KaynaklarEnocta Blog

Teknoloji Tabanlı Öğrenme Yaklaşımlarının Liderlik Gelişimine Katkısı

Liderlik gelişimi ile ilgili çalışmalar birçok kurumun farklı kademelerinde farklı biçimlerde sürdürülmekte. Yönetimin üst kademelerine sağlanan uzun soluklu liderlik gelişim programları yüksek maliyetleri nedeniyle kurumun geneline yayılamıyor. Bu nedenle, alt kadrolarda genelde temel yönetim becerilerinin geliştirilmesine odaklı ve e-öğrenme ile sınıf içi eğitimin harmanlandığı karma eğitimler tercih ediliyor. Liderlik gelişiminin tüm yöneticileri kapsaması gereğine inanılan günümüzde, zaman ve maliyet kısıtlarını aşmanın yolu teknolojiden yararlanma olarak görülmekte. Teknoloji tabanlı eğitim yaklaşımlarını da işin içine dahil ederek liderlik gelişiminin yatırım getirisini yükseltmek için neler yapılabilir birlikte bakalım:

Liderlik eğitiminin kapsamını genişletmek

Liderlik eğitimini genelde sınıf etkinliklerine katılma şansı olan çalışanlar alır. Merkezden uzakta çalışanlara erişmek veya onları eğitim için davet etmek, maliyetleri yükselten ve zaman kaybına yol açan bir durumdur. Oysa teknoloji tabanlı öğrenme içerikleri (çevrimiçi eğitimler, kitaplar, videolar vb.) internet bağlantısı olan her çalışana, temel becerilere dair eğitimler ve farklı kaynaklardan güvenilir bilgi erişimi imkanı sunmakta. Ancak biliyoruz ki, e-öğrenme, liderlik becerilerini geliştirme konusunda tek başına yeterli değil. Çoğu eğitim uzmanına göre, ister sınıf içi ister sanal sınıf olsun, e-öğrenme kişiye özel yapılandırılmış bir eğitim tarzıyla desteklendiğinde çok daha etkili ve kalıcı oluyor. Örneğin, mentorluk ve koçluk, kendi başına gerçekleştirilen e-öğrenmeyi destekleyecek biçimde planlandığında bu etki net olarak ortaya çıkmakta.

Liderlik yaklaşımının tüm sistemi kapsaması

Liderlik konusunda tutarlı bir yaklaşım geliştirmek isteyen şirketler genelde bir yetkinlik sistemi üzerine kurulmuş olan yetenek yönetim sürecini hayata geçirir. Bu yetkinlikler çoğunlukla şirketin değer ve hedeflerine uygun olarak seçilir. Her düzeydeki iş tanımları için gerekli liderlik yetkinlikleri belirlendiğinde, tüm çalışanları bu yetkinlik modeline göre değerlendiren sistematik bir süreç de tasarlanabilir. Çalışanın rolü ve düzeyine göre uygun öğrenme programları atanabilir. Yetkinlik yönetimi, kurumlara liderlik konusundaki güçlü ve geliştirilmesi gereken alanları belirleme fırsatı verir ve uzun dönem planlamaya destek olur.

Liderlik eğitimini daha hızlı ve daha verimli kılmak

Liderlik eğitiminin etkin kılınması için bireylerin yüz yüze yapılan etkinliklere katılması tercih edilir. Ancak öğrenme hedeflerine daha hızlı ve daha uygun maliyetle ulaşmak için çoğunlukla teknoloji tabanlı eğitimlerin kullanıldığını görmekteyiz. Karma öğrenmede, iki parçadan oluşmuş en basit programdan tutun da, çok sayıda farklı etkinlikten oluşan karmaşık programlara kadar çok sayıda model kullanılmakta. E-öğrenme eğitimlerinin en yaygın kullanım biçimlerinden biri olarak sınıf içi eğitimin öncesinde zorunlu eğitim olarak verilmesini görüyoruz. Bu modelle, öğrenenlerin bu süreci tamamlamak için ihtiyaç duydukları süre kısaltılabilmekte. Ayrıca temel kavramlara dair ortak bir anlayış kazanmış olarak sınıf eğitimine gelen katılımcılar, diğer öğrenenlerle ve canlı bir eğitmenle çalışmanın kendine has avantajlarından azami ölçüde yararlanabilmekte.

