KaynaklarEnocta Blog

Kurum İçi Eğitim Yönetim Sürecini Kolaylaştıran Teknolojiler

İş dünyasında verimlilik, geçmişten beri tüm kurumlar için oldukça önemli bir konu. Sanayi devrimi, seri üretim ve otomasyon, şirketlerin üretim ve çalışma verimliliğinin büyük bir sıçrama ile artmasına sebep olmuş gelişmelerden bazıları.

Tabii ki hiç biri geçtiğimiz 20 yılda yaşadığımız değişim kadar büyük bir değişime yol açmadı. Bilgisayarların ve internetin iş dünyasıyla buluşması ile birlikte, çalışanların bağlandığı sistemler inşa edildi ve birçok şirket verilerini dijital olarak anlık hızda işlemeye, şirketin tüm verilerine kolayca erişebilmeye ve dolayısıyla iş verimliliğini yükseklere taşımaya başladı. Tüm bu gelişmelere ek olarak bulut yazılımlar, bulut depolama ve mobilin de devreye girmesiyle birlikte, şirketlerin çalışma şekli radikal olarak değişti. Bugün, şirketler ve kişiler geçmişe kıyasla çok daha verimli şekilde çalışabilmeye başladı.

Bu değişimde, eğitim fonksiyonu nasıl etkilendi?

İnovasyonun bu hızından şirketlerin tüm fonksiyonları etkilendi. Bu fonksiyonlar arasında bulunan eğitim fonksiyonu da, inovasyondan en çok etkilenen alanlardan birisi. Zaman içerisinde hayatımızdaki fiziksel aktiviteler (sınıf içi eğitimler, etkinlikler, raporlama dokümanları, vb.) yerlerini dijital aktivitelere (dijital eğitimler, sosyal öğrenme, sanal sınıflar, öğrenme yönetim sistemleri, dashboard’lar vb.) bıraktılar. Bugün, insan kaynakları ile birlikte eğitim departmanları/birimleri birçok yazılım kullanıyor, eğitim süreçlerini dijital şekilde yönetiyorlar.

Eğitim Yazılımları

Bu alanda bize yardımcı olan ve eğitim birimlerinin işlerini kolaylaştıran yazılımlar arasında sayabileceğimiz eğitim yazılımları kategorisi, ana olarak 8 kategori içeriyor. Bu kategoriler;

  • Öğrenme Yönetim Sistemleri
  • Sanal Sınıf Uygulamaları
  • Pekiştirme Uygulamaları
  • Sosyal Öğrenme Platformları
  • Kurumsal Hafıza Yönetimi Ürünleri
  • Eğitim Üretimi Araçları
  • Mentorluk ve Koçluk Uygulamaları
  • Analitik ve Raporlama Ürünleri

Öğrenme Yönetim Sistemleri

Öğrenme yönetim sistemleri, kurumların ağırlıklı olarak çalışan eğitim çalışmalarını planladıkları ve yönettikleri sistemlerdir. Öğrenme yönetim sistemleri, genellikle çalışanların ekibe dahil olurken geçtikleri oryantasyon süreçleri ile çalışma süreleri boyunca mesleki, kişisel ve yönetsel gelişimleri ve değişikliklere uyum amaçlı kullanılır.

Bugün, büyük bir ekibe sahip kurumlar için, öğrenme yönetim sistemi bir olmazsa olmazdır. Bu sistemler ile birlikte çalışanlar dijital eğitimleri alabilir, sınavlara katılabilir ve sistemin özellik kapasitesine göre sosyal gruplar ve kurum içi hafıza gibi alanlara erişebilir, oyunlaştırma kurgularına dahil olabilirler.

Sanal Sınıf Uygulamaları

Sanal sınıf uygulamaları, eğitmenler ile eğitim alan kişilerin bir araya geldikleri ve eğitmenlerin teknik araçlar kullanarak eğitim verdikleri çevrimiçi öğrenme araçlarıdır. Sanal sınıflar, genellikle eğitmenler tarafından farklı konumlardaki kişilere, sınıf içi eğitimde kullanılan araçların dijital hallerini kullanarak eğitim verilmesi şeklinde ifade edilebilir.

