KaynaklarEnocta Blog

Liderlik Gelişim Programlarına Genel Bakış

Liderliğin yüksek performans gösteren şirketlerin vazgeçilmez bir öğesi olduğunun hepimiz bilincindeyiz. Liderliğin önemi hakkında hemfikir olunmasına karşın liderliğin ne olduğuna ve kurum içerisinde hangi metotla uygulamaya koyulabileceğine dair pek çok farklı yaklaşım mevcut.

Liderlik konusunun bu derece ilgi çekmesinin sebeplerinden biri de, çok çeşitli değişkenlerin karmaşık ilişkilerini içermesi diyebiliriz. Belirli yöneticilik kavramlarıyla ve sektörle ilgili bilgi sahibi olmak kadar kişilik yapısı, hayat deneyimi ve kişilerle duygusal ilişki kurabilmek de bir o kadar önemli. Liderlik becerisinin bazı yönleri eğitimle geliştirilebilse de, diğerleri doğuştan gelen ya da edinilmesi zor özelliklerdir. Buna göre, kurum içerisinde liderlik gelişimini sağlayacak tek başına yeterli, bir tek aktivite yok. Günümüzde başarılı programlar, liderliğin farklı yönlerine odaklanan çeşitli aktivitelerin karmaşık bir bütünü olarak tasarlanmaktadır.

Güncel araştırmalara göre liderlik gelişimi, seçilmiş birtakım çalışanların liderlik özelliklerini geliştirmeye yönelik bir etkinlikler dizisinden, kurum çapında liderlikle ilişkili tavırları pekiştiren ortam ve süreçlerin tasarımına doğru evrilmekte. Bakış açısındaki bu dönüşüm bazı işle ilgili konularla da yakından ilgili. Örnek olarak artan rekabet, küreselleşme, inovasyon ihtiyacının sürekliliği ve takım çalışmasındaki gelişmeler sıralanabilir. [1] Ayrıca bu dönüşümün seçilmiş birkaç kişiye odaklı liderlik gelişimi programlarının, kurum içinde çalışan motivasyonu ve bağlılığı açısından dezavantajlı bir ayrımcılık yarattığına dair artan farkındalık ile de ilişkisi var.

Liderlik gelişimindeki bu dönüşümde etkili olan bir başka faktör ise, teknoloji tabanlı öğrenmeyi önemli bir öğe olarak içeren yetenek gelişim sistemlerini öne çıkaran yaygın eğilim. Giderek daha fazla şirket formal yetenek gelişim sistemlerini kullanmaya başladıkça, öğrenmeyi ve özellikle de liderlik eğitimini kurumun her düzeyinde erişilebilir kılmaya yönelik bir eğilim ortaya çıktı. Güncel araştırmalar, liderlik açısından yüksek not alan şirketlerin sağlam yetenek gelişim sistemlerine sahip olduğunu gösteriyor. [2] Liderlik eğitimini şirket içinde yaygınlaştırmak masraflı olabilecekmiş gibi görünse de,  çalışan memnuniyeti ve bağlılığını artırmadaki katkısı göz önüne alındığında endişelerin yersiz olduğu anlaşılmakta. Ayrıca, yöneticilerle gerçekleştirilen anketlere göre de, yöneticilerin liderlik gelişimine yönelik fırsatlara büyük bir değer atfettiği görülüyor. [3]

Liderlik gelişimi neden önemlidir?

Liderlik eğitimlerinin verilen tüm eğitimlerin içindeki oranı birçok kurumda artmakta. [5] Eğitim uzmanlarına göre liderlik gelişimi; yedekleme planlaması, yatırım getirisi hesabı ve yetenek yönetimi gibi konularla kıyaslandığında daha zorlu bir alan olarak algılanıyor. [6] Peki, şirketlerin öncelikleri arasında liderlik gelişimi neden üst sırada? Bu soruyu liderlik gelişiminin aşağıda sıralanan yararlarla eşleşmesi diye yanıtlayabiliriz:

 • Finansal getiri
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı
 • Pazardaki itibar
 • Çalışılması arzu edilen şirket olma
 • Stratejik avantaj
 • Verimlilik artışı ve daha hızlı sorun çözme
 • Sürekli inovasyon
 • Kurumsal çeviklik

Liderler kurum çapında performansı artıran bir rol oynarlar. Liderin pozisyonu ne kadar yüksek, sorumluluk alanı ne kadar genişse, kuruma olan bireysel etkisi de o kadar büyük olur. Bu nedenle, liderlik gelişimi programlarının finansal getiri gibi bir başlığa ne kadar katkıda bulunduğunu ölçmek zor da olsa, iyi liderlerin daha üstün performanslı takımlar oluşturarak daha iyi sonuçlar elde ettiği yaygın olarak kabul görmektedir.

