KaynaklarEnocta Blog

Etkili Personel Eğitimi: İş Yerinde Beceri Geliştirmenin Yolları

Kurumsal çevrim içi eğitim, işletmelerde çalışanların günlük görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilere ulaşmalarını sağlamak adına kritik bir rol oynar. Bu yapılandırılmış eğitim yöntemi, işverenlere, potansiyeli yüksek, gelişmeye açık ve iş dünyasının öncü figürlerine dönüşebilecek personellere yatırım yapma imkânı sunar.

Personelinize, şirket kültürünü ya da değerlerini anlamaları için öğrenme ve büyüme fırsatları sunarak, sadece mevcut çalışanları elinizde tutma olasılığınızı garantilemekle kalmaz; aynı zamanda işinize gelecekte değer katacak daha yetkin bir iş gücü oluşturma şansınızı da artırmanızı sağlar.

Eğitim yoluyla çalışanlarınızın becerilerini geliştirmek, onları şirketinizin büyüme hedefleri doğrultusunda daha etkili ve katkı sağlayan bireyler haline getirebilir. Bu da sadece çalışan memnuniyetini artırmakla kalmaz, aynı zamanda şirketinizin uzun vadeli başarısına da olumlu bir etki yapabilir.

Personel Eğitimi Nedir?

Personel eğitimi, çalışanların yeni beceriler edinmelerine veya mevcut bilgilerini güçlendirmelerine yönelik çeşitli faaliyetleri içerir. Eğitim, uzmanlar tarafından yürütülen resmi bir süreç olup bireylerin iş performansını artırmalarına katkı sağlar. Gelişim ise insanları yeni görevlere veya sorumluluklara hazırlayan bilgi, beceri veya tutumun kazanılmasını içerir.

Eğitim, çalışan gelişiminin belirgin bir unsuru olmakla birlikte, diğer yaklaşımlar arasında koçluk, mentorluk, resmi olmayan öğrenme, bireysel gelişim ve deneyimsel öğrenme gibi yöntemler de yer alır.

Personel eğitimi ve gelişimi, bir işletmenin sürdürülebilir başarısında önemli bir rol oynar. İş gücünün yetkinliklerini güçlendirerek, şirketin genel büyümesine katkıda bulunur ve uzun vadeli performansı artırır.

Personel yönetimi, sadece işe alma ve çıkarma süreçleriyle değil, aynı zamanda mevcut çalışanların becerilerini geliştirmeleri ve büyümeleri için destek sağlayarak işverenlerin stratejik bir avantaj elde etmelerine yardımcı olur.

Bu yaklaşım, eksik becerilere sahip bir çalışanı işten çıkarmak yerine onları geliştirmeye teşvik eder. Bu, sadece bireylerin kişisel ve mesleki gelişimine odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda şirket içindeki yetenek havuzunu artırarak genel verimliliği artırabilir.

Bu süreç, işverenlerin proaktif ve olumlu bir kültürü teşvik etmelerine, çalışan memnuniyetini artırmalarına ve dolayısıyla iş gücünü daha uzun vadeli elde tutmalarına olanak tanır. Aynı zamanda, şirket içindeki değişimleri yönetmek ve gelişen taleplere uyum sağlamak için uygun bir zemin oluşturabilir.

Çalışanlar Neden Eğitilmeli?

Bilgi ve beceriler, günümüzde her şirketin temel değeri haline gelmiştir. Şirketler artık sadece fiziksel varlıklarıyla değil, aynı zamanda entelektüel sermayeleriyle değerlendirilmekte ve sıralanmaktadır. Bir şirketin entelektüel sermayesini geliştirmenin ve artırmanın en etkili yollarından biri, düzenli olarak yürütülen eğitim ve gelişim programlarıdır.

Eğitim eksikliği, çalışanları desteklemek yerine kuruluşa maliyetli sorunlar getirebilir. Eğitimsiz çalışanlar, verimsizlik, hatalar ve iş süreçlerindeki aksamalara neden olabilir, bu da şirketin maliyetini artırabilir. Dolayısıyla, iş gücünü eğitmek ve geliştirmek, uzun vadede olumlu bir yatırım olarak görülmelidir. İyi eğitimli çalışanlar, iş yerinde daha etkili ve verimli bir şekilde görevlerini yerine getirirler.

Yeni personel için düzenlenen eğitim programları genellikle bir zorunluluk olmasına rağmen, uzun vadeli çalışanların kendi profesyonel gelişimleri açısından aynı özenle ele alınması, kurumsal sürdürülebilirlik ve çalışan bağlılığı açısından önemlidir. Bu bağlamda, şirket içinde önerilen bir eğitim programının, hem yeni hem de deneyimli çalışanlar için geçerliliğini sürdürmesi beklenir.

