişim verileriniz hizmetlerin yerine getirilmesi, pazarlama ve destek faaliyetlerinin tarafınıza sağlanabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurt dışına Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  1. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  4. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  5. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  6. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  7. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.enocta.com altında yer alana Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında bölümünde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.