Artık hepimizin bildiği gibi teknoloji tabanlı eğitimlerin verimliliğe olan bir diğer katkısı da çalışanların zamana ve mekâna bağımlı kalmadan bu eğitimlere ulaşabilmeleridir. Pek çok çalışan, kendisine atanan eğitimi istediği ortamda ve kendi takvimine göre tamamlama şansını elde etmekten keyif duyuyor. Ayrıca e-öğrenme, çalışanlara istedikleri takdirde eğitimleri mesai dışındaki saatlerde alabilme fırsatını da tanımakta. İşten uzak kalınan zamanın kısaltılması özellikle liderlik eğitiminde önemli bir nokta, zira bu eğitim çoğunlukla ciddi sorumlulukları olan çalışanlara verilmekte. Öğrenme portalleri de, çalışanların çeşitli öğrenme ve performans desteği kaynaklarına hızlı erişimini sağlayarak kurumların, öğrenme verimliliğini en üst düzeye çıkarabilmelerini destekleyen bir başka öğe.

Eğitimin uzun vadedeki etkisini artırmada teknolojinin önemi

Eğitim bittiğinde ne olur? Eğitim ne kadar etkili olursa olsun, öğrenmenin kalıcılığı ve elde edilen olumlu etki zamanla azalır. Yapılan araştırmalara göre, öncesi ve sonrasında pekiştirici aktivitelerle desteklenen eğitimlerin etkisi hem daha fazla hem de daha uzun süreli olmaktadır. Ancak eğitime yapılan yatırım açısından bu sürecin farklı aşamalarına baktığımızda, harcanan paranın büyük kısmının salt etkinliğe odaklandığını görebiliriz. Eğitimin öncesi ve sonrasına yetersiz yatırım yapılmasının eğitimin kalıcılığında olumsuz etki yarattığı bilinmektedir.

Yöneticiler eğitimin anahtar noktalarını vurgulamak için çevrimiçi içeriğe başvurabilir. Böylece liderlik gelişiminin birbirinden bağımsız bir seri etkinlikten, sürekli bir gelişim sürecine doğru evrilmesi sağlanabilir.

Teknoloji kullanarak çalışanlar arası ilişkiler ve iş birliğinin desteklenmesi

Departmanlar arası sınırları aşan takımların yönetilmesi günümüzün çalışma ortamının bir gerçeği, dahası yöneticilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan da biri. Sanal sınıf gibi teknolojiler ile coğrafi olarak dağılmış çalışanların birlikte çalışması desteklenebilir. Diyelim ki yönetici, örneğin, mühendisler ve pazarlama yöneticileri arasında bir iletişim sorunu tespit etti. Ekip lideri, ekip üyelerini mesleki iletişim konusunda saygı duyulan ve liderlik konusunda uzman birinin kısa bir sunumunu izleyebilecekleri bir internet sitesine yönlendirebilir. Bu şekilde, bahsi geçen video daha sonra bir sanal sınıf oturumunda ekip üyeleri arasında etkileşimi tetiklemek için kullanılabilir. Bu tip örnekleri farklı yaklaşımları inceleyerek çoğaltabiliriz.

Özetlersek, gelişen teknolojinin sunduğu olanakların etkin kullanımı ile yıllardır üzerinde durulan liderlik gelişimi programlarını hem daha etkin kılabilir hem de daha düşük bütçelerle daha fazla kişiye ulaşabilir ve daha yüksek verim elde edebiliriz.

Bu yazı, Skillsoft Strateji, Kurumsal Gelişim ve Gelişmekte Olan Pazarlar’dan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı , John Ambrose’un “Extending Reach and Ensuring Effectiveness of LeadershipDevelopment: The Role of Technology-Based Learning” isimli yazısından derlenmiştir.

Teknoloji Tabanlı Öğrenme Yaklaşımlarının Liderlik Gelişimine Katkısı
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?