Çalışanların iş ortamlarında bireysel ve mesleki büyüme fırsatlarını görmeleri, işverenlerini takdir etmeleri, kariyerlerinde gelişim olanağı bulmaları, personelin şirkette kalma isteğini artırabilir. Personel eğitimi, her bir çalışanın bilgi ve beceri setini güçlendirmenin yanı sıra kurum içindeki yeteneklerin ve uzmanlıkların sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesine de katkı sağlar. Bu durum, şirketin genel performansını artırmanın yanı sıra çalışanların şirkete olan bağlılıklarını artırmak adına stratejik bir avantaj sunar.

Personel Eğitiminin Faydaları

Personel eğitimi ve gelişimi hem çalışanların iş performansını iyileştirmeye hem de bilgi veya beceri eksikliğinden kaynaklanan performans boşluklarını kapatmaya yönelik birçok etkili strateji içerir. Bu, organizasyonları ve ekipleri daha üretken hale getirerek başarılı iş sonuçlarına ulaşmalarına yardımcı olarak diğer firmalara karşı rekabet avantajı elde etmelerine olanak tanıyabilir. Personel eğitimi, değişime hızlı ve yenilikçi bir şekilde adapte olma yeteneği kazandırarak organizasyonlara esneklik kazandırabilir. İş gücünün mevcut ihtiyaçlarına uygun becerilerin geliştirilmesine ve elde edilmesine önemli ölçüde destek olabilir.

Personel eğitimi, aynı zamanda yüksek performans sergileyen çalışanları tanımlayarak, bu çalışanların daha üst düzey pozisyonlara yükselmesi için gerekli bilgi ve becerileri geliştirmelerine katkıda bulunarak gelecekteki yetenek planlamalarına da etki edebilir.

Çalışanlar, işe alım ve personel tutma süreçlerinde önemli bir faktör olarak gelişim fırsatlarının yetersizliğini sıkça dile getirir. Eğitim ve gelişim imkânlarına erişimi olan çalışanların, şirketlerinde daha uzun süre kalma ve daha güçlü bir bağlılık sergileme olasılıkları önemli ölçüde artar. Örneğin, LinkedIn'in 2018 İşyeri Öğrenme Raporu, çalışanların %93'ünün kariyerlerine yatırım yapmaları durumunda bir şirkette daha uzun süre kalmayı düşündüklerini ortaya koymuştur. 2021 İşyeri Eğitim Raporu da şirket içi hareketliliği destekleyen şirketlerin, çalışanlarını daha uzun süre elinde tutma eğiliminde olduğunu gösterir.

Uyumluluk eğitimi veya güvenlik eğitimi gibi özel personel eğitimleri, organizasyonların yasal yükümlülüklerden, iş kazalarından veya diğer olumsuz durumlardan kaçınmalarına yardımcı olabilir.

Personel Eğitimi Türleri

Personel eğitimini sınıflandırmanın bir yaklaşımı, aşağıdaki eğitim yöntemlerini içeren bir kategorizasyonu tanımlamaktır:

 • Birebir Mentorlük Sistemleri: Yöneticiler veya deneyimli çalışanlar, daha az tecrübeli meslektaşlarına birebir mentorluk sağlayarak rehberlik, tavsiye veya beceri eğitimi sunabilirler. Örneğin; bir yazılım uzmanı, belirli bir yazılım platformunda bilgi veya eğitim kaynağı olarak görev yapabilir.
 • Sınıf Eğitimi: Çevrim içi kurslar ve teknolojik öğrenme süreçleri ne kadar yararlı olursa olsun, sınıf eğitimi, çalışanların birebir eğitim programının bir unsuru olarak sorular sorma ve eğitmenlerle etkileşime geçme şansı sunar.
 • Çevrim içi Kurslar: Son birkaç yılda, özellikle de COVID-19 salgınıyla birlikte, çevrim içi eğitim formatları, isteğe bağlı video kursları gibi hızla yaygınlaşmış ve popülerlik kazanmıştır. Örneğin, Dünya Ekonomik Forumu, salgının etkisiyle birlikte eğitim teknolojisi yatırımlarının 2025 yılına kadar 350 milyar doların üzerine çıkacağını öngörmektedir.
 • Mobil uygulama tabanlı dijital eğitim çözümleri: Yazılım rehberleri, sohbet botları ve bağlam odaklı yardım sistemleri gibi çeşitli eğitim biçimlerini kapsar. Bu dijital eğitim araçları, çalışanlara yönetimsel müdahale olmadan interaktif ve kişiselleştirilmiş bir eğitim deneyimi sunma kapasitesine sahiptir. Çalışanlar, kendi hızlarında ve ihtiyaçlarına uygun olarak, uygulamalı ve katılımcı bir şekilde öğrenme fırsatına sahip olabilirler. Bu çözümler, özellikle mobil cihazlar aracılığıyla erişilebilir olmaları nedeniyle öğrenme süreçlerini daha esnek hale getirir. Kullanıcıların bilgiye hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarını sağlar.

