KaynaklarEnocta Blog

Kaizen Felsefesi ve Verimlilik Artırma İpuçları

Kuruluşunuzda iş süreçlerini nasıl iyileştiriyorsunuz? Muhtemelen, tüm iş süreci engelleri için tek bir çözümünüz yok. Aylarca süren projeler uygulandıktan ve büyük bütçeler harcandıktan sonra bile sistemi yeniden değiştirmeniz gerekecektir.

Ancak iş süreci iyileştirmelerini karmaşık hale getirmeniz gerekmez. Kaizen felsefesini kullanmak, sürecin yavaş ve istikrarlı bir şekilde iyileştirilmesini teşvik eder.

Bu yazımızda Kaizen felsefesinin temellerini ve bu felsefi düşünce ile nasıl daha verimli olabileceğinizi anlatacağız. Kaizen felsefesi ile ilgili daha fazla bilgi almak için ise Enocta Katalog’da yer alan Kaizen Program Yönetimi eğitiminden yararlanabilirsiniz.

Kaizen Felsefesi Nedir?

Felsefi bir terim olarak Kaizen, küçük değişikliklerin zaman içinde etki yarattığı bir zihniyeti anlatır. Bir metodoloji olarak ise birçok küçük iyileştirmenin büyük sonuçlar doğurabileceğine vurgu yaparak şirketlerdeki belirli alanları geliştirir. Bu süreçte verimliliği artırabilmek adına şirketteki tüm çalışanları dâhil eder ve en iyiye ulaşmayı amaçlar. Kısaca Kaizen felsefesi, küçük ve yavaş değişimlerin önemli iyileştirmeler sağlayabileceği fikrine dayanan sürekli iyileştirme yaratma yaklaşımıdır.

Kaizen'in faydalarını en üst düzeye çıkarmak için ise aşağıdaki ilkeleri bilmeniz önemlidir:

Yönetim Taahhüdü

Kaizen felsefesinin başarısız olmasının en yaygın nedenlerinden biri, destek eksikliği ve daha da önemlisi liderlerin harekete geçmemesidir. Imai, "Kaizen yaklaşımının uygulanmasında en önemli rol şirketin üst yönetimine, ardından yöneticilere ve son olarak da çalışanlara iniyor" der. Üst yönetim, sürekli iyileştirmeye yönelik uzun vadeli taahhüdünü gösterdiğinde, yöneticiler kaçınılmaz olarak Kaizen girişimlerini takip eder ve çalışanlar kişisel olarak bir Kaizen zihniyeti geliştirir.

Çalışanların Yetkilendirilmesi

Çalışanlar, bir işin nasıl yapıldığını iyileştirmenin en iyi yollarını bilirler. Bu yüzden liderler, iyileştirme önerilerinin her seviyeden ve kademeden gelebilmesi için çalışanların kendilerini yetkili hissettikleri bir ortam yaratmalıdır. Üstelik çalışanları kuruma değer katmaya teşvik etmek sadece morali yükseltmekle kalmaz aynı zamanda Kaizen’in başarılı bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunan sürekli iyileştirme çabalarının herkes tarafından sahiplenilmesini sağlar.

Gemba Yürüyüşü

“Gerçek yer” anlamına gelen “gemba” veya “gembutsu” kelimelerinden türetilen Gemba Yürüyüşü, genellikle yöneticiler tarafından belirli bir sürecin tam olarak nasıl çalıştığını öğrenmek veya gözden geçirmek ve iyileştirme hakkında çalışanlardan fikir edinmek için gerçekleştirilir. Bu ilke, gözlemcilere sorunların temel nedenini ve sonraki adımları belirlemek için ilgili soruları sorma konusunda rehberlik eder.

5S

Sürekli iyileştirmenin önündeki en büyük engellerden biri, eski uygulamalara bağlı kalmak veya yeni yöntemlerin başarısız olacağını varsaymaktır. 5S ilkeleri, sürekli olarak israfı ortadan kaldırmanın yollarını arayarak verimliliği artırmayı amaçlar. Kuruluşlar, bir şeyin daha önce işe yaramasının, çalışmaya devam edeceği anlamına geldiğini düşünmekten kaçınmalıdır.

“Mevcut durumlardan memnun olduğumuzda ilerleme sağlanamaz.” – Taiichi Ohno, Toyota Üretim Sistemi Kurucusu

Kaizen Felsefesinin Tarihsel Gelişimi

Kaizen'in temelleri, ekonomik reformun Japonya'yı ele geçirdiği İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar dayanır.

