KaynaklarEnocta Blog

Çalışan Deneyimini İyileştirmek için 10 İpucu

Bundan on yıl önce işverenlere kurumları için neyin en önemli olduğunu sorsaydınız çalışan deneyimi (EX) kavramı listenin başında gelmezdi. Ne var ki son birkaç yılda çalışan deneyimi hareketi önemli bir ivme kazandı. İşverenler, çalışanlarının işe ilk girdikleri andan ayrıldıkları döneme kadarki deneyimlerinin nasıl olduğuna bakmaya başladılar. Nitekim benzersiz bir çalışan deneyimi, şirketinizi rakiplerinden ayırmanız konusunda size yardımcı olabilir. Stratejinizi nasıl geliştireceğiniz konusunda ne yapmak istediğinize karar veremediyseniz Enocta’nın sunmuş olduğu "Daha Mutlu ve Üretken Çalışanlar için Çalışan Deneyimi" eğitiminden faydalanabilirsiniz.

Çalışan Deneyimi Nedir?

EX olarak da bilinen çalışan deneyimi, bir kişinin işe alınma ve alıştırma sürecinden başlayarak şirketten ayrılma aşamasına kadar devam eder. Temelinde çalışanların yöneticileriyle olan ilişkilerinden iş başarılarına, dahası, görevlerini gerektiği gibi yapmak için ihtiyaç duydukları teknolojiye kadar şirketi nasıl deneyimlediklerini içerir. Bir nevi bir çalışanın insanlarla, sistemlerle, politikalarla ya da fiziksel veya sanal çalışma alanlarıyla olan etkileşimidir. Hem günlük işlerdeki en ufak detaylar hem de periyodik olaylar ve geçişler önemlidir.

Çalışan deneyimi öznel olmakla birlikte işin ve organizasyonun birey üzerindeki bütünsel etkisini ifade eder. Çalışanların nasıl hissettiği, potansiyellerini ve yeteneklerini nasıl algıladıkları ve bunların refahları üzerindeki etkisi buna örnek olarak gösterilebilir.

Çalışan Deneyimi Hedefleriniz Neler Olmalı?

Çalışan deneyiminin bazı kritik hedefleri vardır. Bunlar:

- Çalışanlara ve şirkete fayda sunan bir çalışma atmosferi yaratmak

Modern bir dizüstü bilgisayarı içeren araç gereçlerden tutun da esnek çalışma ortamları gibi en küçük faktörlerin bile çalışan deneyimi üzerinde derin bir etkisi olabilir. Çalışanların kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olabileceğiniz düşünceli bir çalışma ortamı oluşturduğunuzda genel motivasyonlarını, bağlılıklarını ve üretkenliklerini de artırmış olabilirsiniz.

- Verimliliği artırmak

İK süreçleri gibi organizasyonel aşamaların çalışan deneyimlerini kolaylaştırmaya yardımcı olması önemlidir. Üretken çalışanlar daima mutlu ve tatmin olmuş şekilde görevlerini yürütürler ve kurumdaki kalıcılıkları da yüksek olur.

- İyi yetenekleri elde tutmaya çalışmak

Tüm doğru noktalara odaklanan bir çalışan deneyiminiz varsa personel gelişimi, geri bildirim ve işyeri kültürü kapsamında çalışanların işten ayrılmalarının önüne geçebilirsiniz.

Çalışan Deneyiminin Dört Aşaması

Çalışan deneyimi aslında bir yolculuktur. Baştan sona bu yolculuğa baktığımızda çalışan deneyimini dört farklı aşamaya ayırabiliriz.

- Cezbedicilik: Çalışan deneyiminin ilginç bir aşamasıdır. Çalışanı çekme aşaması, açık bir pozisyon oluşmasının daha öncesinde bile gerçekleşir. Cazibe, potansiyel çalışanların kuruluşunuzla nasıl etkileşime girdiğini ya da nasıl farkına vardığını ifade eder. Marka bilinirliği bu aşamada büyük bir rol oynayabilir. Kuruluşunuzun imajı, varlığı, itibarı ve kültürü, marka bilinirliğinin temel bileşenleridir. Marka bilinirliğini artırmanın yollarını arayın. Sosyal medya, bloglar, canlı etkinlikler ve konferans gibi pazarlama taktikleri size bu yolda yardımcı olabilir.