Canlı (gerçek zamanlı) verilen eğitimlerde, eğitmenler eğitimi alan kişiler ile yazılı/görüntülü ya da sesli şekilde etkileşime geçebilir, sunumlar ya da videolar gösterebilir, anketler gerçekleştirilebilir ve eğitim içeriği paylaşabilirler. Bu ürünler, genellikle Öğrenme Yönetim Sistemleri ile entegre çalışarak, eğitim sürecini kolaylaştırırlar. Sanal sınıf uygulamalarına örnek olarak Perculus ve Adobe Connect yazılımlarını gösterebiliriz.

Pekiştirme Uygulamaları

İster sınıf eğitiminden, ister bir e-öğrenme içeriğinden öğrensin, insanlar bir süre sonra doğal olarak unuturlar. Pekiştirme uygulamaları, eğitmenlerin belirli programlar tasarlayarak eğitim alan kişilerin zaman içerisinde eğitimde aldıkları bilgileri tekrar etmelerini ve öğrenme oranlarını artırmalarını sağladıkları araçlardır. Yenileme/tazeleme eğitimlerinin yapıldığı bu platformlar sayesinde, bilginin canlı tutulması sağlanır; pekiştirme kolaylaştırılır ve yenileme maliyetleri düşer.

Mobil ya da web uygulaması olabilen bu servisler, bildirim yoluyla kişilere eğitimden sonra sorular sorarlar, bu sayede kişilerin hangi konuları öğrenip hangilerini öğrenmedikleri ortaya çıkar. Sorular ve eğitimler de bu şekilde planlanır. Bu uygulamalara örnek olarak Rootie ve Akıllı Nelly yazılımlarını gösterebiliriz.

Bazı pekiştirme ürünleri yarışma oyunlaştırma mekaniği üzerine geliştirdiği kurgular ile, kişiler arası yarışmalar sunar ve bu şekilde eğitimlerin pekiştirilmesini sağlar. Bu alanda da Rootie’nin oyunlaştırma mekanikleri ve Challenge Game örnek gösterilebilir.

Sosyal Öğrenme Platformları

Öğrenme en temelde sosyal bir olgudur ve insanlarla etkileşimle gerçekleşir. Sosyal öğrenme platformları işte bu amaçla, eğitimi alan kişilerin ve eğitmenlerin bir araya gelerek iletişime geçebildikleri ve paylaşım yapabildikleri sosyal platformlardır. Bu platformlarda, kişiler paylaşım yapabilir, eğitmene sorular sorabilir, ve yine eğitimi alan kişiler tarafından sorularına cevap bulabilirler. Bu sayede eğitim alan kişiler, aynı şekilde sorusu olan diğer kişilerin sorularına yanıt verebilirler. Bu uygulamaya örnek olarak Enocta Eğitim Platformu’nun Sosyal Öğrenme modülü verilebilir.

Kurumsal Hafıza Yönetimi Ürünleri

Bugünün değişkenliklerle ve belirsizlikle dolu iş hayatında, olası senaryoları tahmin etme ve üstesinden gelerek başarılı olmak ancak kurumların öğrenen organizasyona dönüşmeleri ile mümkündür. Tam da bu nedenle kurumsal hafıza yönetimi ürünleri, kurum içinde çalışan kişilerin yazılar ya da kayıtlar oluşturarak deneyimlerini paylaşmaları ve kurum içinde paylaşılması gereken ve gelecekte kullanılma potansiyeli taşıyan bilgilerin kayıt altında tutulmasını amaçlar.

Web blogları ya da wiki sayfaları olarak farklı özelliklere ve kullanımlara sahip bu ürünler, çalışanların kurum ile ilgili geçmişe ve en güncel bilgiye ulaşabilecekleri ana kanaldır. Bu ürünlere örnek olarak Enocta Eğitim Platformu’nun wiki altyapısı ya da YazıyorumPRO ürünü gösterilebilir.