Demografik değişimler de şirketleri liderlik gelişimi girişimlerini tekrar gözden geçirmeye sevk ediyor. Önümüzdeki 10 sene içerisinde bebek patlaması (baby boomer) kuşağından olan 76 milyon çalışanın emekli olacağı düşünüldüğünde, bunun liderlik akışı üzerinde ciddi etkisi olacağı tahmin edilmekte ve yetenekli yöneticileri işe alma ve elde tutma masraflarında artış beklenmektedir. [7] Nitelikli aday sayısı azalırken yönetici pozisyonlarının sayısında yüzde 17’lik bir artış beklenmesi durumu daha da zorlaştırmaktadır. [8] Bu nedenlerle, çoğu kurumun kendi içerisinden liderler geliştirmeye ayırdığı kaynak miktarını artırmak istiyor olması şaşırtıcı değildir.

Liderlik gelişiminde teknoloji tabanlı öğrenmenin rolü nedir?

Liderlik gelişimi, bazıları tam anlamıyla eğitim olmayan birçok farklı etkinliğin harmanlanmasından oluşur. Çoğunlukla sınıf içi eğitimler liderlik eğitiminin merkezindedir, ancak bir süredir liderlik gelişiminin bir öğesi olarak teknoloji tabanlı öğrenmeden elde edilecek faydaya dair artan bir farkındalık da söz konusu. Günümüzde şirketlerin büyük çoğunluğu liderlik gelişiminde karma programlar kullanıyor. [4] Artık e-öğrenmenin, elektronik performans desteği sistemlerinin ve diğer çevrimiçi bilgi kaynaklarının; liderlik gelişiminin kapsamını genişletmek, yatırım getirisini artırmak ve eğitimin uzun vadedeki etkisini desteklemek amacıyla kullanılması sık rastlanan bir durum.

Her düzeyde teknoloji tabanlı eğitim

Daha önce de bahsedildiği üzere liderlik eğitimi kurumun farklı düzeylerinde farklı biçimler alır. Şirketler en çok yeni çalışanların ve ilk kademe yöneticilerin eğitimine yatırım yaparlar. Novations Group’un [11] gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre 3.000’den fazla şirketin farklı düzeylerdeki çalışanlarına sunduğu liderlik gelişimi eğitimi oranları şöyle:

 • İşe yeni giren çalışanlar: %86,9
 • İlk kademe yöneticiler: %90,5
 • Orta kademe yöneticiler: %81,0
 • Üst düzey yöneticiler: %70,8

En çok yatırım işe yeni alınan çalışanlara ve ilk kademe yöneticilerine yapılıyormuş gibi görünse de, katılımcı başına maliyet, kurum hiyerarşisindeki pozisyon yükseldikçe artıyor. Bu durum, farklı düzeylerde farklı eğitim yaklaşımları olduğunun göstergesi. Yine bu verilerden teknoloji tabanlı eğitim verilip verilmediği de anlaşılabilir.

E-Öğrenme ile çalışan eğitimi nasıl desteklenebilir?

e-Öğrenme, yöneticilik eğitiminin çok sayıda çalışana ulaştırılmasının cazip bir yolunu sunmakta. Simülasyonlar çalışanların deneyim kazanmasını ve becerilerini uygulamaya koymasını sağlıyor. Belirli konu başlıklarına yönelik tasarlanmış öğrenme portalleri çalışanları öğrenme ihtiyaçlarına en iyi hitap eden malzemeye yönlendiriyor. Çevrimiçi kitaplar, özetler, makaleler ve videolar gündelik performans desteği olarak kullanılabilmekte.

Özetlersek, liderlik gelişimi informal koçluktan üniversite düzeyinde üst düzey yöneticilik eğitimine kadar birbirinden farklı etkinliklerden oluşuyor. e-Eğitimler, çevrimiçi kitaplar, simülasyonlar ve videolardan oluşan teknoloji tabanlı öğrenme çoğu durumda liderlik becerilerini geliştirmenin birinci yolu değil ama bir karma eğitim programı içerisinde etkili bir biçimde kullanılabilmekte. Kurumlar teknolojiyi kullanarak daha çok çalışana, nerede olurlarsa olsunlar erişebilir, eğitim sürecini hızlandırabilir ve eğitimin olumlu etkilerinin daha uzun sürmesini sağlayabilir. Pek çok kurumun, geleceğin liderlerini geliştirmek için ne kadar çok para harcadığını göz önünde bulundurursak, liderliğin kapsamında ve etkisinde ciddi bir iyileşme elde edebilme fırsatı teknoloji tabanlı eğitime yapılacak yatırımı fazlasıyla anlamlı kılıyor.

Liderlik Gelişim Programlarına Genel Bakış
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?