ENOCTA’NIN HİKAYESİ, TÜRKİYE’DE E-ÖĞRENMENİN HİKAYESİDİR

1999 yılında, henüz Türkiye’de geliştirilmiş bir uzaktan eğitim yazılımı ve Türkçe uzaktan eğitim içerikleri yokken, bilgiye herkesin erişebileceği, öğrenmenin günlük hayatın parçası olacağı bir dünya için yola çıktık.

“Bilgiyi ve eğitimi gelişen internet teknolojisiyle, iş dünyasının ve bireylerin istediği hızda insanların hizmetine sunmak mümkün mü?” Sorusuna yanıt aramaya başladığımızda, hikâyemiz de başladı. Enocta, kurulduğu tarihten bu yana kurumların eğitim ve gelişim için ihtiyaç duydukları teknoloji,
e-eğitim ve hizmeti, tek çatı altında toplayarak sunar. Tüm bunları da, eğitim ve teknoloji alanında dünya trendlerini yakından takip ederek, müşterilerine en uygun çözümleri getirme rol ve sorumluluğuyla gerçekleştirir.

Hakkımızda 1
Hakkımızda 2
Hakkımızda 1
Hakkımızda 4

NEDEN VARIZ?

Enocta’nın misyonu, Endüstri 4.0 ile dijitalleşen dünyada öğrenmeyi, “Yeni Nesil Öğrenme”ye dönüştürmektir. Yeni Nesil Öğrenmenin 5 bileşeni ise aşağıdaki gibidir:

NE YAPIYORUZ?

Enocta, kurumların eğitim ve gelişim faaliyetleri için zengin içerik, kolaylaştıran teknoloji ve etkin tasarım hizmeti sunmaktadır.

Hakkımızda İçerik

Hizmetler

  • Entegrasyon
  • Operasyon Desteği
  • Eğitim Portalı
  • Tanıtım ve Tutundurma
    Çalışmaları

YENİ NESİL ÖĞRENME DENEYİMİ

Enocta ürün ve hizmetlerini öğrenmenin geleceği olarak görülen Yeni Nesil Öğrenme yaklaşımı ile müşterilerine sunar.

yeni nesil öğrenme deneyimi, enocta

Enocta ile yeni nesil öğrenme yaklaşımına geçen kurumlar:

• Tüm eğitim ve gelişim faaliyetlerini tek bir noktadan yöneten bir altyapıya, (Enocta Eğitim Platformu Türkiye’nin en yaygın kullanılan eğitim yönetim sistemidir.)

• Türkiye’den ve dünyadan marka değeri yüksek konu uzmanlarının aktarımlarını içeren (+3000 Türkçe, +60.000 İngilizce) içeriklere,

• Kurumun özel ihtiyacına uygun özel içerik tasarımına, (+2500 farklı özel içerik)

• Öğrenmeye katkı sağlayacak farklı teknolojik araçlara,

• Kendi içeriğini üretecek araç ve yetkinliğe erişir.

Tüm bunları sunarken Enocta, danışmanlık yaklaşımıyla kurumun ihtiyaçlarını, mevcutta yürüttüğü eğitim faaliyetlerini, süreçlerini, teknik altyapısını analiz eder ve kuruma en uygun bütünleşik çözümü üretir.

NASIL YAPIYORUZ?

Satış ve İş Geliştirme
Satış ve İş Geliştirme Ekibi tarafından kurumun temel ihtiyaçları, kurum stratejileri, değerleri ve öncelikleri tespit edilerek doğru çözüm önerileri getirilir.

Müşteri Başarı Yönetimi
Önerilen çözümler, Müşteri Başarı Yöneticileri tarafından kuruma en uygun biçimde;
• Konumlandırılır.
• Hayata geçirilir.
• Proje başarı kriterleri belirlenir.
• Raporlanarak takip edilir.
• Yönlendirme ve iyileştirme önerileri getirilir.

Ürün Yönetimi
Gerek yazılım gerekse içerik ürün yönetimi tarafından;
• Dünya trendleri ve müşterilerden gelen genel ihtiyaçlar doğrultusunda ürünlere yenilikler eklenir, iyileştirmeler yapılır.
• Ürünlerin stratejileri ve bu stratejilere göre yol haritaları belirlenir.
• Kurumunun ihtiyaç duyacağı teknik entegrasyon mimarileri kurulur.
• Ürüne katkı sağlayacak yeni, marka değeri yüksek ürün ve iş ortakları bulur.

Teknik Destek
Teknik Destek Ekibiyle, kurumlara ihtiyaç duyduğu anda telefon ve ya eposta aracılığıyla destek verilir. Bunun yanı sıra sistem entegrasyon projelerinde, veri aktarım süreçlerinde de kurum ekipleriyle birlikte çalışır.

Yazılım ve İçerik Geliştirme
Ürünlerin geliştirilmesi noktasında gerek yazılım ürünleri gerekse içerik ürünleri geliştiren 2 farklı ekiple sürekli gelişen, yeni nesil ürünler ve özellikler hayata geçirilir.

İş Ortakları
İçerik pazaryeri ve teknoloji platform ortaklıkları stratejisiyle 30’dan fazla iş ortağı ile ürün ve çözümler geliştirilir.