Çalışan Eğitimi Trendleri

Geçmiş deneyimler, çalışan eğitiminin sabit bir alan olmadığını ve önümüzdeki yıllarda hızla değişmeye devam edeceğini göstermektedir. Aşağıda yer alan eğilimler, çalışan eğitiminin hangi yönlere doğru evrildiğini açıkça gösterir:

 • Bireysel Öğrenme Deneyimi: Bireyselleştirme, çalışanların eğitimlerini kendi ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirmelerini sağlayarak önemli bir rol oynar.
  Çevrim içi Öğrenme: Online eğitim programlarının vurgulanması, çalışanların yetenek eksikliklerini etkili bir şekilde gidermelerine yönelik kilit bir stratejidir ve bireylere bilgi edinme süreçlerini kendi hızlarında yönetme özgürlüğü sağlar.
 • DEI (Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık) Farkındalığını Artırmak ve Geliştirmek için Eğitim Programları: Bireylerin öznel ihtiyaçlarına saygı göstermeyi teşvik ederken, aynı zamanda duygusal zeka gelişimine odaklanarak etkili iletişim becerilerini güçlendirmeyi amaçlamalıdır.
 • İyi Niyet ve Refah Üzerine Odaklanma: Çalışanların zihinsel ve fiziksel ihtiyaçlarına daha fazla vurgu yapılmasını talep eder. Şirketler, aynı zamanda sağlıklı ve üretken bir iş gücünü sürdürerek, daha yüksek personel tutma oranları elde etme avantajlarından da yararlanabilirler.
 • İlk Kez Yöneticilik Eğitimi Açığını Kapatmak: Yöneticilerin eğitimi, öğrenme sürecinin önemli fakat genellikle göz ardı edilen bir unsurdur. Şirketler, yöneticileri eğitirken, aynı zamanda dolaylı olarak çalışanların da eğitilmesini ve yöneticilerin onları etkili bir şekilde yönetebilmeleri için sosyal becerilerin, özellikle iletişim yeteneklerinin geliştirilmesini sağlama çabasındadırlar.
 • Sanal Ekiplerin Liderlerine Yönelik Destek: Hibrit çalışma modeli, yöneticiler için bir dizi zorluğu beraberinde getirir. Şirketler, yöneticilere, ekiplerini sanal iletişim becerilerini kullanarak başarılı bir şekilde yönlendirmeleri ve desteklemeleri için yardım etmelidir. Yöneticiler, haftada sadece birkaç gün ofiste bulunan veya tamamen uzaktan çalışan yeni takım üyeleri için şirket kültürünü ve hedeflerini anlamalarını sürdürmek amacıyla şirket değerlerini benimserler. Bu nedenle, kurumsal bilgi son derece kıymetlidir
 • Sürekli Gelişim: Teknoloji devrimi, iş yerindeki değişimi hızlandırarak çalışanlara sürekli olarak yeni beceriler öğrenme şansı sunmaktadır. Sürekli eğitim programları, çalışanların beceri boşluklarını hızlı bir şekilde doldurarak yüksek iş performanslarını sürdürmelerine katkı sağlayabilir.

Teknoloji devrimi, muhtemelen çağdaş iş dünyasını ve çalışan eğitimini en belirgin şekilde etkileyen bir trenddir.

Kurumlar Personel Eğitimi Programlarını Nasıl Oluşturabilir?

Personel eğitimi ve geliştirme programları oluşturacak kuruluşlar için temel adımlardan biri, süreci başlatmak amacıyla bir ihtiyaç değerlendirmesi gerçekleştirmektir. Bu değerlendirme süreci, genellikle bir öğrenim tasarımcısı veya yetenek geliştirme uzmanı tarafından yönetilir. Organizasyonun, iş biriminin veya ekibin mevcut durumu ile hedeflediği gelecekteki durum arasındaki farkı belirlemek üzere veri ve bilgiler toplanır ve bu bilgiler sentezlenir. Değerlendirme, belirli beceri veya bilgi eksikliklerini ortaya çıkarabilir ve bu eksiklikleri kapatmak için en etkili stratejilerin belirlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, paydaşlardan destek alabilir ve öğrencilerle etkili bir uyum sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapabilir.

Personel eğitimi ve gelişimi, sadece bireylerin değil, aynı zamanda şirketin genel performansını da artırır. İyileşmiş çalışan performansı, müşteri memnuniyetini artırabilir ve rekabet avantajı sağlayabilir. Ayrıca, şirket içindeki zayıf bağlantıları ele almak ve iş birliğini teşvik etmek için eğitim programları, kuruluşun uzun vadeli sağlığına önemli katkılarda bulunabilir.

Enocta Katalog’ta yer alan uzaktan eğitim yazılımı, bu süreçte önemli bir rol oynayabilir. Bu yazılımlar, çalışanlara esneklik sağlayarak eğitim materyallerine çevrim içi erişim imkânı tanır. Ayrıca, interaktif öğrenme araçları ve izleme sistemleri aracılığıyla eğitim ilerlemesini değerlendirme konusunda yardımcı olabilir. Bu sayede, kuruluşlar çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını belirlemekte, etkili stratejiler geliştirmekte ve sürekli iyileştirmeler yapmakta daha başarılı olabilirler.

Etkili Personel Eğitimi: İş Yerinde Beceri Geliştirmenin Yolları

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.