- İşe Alımlar: İşe alım aşaması, kişi daha çalışan olmadan başlar. Bu; aday deneyimi, genel yetenek yönetimi, işe alım sürecindeki tüm etkileşimler (İK ekibi ve daha fazlası) ve güven duygusunu besleyen açık iletişim gibi konuların ele alındığı süreçtir.

- Onboarding Süreci: Bir çalışan yeni bir işe başladığında ondan gerçek zamanlı olarak geri bildirim almak önemlidir. Bu, istihdamın ilk gününde başlar. Ona olumlu ve davetkar bir ortam sağlamak gerekir; ilk günden itibaren derin bir aidiyet ve kapsayıcılık duygusu hissettirmek önemlidir. Şirketin temel değerleri, misyonu ve stratejisi hakkındaki bilgi paylaşımı da unutulmamalıdır. Ayrıca geri bildirim alma ve verme fırsatı sağlanmalıdır.

- İşten Ayrılma: Bu, çalışan deneyiminin son aşamasıdır. Birçok sektör uzmanı, çalışan deneyiminin bu aşamasının en az başlangıç kadar önemli olduğunu savunur. Burada kuruluşlar, aşağıdaki konuları ayrıca önemsemelidir;

Geri bildirim istemek

İşverenlerin çalışanın ayrılma kararını anlamaya çalışması önemlidir. Çalışanın dinlendiğini hissetmesi ve geri bildirimlerine değer verildiğini hissetmesi kritik bir ayrıntıdır.

Pozitif tutum sergilemek

Bir çalışanı kaybetmek üzücü bir durumdur. Bu durumda da pozitif, saygılı ve profesyonel kalmak önemlidir. Yöneticilerin, psikolojik olarak güvenli bir çalışma ortamını geliştirmeye devam eden davranışları modellemesi gerekir.

Çalışan Deneyimini İyileştirmek için 10 İpucu

Çalışan deneyimini iyileştirmek adına aşağıda sizlere rehber olabileceğini düşündüğümüz 10 noktaya göz atabilirsiniz.

1. Anketlerden yararlanın

Çalışan deneyimi anketi, şirketlerin kendi politikalarına ve çalışanların gerçekte nasıl hissettiklerine ilişkin duygu ve düşüncelerini kontrol etmelerine destek olan eşsiz bir araçtır. Bu, sıfırdan başarılı bir çalışan deneyimi oluşturmanın ilk adımıdır. En az yılda bir kez çalışan anketi yapmak, çalışanlara kendileri için neyin önemli olduğunu ifade etme fırsatı sunmakla kalmaz; kendilerini değerli ve desteklenmiş hissetmeleri için neye ihtiyaç duydukları yönünde samimi bir geri bildirim sağlama fırsatı da sunar. Ayrıca şirketlerin özel yeteneklerini elde tutmalarına da yardımcı olabilir.

2. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık oluşturun

Gelişen ya da üretken bir şirket yaratmak için çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve aidiyet duygularına her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Araştırmalar bu konunun çok önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü bu politika, kurumların 5,4 kat daha fazla çalışanı elde tutmasına yardımcı oluyor ve farklı yetenek havuzunun da işe alınmasına yönelik şansı arttırıyor. İlk günden kapsayıcılık için çaba gösterin ve yeni çalışanlarınızın, tüm bu kavramların şirketiniz için ne denli önemli olduğunu bilmesini sağlayın. Aidiyet duygusunu geliştirmek, çalışanların yalnızca kabul edilmiş hissetmelerine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda olumlu bir çalışma ortamı oluşturmayı da sağlar.

3. Tüm çalışanlarınızı dinleyin

Çalışanlarınızı dinleyerek onlardan geri bildirim isteyin. İlk adım, başlangıç noktanızı belirlemektir. Bunu yapmak için geri bildirim istemek önemlidir. Hem bireysel katkıda bulunanlar hem de yöneticiler olarak kuruluşunuzun nabzını tutun. Çalışan duyarlılığını değerlendirerek kurumunuzun nerelerde gelişme fırsatları olduğunu gözlemleyin.

