KaynaklarEnocta Blog

Başarılı Onboarding Süreci Nasıl Sağlanır?

Yeni bir işe alım sürecinin başlaması ne kadar karmaşık bir süreç olsa da oldukça heyecan vericidir. Özellikle İK profesyonellerinin önem verdiği İK fonksiyonlarından biri işe alım süreçleridir. Adayın işe giriş öncesinde yapılan hazırlıklardan işe girişine, işe giriş sonrasından alıştırma süreçlerine kadar olan süreçler çok kritiktir. Çünkü adaydaki ilk izlenim değerlidir. Her ekip kendi içinde en iyi adayı işe alabilmek adına özenle çaba harcar. Yeni çalışanların işe alıştırılması aşamasında ise şüphesiz yöneticilere büyük görevler düşer. Bunu başarmanın ilk adımı, çalışanların yeni iş yerlerine uyum sağlamalarına ve hızla üretken olmalarına yardımcı olacak etkili bir işe alım süreci stratejisi oluşturulmasıdır. Kısacası yeni işe alınan çalışanların bir organizasyona girdikleri anda kendilerini desteklenmiş hissetmesini sağlamak son derece önemlidir. Bu da doğru yönetilen bir Onboarding süreci ile mümkündür. Bu noktada, yöneticilere benzersiz rolleri hakkında içgörü sağlanarak yeni çalışanların doğru şekilde işe alıştırılmasından edinecekleri faydalar ve çok daha fazlasının açıklandığı, Enocta’nın "İşe Alıştırma Sürecinin Başarısını Sağlamak" adlı etkileşimli eğitimini deneyimlemek sizler için faydalı olabilir.

Onboarding Süreci Nedir?

Onboarding, işe yeni alınan çalışanların kuruluşlarındaki yeni rollerine tanıtıldığı ve entegre edildiği süreçtir. Çalışma alanlarından yeni iş arkadaşları ve yöneticilerle oryantasyonuna, iş süreçlerinden beklentiler ve kültürlere kadar pek çok konuda bilgi sahibi olmayı içerir. Ayrıca kurum misyonu, vizyonu ve değerleriyle uyumun yanı sıra yeni çalışanın işindeki performans potansiyelini en üst düzeye çıkarmak adına tasarlanmış diğer birçok önemli işleyişi de kapsar. Bu tanım, çalışanı işe alıştırma sürecinin işe alımın yapıldığı ilk günden çok daha öteye uzandığını gösterir. Çalışanlar rollerine ve takımlarına tamamen uyum sağlayana kadar süreç aslında devam eder. Onboarding süreci; hem işine hem de çalışma ortamına yeni başlayan çalışanların sürece sorunsuz adapte olmasına zemin hazırlar.

Neden Önemlidir?

Etkili bir işe alım süreci, bir kuruluşun başarısında büyük bir fark yaratabilir. Şaşırtıcı bir şekilde, çalışanların %90'ı bir şirkette kalmaya ya da ayrılmaya ilk 6 ay içinde karar veriyor. Bu nedenle kuruluşların, çalışan işe alım deneyimini iyi bir hâle getirmeye yönelik nitelikli bir yatırım yapması gerekir. Ayrıca yapılan araştırmalarda bir çalışanı yeni işine alıştırma sürecinin, onların elde tutulmasına %82, üretkenliklerinin artırılmasına ise %70 oranında katkı sağladığı görülmüştür.

Yeni işe alınanlar tam verimliliğe daha hızlı erişirler. İK'dan ya da üst yöneticilerinden yeterli desteği göremediklerinde ve her şeyi kendi başlarına anlamlandırmaya çalıştıklarında, şirketiniz çalışanın getireceği potansiyel geliri de kaybetmiş olur. İyi geliştirilmiş bir işe alım sürecinden geçen yeni çalışanlar, rollerine daha çabuk ısınırlar ve ekipleri için hızlıca değer üretmeye başlarlar.

Onboarding süreci; çalışanı işletmede tutmak, kurum kültürünü güçlendirmek, aidiyet duygusunun oluşmasını sağlamak ve üretkenliği maksimum seviyeye çıkarmak için olmazsa olmaz bir zaman dilimidir.

Onboarding vs. Oryantasyon

Onboarding ve oryantasyon terimlerinin ikisi de çalışanı yeni ortamına dahil etmek ve tanıtmak adına her ne kadar birbirinin yerine kullanılabilen terimler gibi düşünülse de aslında farklıdır. Çoğu kuruluş için oryantasyon tek seferlik bir olaydır. Yalnızca birkaç saat ya da en fazla tam bir iş günüyle sınırlıdır. Üstelik çeşitli ekiplerden birçok çalışana uygulanacak kadar genel kapsamla tamamlanır. Oryantasyon, işe alım sürecinin sadece küçük bir parçasıdır. Bu noktada kuruma özel hazırlanmış online oryantasyon eğitimlerinden de faydalanabilirsiniz.

Onboarding ise her çalışana özeldir. İşe alım sürecinin birkaç gün hatta haftaları aldığı süreci kapsar. İşe alıştırma sürecinde çalışanlar, ekiplerine ve rollerine alışma yolculuklarında çok daha özel bilgiler ya da eğitimler alırlar.

Onboarding Etkinlikleri Nelerdir?