Eğitim Üretimi Araçları

Eğitim içerikleri, motion graphic animasyonlarının gelişmesi ile birlikte, farklı formlar kazandılar. Bugün, farklı ürünler ile motion graphic animasyonlar, etkileşimli eğitimler, podcastler, konu uzmanı videoları, simülasyonlar ve benzeri birçok farklı tipte eğitim içerikleri hazırlanabiliyor, bu şekilde eğitimler zenginleştirilebiliyor.

Basit ve kolay eğitim üretimine kaynak sağlayan ve yönetim özelliği de sunan araçlara Simulapp ve Enocta Eğitim Platformu ile entegre çalışan e.pratik araçları örnek olarak gösterilebilir.

Mentorluk ve Koçluk Uygulamaları

Mentorluk uygulamaları, mentorluk ve koçluk programı yürüten kurumlardaki ilgili tüm bu süreçlerin kolayca geliştirilmesi ve yürütülmesi için gerekli özellikleri sağlayan uygulamalardır. Bu uygulamalar, mentor - mentee ve koç-danışan eşleştirilmesi, seçimi, görüşme ayarlanması ve iletişim gibi özellikleri kurumlara sunmakta, bu şekilde kurumlar mentorluk ve koçluk programlarını ekstra efor sarf etmeden, daha hızlı ve daha kolay gerçekleştirebilmektedir.

Analitik ve Raporlama Ürünleri

Analitik ve raporlama ürünleri ile birlikte, insan kaynakları ya da eğitim birimi yöneticileri çalışanlara sundukları eğitimlerin tamamlanma oranlarını, hatırlanma oranlarını gibi önemli metrikleri ve aktivitelerin özetlerini görüntüleyebilir, buna göre anlık ya da geleceğe dönük aksiyon planlamaları gerçekleştirebilirler.

Analitik araçları ile aynı zamanda, kişiye özel eğitim ve gelişim planlama, eğitimlere katılım ile ilgili tahminleme, operasyonel ve stratejik karar desteği sağlama imkanı da olmaktadır. Eğitim analitik ve raporlaması, insan kaynakları ve iş ile ilgili diğer analitik ve raporlama araçları ile çok daha etkin bir durumu görme, geleceği planlama ve işi yönetme imkanı sağlamaktadır. Enocta Eğitim Platformu, kendi içinde bir raporlama fonksiyonu barındırmaktadır ve yakın zamanda bir dizi analitik araç ile öğrenme analitiği hizmetleri de sunacaktır.

Eğitimde dijitalleşmede kurumunuz ne durumda?

İş hayatının her alanında, verimliliğimizi artıracak ve elimizdeki dağıtık veriyi kolayca yönetebileceğimiz birçok uygulama bulunuyor. Bu noktada siz de kurumunuzun dijital dönüşüm sürecinde kriterlerinize uygun dijital ürünler kullanmaya başlayabilir, verimliliğinizi artırabilirsiniz. Eğer dijital dönüşümün kurumsal eğitimlerdeki faydaları ile ilgili daha fazla bilgi isterseniz, Kurumsal Eğitimlerde Dijital Dönüşümün Faydaları blog yazımıza göz atabilirsiniz.

Enocta olarak, kurumların uçtan uca bir öğrenme deneyimi tasarlamalarına yardımcı oluyor, onlara bu süreçte ihtiyaçları olan tüm teknolojileri ve eğitim materyallerini sunuyoruz. Kurumsal eğitimlerinizde dijitalleşmek isterseniz bizimle iletişime geçerek ücretsiz destek alabilir, dilerseniz Enocta’nın öğrenme yönetim sistemi ürünü EEP’yeEEP ile sunduğumuz öğrenme deneyimini zenginleştiren teknoloji ortaklarımıza ya da eğitim içeriklerimizin listesinin bulunduğu Enocta Gelişim Kataloğu’na göz atabilirsiniz.


Kurum İçi Eğitim Yönetim Sürecini Kolaylaştıran Teknolojiler
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?