KaynaklarEnocta Blog

Kurumsal Gelişim: Tanımı, Yapısı ve Stratejileri

Bir organizasyondaki herkesin ortak paydada buluşması ve aynı hedefler doğrultusunda çalışmasını sağlamanın en kolay yolu, kurumsal gelişime katkı sağlamaktan geçer. Bu sayede iyileştirmeniz gereken yönleri belirleyebilir, verimliliği artırabilir ve departmanlar arası iş birliğini teşvik ederken de etkili iletişim stratejileri geliştirebilirsiniz.

Herhangi bir işletmenin yeteneklerini iyileştirecek bir öğrenen organizasyon yapısı hazırlayabilmesi oldukça uzun ve zahmetli bir iştir. Bu, üst yönetimden tüm çalışanlara, diğer paydaşlardan çözüm ortaklarına kadar her birimin büyük bir çaba ve sadakat göstermesini gerektirir. Örneğin; çalışanlarınızın, oluşturduğunuz kurum kültürünü benimseyerek kurumsal gelişiminize katkıda bulunmasını istiyorsanız onlara kurum içi eğitim çalışmalarıyla destek vermelisiniz. Yine de sağladığınız eğitim ve gelişim imkanları tek başına yeterli olmayacaktır. Şirketin yetenek yönetimi uygulamaları kapsamında görevler, değerler, kariyer süreci ve liderlik gibi detaylar üzerinde tamamlayıcı bir öğrenme kültürü oluşturmaya gayret etmelisiniz.

İnovasyon kültürü yaratmak ödüllendiricidir. Bu tür bir ortamı teşvik etmek için çalışanlarınızın teknik rollerinde son derece becerikli olmaları yetmez, aynı zamanda edindikleri bilgiyi paylaşma özgürlüğüne de sahip olmaları gerekir.

Kurumsal Gelişim Nedir?

Şirketler istedikleri kadar harika bir ürün ya da hizmet sunsalar da işin doğası her zaman daha fazlasını yapmak veya satmak üzerine kuruludur. İşletmeler hem kendi ülkelerinde hem de global pazarda ekonomik büyümeyi teşvik etmek için bulunurlar. Daha fazlası için kurumsal anlamda gelişmeye ve güncel kalmaya ihtiyaç vardır.

Kurumsal gelişim; bir şirkette işi geliştirme, yeniden yapılandırma, stratejik ortaklıklar kurma ve organizasyonel mükemmelliğe ulaşma sürecidir. Bir işletmenin değerini önemli ölçüde artıran bu süreç, şirketin sektördeki rekabet avantajından yararlanmasına yardımcı olur. Finansal ve operasyonel performansını iyileştirmenin yanı sıra rakiplerinden daha iyi performans göstermesini sağlamanın en etkili yoludur.

Neden Önemlidir?

En az kişiler kadar işletmelerin de sürekli olarak öğrenmesi ve kendisini geliştirmesi önemli bir ayrıntıdır. Bireylerin kendilerini geliştirme aşamasında tercih ettiği tüm alışkanlıklar, ilkeler ve kararlılık politikaları kuruluşlar için de geçerlidir. Bu bir kurumsal öğrenme kültürüdür. Kurumsal gelişim, işletmelerin daha iyiye ulaşmak adına çaba gösterdikleri sürekli iyileştirme süreci olarak çok değerlidir.

Kurumsal Gelişim Stratejileri

Kurumsal gelişim hedeflerine ulaşmada aşağıdaki stratejiler yaygın olarak tercih edilir.

1. Stratejik İttifaklar

Stratejik ittifaklar, şirketlerin kaynaklarını birleştirerek riskleri daha iyi yönetebilmelerini, birbirlerinin varlıklarından yararlanmalarını ve yeni pazarlara girişi hızlandırmalarını sağlayan özel stratejilerden biridir. Genellikle gelişmekte olan Hindistan, Çin ve Brezilya gibi pazarlara girmek için hazırlıklı olma hâlini içerir  çünkü ittifaklar, yeni ülkeye giren şirketin gerekli iş ilişkilerini kurmasına yardımcı olurlar.

2. Uzun Vadeli Ortaklıklar

Pazarda sağlanan uzun vadeli ortaklıklar itibar sahibi olmayı sağlar. Aynı zamanda ortaklık kurmak, bir firma satın almaktan çok daha az sermaye gerektirir. Bu nedenle yenilikçi yollarla ortaklık kurma talebi göz önüne alındığında  diğer kuruluşlarla nasıl sürdürülebilir ortaklıklar kurulacağını bilmek rekabet avantajı yaratır. Potansiyel bir rakiple yarışmak yerine şirketler genellikle onlarla ortaklık kurmayı tercih ederler.

3. Birleşme ve Devralmalar

Büyük şirketler çoğu zaman kendilerine üst düzeyde faydalar sağlayabilecek nitelikte yetenek, bilgi, müşteri, gelir, kazanç ve nakit akışına sahip olan küçük firmaları satın almak isterler. Bazen de bir şirket, yüksek potansiyele sahip olduğunu düşündüğü bir firmayı satın alarak iş modelini kazançlı bir yöne götürmek üzere yenileyebilir. Bu tip satın almaları gerçekleştirmek hususunda kurumsal gelişim profesyonellerinin rolü büyüktür. Kurumsal değerleme, risk yönetimi, finansal modelleme, müzakere ve entegrasyon gibi konularda becerikli olmaları şanslarını artırır. Kurumsal geliştirme liderleri birleşme ve satın almaları gerçekleştirme aşamasında şu adımları uygularlar;

• Bir hedef listesi oluşturmak.