Onboarding, kurumdan kuruma değişiklik gösterebilir ve birden fazla bireysel süreçten meydana gelebilir. Yaygın olarak kullanılan Onboarding etkinliklerinden bazıları şunlardır;

- İş Teklifleri

- Maaş Görüşmesi

- Evrak İşleri

- Politika ve Kültür Eğitimi

- 30-60-90 günlük bir plan

- Mesleki Eğitim

- Fayda Eğitimleri

- Tesis Turları

- Yönetici Tanıtımları

- Takım Tanıtımları

Onboarding öncesinde neler yapılabileceğine yönelik birkaç ayrıntıyı sizler için derledik;

- Çalışanı karşılama hazırlığı: Çalışanın cinsiyeti, yaşı, eğitim bilgileri ve deneyimleri konusunda öncesinden fikir sahibi olabilir ve iş tanımlarını hazır bulundurabilirsiniz.

- Çalışma alanını organize etmek: Yeni çalışma arkadaşınızın masasını düzenleyerek “hoş geldin” mesajı içeren karşılama paketiyle araç-gereçlerini hazır hâle getirebilirsiniz.

- Bağlı bulunulan birimin görevlerini anlatmak: Birimin iş tanımlarını ve görevlerini anlatarak raporların verileceği alt-üst ekip liderlerini paylaşabilirsiniz.

Onboarding Sürecinin Adımları

Sizler de kuruluşunuzda işe alıştırmayı iyileştirerek üretkenliği daha da artırabilirsiniz. Ayrıca maliyetleri azaltabilir ve çalışanların elde tutulmasına destek olabilirsiniz.

İşe alım sürecini tasarlarken yeni işe alınanlara yardımcı olmak için yapabileceğiniz pek çok şey vardır. Şirketinizi ve hizmetlerini tanımlayan bir karşılama paketi paylaşmak, meslektaşlarınızla öğle yemeği ya da akşam yemeği planlamak veya bir sunum hazırlamak gibi aktiviteler oldukça yardımcı olacaktır. Aşağıda Onboarding süreci hakkında ele aldığımız 3 ipucu da sizlere rehber olabilir.

1. Yeni işe alınanlarla düzenli olarak iletişim kurun

Yeni işe alacağınız kişinin işe başlama tarihine iki haftadan daha uzun bir süre varsa, onunla iletişimde kalmaya devam ettiğinizden emin olun. Ona birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğinizi hissettirin. Şirketin hizmet politikasını içeren genel bir karşılama paketi oluşturabilir, çalışanlar özelinde hazırladığınız bir sunum ya da el kitabını önceden gönderebilirsiniz. Yeni işe alınan kişinin kendi yöneticisinden, karşılama özelinde bir e-posta göndermesini de rica edebilirsiniz.

2. Yeni işe alınan kişinin ilk haftasını planlayın

Yeni çalışan işe ilk geldiğinde gününün nasıl geçeceği konusunda hem endişeli hem de meraklı olacaktır. Onu gerektiği gibi karşılamaya hazır olduğunuzu göstermek size kalmıştır. Bu nedenle işteki ilk birkaç günü için bir program yapmak iyi bir fikir olabilir. Örneğin; yeni işe alınan kişinin gelişiyle ilgili olan tüm personeli bilgilendirerek karşılama programı gerçekleştirebilirsiniz.

3. Sıcak bir karşılama yapın

İlk günden itibaren hevesli, sıcakkanlı ve pozitif olmaya gayret edin. Yeni işe alınan kişiye bir şirket rehberi verin ve öncelikle onu, yakın masalarda yer alan iş arkadaşlarıyla tanıştırın. Ekiplerindeki diğer kişilerle tanışması için öğle yemeği planlayın ve ilk hafta boyunca kendi yöneticilerinin yeni çalışanla düzenli olarak görüşmesini sağlayın.

Başarılı Onboarding Sürecinin Faydaları

- Güven bağı oluşturma: Onboarding süreci, çalışanlarla güven bağı oluşturmak, iş tanımlarını onlara aktarabilmek, hedefleri paylaşabilmek ve onları nelerin beklediğini açıklamak adına harika bir fırsattır. Terfi, teşvikler, kurumsal etkinlikler ya da yan haklara dair fırsatlardan bahsetmek de bu sürece dahil edilebilir.

- Yeteneği elde tutma/kaybetmeme: Kuruluşlar, işe alım süreçlerini kusursuz bir şekilde yönettikleri zaman öne çıkan yetenekleri daha iyi elde tutmayı başarabilirler.

- Verimliliği artırır: Şirkete aidiyet duygusunu yoğun olarak hisseden ve kendilerine net hedefler verilen çalışanlar, işlerine daha fazla odaklanarak en iyi performansı gösterirler.

- Olumlu izlenim: Bir şirkette ilk günden itibaren kendini iyi hisseden bir çalışan, genellikle işletme hakkında çok daha iyi bir izlenime sahip olur.

Yeni dünya düzeninde alışmaya çalıştığımız “dijitalleşme” kavramı, hayatımızın her alanında kendine yer edinirken işe alımlar da bu değişimin ve dönüşümün ayrılmaz bir parçası hâline geldi. Çalışanların kurum kültürüne bağlılığının ilk aşaması olan Onboarding süreci için aklınıza takılan her konuda Enocta’nın sunduğu eğitimlerden yararlanabilirsiniz.

Başarılı Onboarding Süreci Nasıl Sağlanır?

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.