4. Esneklik sunun

Özellikle pandemiyle birlikte hibrit veya remote pozisyonlar, bazı ileri görüşlü kuruluşlar tarafından benimsenmeye başladı. Artık çalışanlar hem kendi psikolojik sağlıklarının gelişimi hem de daha bir iyi iş-yaşam dengesi dahil olmak üzere işyeri esnekliğinin faydalarından yararlanmak istiyorlar. Bunu deneyimledikleri için aktif şekilde bu imkânı sunan şirketleri arıyorlar. İşyeri esnekliği aynı zamanda bir şirketin yetenek havuzunu da genişletir, çünkü her bölgeden farklı kişileri ekibe dahil ederek özel yeteneklerle çalışma fırsatına erişilir.

5. Onboarding sürecini iyileştirin

İlk izlenimler kalıcı olduğundan olağanüstü bir işe alım deneyimi tasarlamak önemlidir. Yeni çalışanların karşılaşabilecekleri olası sorunları yanıtlaması için onlara bir arkadaş atamayı düşünebilirsiniz. Kendi bağlı bulunduğu yöneticileriyle düzenli şekilde gerçekleştirebileceği birebir toplantılar düzenlemeyi deneyin. Departmanlar arasında sanal ortamda bile olsa kahve eşliğinde kısa toplantılar düzenleyin. Eşsiz bir işe alım deneyimi, yeni çalışanların başarılı olmaları adına neye ihtiyaç duyduklarını değerlendirmeleri için 30-60 ve 90 günlük gelişim kontrol listelerini de içermelidir.

6. Çalışan refahına yatırım yapın

Çalışan refahı, fiziksel refahtan daha fazlasıdır. Zihinsel, duygusal ve kişisel desteğin yanı sıra finansal sağlık ya da anlamlı bağlantılar sunan bir kültür yaratmayı da içerir. Şirketler, personelleriyle uzmanlar ya da koçları arasında bağlantı kurarak sürekli gelişimi ve öğrenmeyi teşvik edebilir. Kişisel bakımı teşvik ederek de çalışanların refahına yatırım yapabilirler. Şirketlerin olumlu bir çalışan deneyimi yaratmasının bir başka yolu da dinî bayramlar gibi kendileri için önemli olan durumlar özelinde çalışanların takdirine bağlı olarak kullanılabilecekleri ücretli izin ayrıcalığı sunmaktır.

7. Başarıyı ölçün

Yöneticilerin performans başarılarını ölçümleme aşamasında çalışanlarını dikkatlice değerlendirmeleri ve yüksek potansiyele sahip olan çalışanları en iyi şekilde tespit ederek bunu iş verimine dönüştürecek planlamayı yapması önemlidir. Hedefine ulaşan ve kurum politikasını benimseyen çalışanlara özel kariyer planlaması yapmak, başarı ve uyumun şirket içinde teşvik edici olmasını sağlar. Beklenen başarıyı gösteremeyen çalışanların eksik olduğu yanlarını belirleyip kurum genelinde eğitim programı tasarlamak ve verilen eğitimin etkilerini bir sonraki dönemde gözlemlemek gerekir.

8. Öğrenme ve gelişme fırsatları sağlayın

Öğrenme ve gelişme fırsatlarına erişim kritik derecede önemlidir. Günümüzde pek çok çalışan kendilerini ispat edebilme aşamasında büyüme, gelişme ve öğrenme fırsatları için can atıyor. Büyüme zihniyetine sahip çalışanların bu fırsatlara erişmesi gerekir. Geliştirme fırsatları olmadığında çalışanlar başka yerlerde yeni fırsatlar aramaya başlayabilirler.

9. Yönetici kalitesine odaklanın

Liderlik gelişimine yatırım yapın. Kalıcı değişim yaratmak için gerekli becerileri geliştirmeleri adına yöneticilere eğitim fırsatları sağlayın. İyi bir yöneticiye sahip olamazsanız çalışanları yönlendirme konusunda büyük beklentiler içine giremezsiniz.

10. Hibrit çalışanları destekleyin

Hibrit çalışanları destekleyerek üretkenliği artırır ve çalışanların zihinsel açıdan zinde olmalarını sağlamış olursunuz. Her çalışan psikolojik açıdan kendini rahat hissedebildiği güvenli alanlara ihtiyaç duyar. Çalışanlarına ofis ortamında ya da dışarıda çalışma özgürlüğü sunan şirketler, kurum aidiyetini ve çalışanların refahını güçlendirmede olduğu gibi çalışan deneyimini geliştirmede de daha başarılı oluyor.

Çalışan Deneyimini İyileştirmek için 10 İpucu

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.