• Şirketlere bir finansal model içinde değer vermek.

• Anlaşma şartlarını müzakere ederek satın almayı şirkete entegre etmek.

Kurumsal Gelişim vs. İş Geliştirme

İş geliştirme ve kurumsal gelişim, şirketlerin büyüyüp gelişmelerine destek olabilecek faaliyetlere odaklanmaları yönünden benzer özelliklere sahiptir. Temel hedefleri bir işletmenin hedef kitleye sağlayabileceği değeri artırmasına yardımcı olmak olduğundan her iki süreç de rekabet avantajı sağlar. İkisi de haricî kuruluşlarla ilişkiler içerebileceği gibi iş geliştirme ekipleri, kurumsal geliştirme ekipleri içinde de yer alabilir. Ancak iş geliştirmenin dış ilişkilerle ilgilenmesi, kurumsal geliştirmenin ise iç değişiklikler yoluyla dış büyümeyi hedeflemesi göz önüne alındığında ikisinin farklı olduğu görülür. Kurumsal geliştirme finansmanı içerse de finansal işlemler satın almaları, birleşmeleri ve yeni personel alımını kapsadığında satışları direkt olarak artırmaz. İş geliştirme, satışlarla daha yakından ilişkilidir.

Tüm bu detayların ışığında her iki operasyonel süreç de birlikte çalışabilir. Bir örnekle açıklayalım: Bir kurumsal geliştirme ekibinin bütün pazarlama operasyonlarını kontrol etmesi için yeni bir pazarlama başkan yardımcısıyla anlaştığını düşünün. Bu yeni işe alım hamlesi, şirketin büyümesine yardımcı olacak muazzam genişleme perspektiflerini beraberinde getirebilir. Yeni fikirler yeni pazarları ve bu pazarlardaki diğer işletmelerle yeni ilişkileri içerdiğinden iş gelişimine olumlu yönde katkı sağlamış olur.

Kurumsal Gelişimin Dört Aşaması

Kurumsal gelişim söz konusu olduğunda  tek bir M&A anlaşması ya da yeni bir ortaklık kurma düşüncesi akla gelmemelidir. Gelişim yolculuğunun her bir aşaması, şirketlerin zamanla nasıl büyüdüğü veya potansiyellerini üst düzeye çıkarmak adına en iyi yol haritasının nasıl çizilebileceği konusunda fikir vericidir.

- Geliştirme

Her şirket bir fikirle hayata geçer. Bu bir ürün fikri de olabilir, hizmet sağlama fikri de olabilir. Kısacası kurumsal gelişimin ilk aşaması fikir oluşturma ve araştırma sürecini kapsar. Şirketin kalıcılığını bilmesi, hem mevcut zamanda hem de gelecekte devamlılığı için zorunludur. Tutunabilirliği artırmanın temel faktörleri; hedef pazardaki fırsatlar, müşteriler, rekabet ortamı ve fikrin potansiyel şirketi nasıl farklı kılacağı gibi unsurlardır.

- Başlama/Hayata Geçme

Tüm paydaşlar şirketin uygulanabilirliğinin sağlamlığı konusunda ortak bir fikre sahip oldukları anda, şirketi fiilen yaratmanın zamanı gelmiş demektir. Bu, melek yatırımcılar ya da tohum finansmanı gibi seçeneklerle gerçekleştirilebilir. Bazı durumlarda şirket, kendi kendini finanse edebilecek noktaya da gelebilir. İşletmelerin %90'ı gibi büyük bir kısmının burada başarısız olduğu üzücü bir gerçektir. Bunun yanı sıra bu, birçok ticari yatırımcının tüm yatırımları için inanılmaz fırsatlar bulabileceği bir aşama olarak da değerlendirilebilir.

- Genişleme

Hayatta kalma aşamasından başarılı biçimde çıkarak istikrarlı bir büyüme modeli oluşturmaya çalışan girişimler, işlerini genişletmeye yönelirler. Kurumsal geliştirme ekiplerinin, daha da hızlı büyümek için birleşme ve satın almaları kullanma düşünceleri bu noktada daha yaygın hâle gelir. Bu, ya birden fazla ürün sunarak ya da rakip bir işletmeyi satın alarak rekabeti azaltma yoluna gitmekle mümkün olabilir. Şirketler mutlaka işin uzun vadede başarı elde edebilmesi için neyin iyi olacağına odaklanmalıdır. Başarısız bir birleşme veya devralma, dikkatli yapılmadığı takdirde bir iş için sonun geldiğinin göstergesi olarak düşünülebilir. Şirketler kendi pazarlarında istikrarlı bir büyüme elde edip güçlü bir markaya sahip oldukları anda genişleme ve gelişmeye daha hızlı adapte olacaklardır.

- Olgunluk

Şirketler bir büyüme ile genişleyip güçlü bir marka imajı elde ettikleri zaman olgunluk seviyesine ulaşmış sayılırlar. Bazı şirketler bu aşamada halka arz gibi bir tür çıkış stratejisi ararken bazıları da kurumsal gelişim aşamalarına baştan başlayacaklardır.

Enocta’nın sunmuş olduğu “Kurumsal Çevrimiçi Eğitim” sayesinde internet üzerinden yapılabilecek her türlü öğrenmeyi kapsayan esnek eğitim sistemini deneyimleyebilirsiniz. Böylelikle sizi ve işletmenizi bekleyen davranış, tutum ya da yetenekleri oluşturmak için hızlanmış olursunuz.

Kurumsal Gelişim: Tanımı, Yapısı ve Stratejileri
Merve Başaçık Özdemir
28/04/2023
Yazarın diğer blog yazılarına göz atın.

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.