Toyota Motor Corporation'ın Mayıs 1951'de Yaratıcı Fikir Öneri Sistemi’ni uygulamaya koymasından bu yana, değişiklikler ve yenilikler daha yüksek ürün kalitesine ve çalışan verimliliğine yol açmıştır. Eylül 1955'te Japon yöneticiler, Japonya Verimlilik Merkezi'nin girişimlerinden biri olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmeye başlamış ve Amerikan çalışma sistemini insancıllaştırılmış bir yaklaşımla bütünleştirerek Japon şirketlerinin dünya çapında rekabet etmesini sağlamıştır.

1980 yıllarına gelindiğinde ise yönetim danışmanı Masaaki Imai, birkaç yıl süren sürekli iyileştirmelerin bir sonucu olan Toyota Üretim Sisteminin (TPS) mesajını yaymak için Taiichi Ohno ile birlikte çalışmıştır. Kaizen'in Babası olarak kabul edilen Masaaki Imai, Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success adlı kitabında sistematik bir yönetim metodolojisi olarak Kaizen felsefesini dünya çapında tanıtmıştır. Bugün, farklı sektörlerdeki kuruluşlar Kaizen’i temel değerlerinin bir parçası olarak benimsemekte ve günden güne sürekli iyileştirmeler uygulamaktadır.

“Kaizen günlük bir gelişimdir. Her gün, işleri daha iyi yapmanın bir yolunu bulmak için bir meydan okumadır. Muazzam bir öz disipline ve bağlılığa ihtiyaç duyar.” – Masaaki Imai, Kaizen Enstitüsü Kurucusu

Kaizen Süreci

Kaizen felsefesi adım adım ilerleyen bir süreç olduğu için onu etkin bir şekilde uygulama yolculuğu ancak doğru sorular sorarak ilerleyebilir. Kaizen'in temel unsurlarını ve temel ilkelerini öğrenmek, kurumunuzu başarıya hazırlar. Çünkü sonuçların nasıl beklenmesi gerektiğinin temelini oluşturur. İşte kurumunuzda sürekli iyileştirme girişimlerine başlamanıza ve devam etmenize yardımcı olacak temel sorular:

Sorunun temel nedeni nedir?

Liderler, neyin veya kimin yanlış olduğunu düşünmek yerine temel neden analizini uygulayarak konunun daha derinine inmelidir. Çalışanlarla kişisel olarak iletişim kurarak ve çalışmaları ilk elden gözlemleyerek boşlukları belirlemek için kendilerini daha iyi bir konuma getirmelidir.

Sorunun temel nedenini nasıl çözebiliriz?

En basit problem çözme tekniklerinden biri olan 5N analizini bir problemin temel nedenini belirlemek için uygulamak, sorunun tekrarını önleyen çözümlerin formüle edilmesinde etkili olabilir. Çalışanlardan gelen yaratıcı önerilerle donanan ve değerli bilgilerle desteklenen yöneticiler, kuruluşun kalite hedefleriyle uyumlu düşük maliyetli ancak yüksek değerli iyileştirmeler uygulayabilir.

Değişiklikler herkes tarafından ve her alanda gerçekleştiriliyor mu?

Kaizen, yalnızca ekip üyeleri için değil, herkes içindir ve yalnızca atölyede değil her yerde gerçekleştirilmelidir.

Sürekli iyileştirme çabalarınız nasıl bir etki yaratıyor?

Bireyler, görünüşte küçük eylemlerinin tüm şirkette yarattığı farkı anında göremedikleri veya hissetmedikleri için Kaizen uygulamasından vazgeçme eğilimindedir. Genel bir kural olarak doğru yapılan sürekli iyileştirme, tüm kuruluşa önemli ölçüde değer katan olumlu ve kalıcı sonuçlara yol açar. Bu yüzden şirketin hangi eylemleri durdurması, başlatması ve devam etmesi gerektiğini bilmek için en etkili çözümleri aklınızda tutmalısınız.

Gelişmek için başka ne yapabilirsiniz?

Sürekli iyileştirme yolu, mükemmeliyetçi bir tutumla değil, kişisel ve organizasyonel olarak büyüme arzusuyla ilerler. İyileştirme hedeflerinin %50'sine ulaşmak iyi olsa da gelişmeyi asla bırakmamanız gerekir. Kaizen bitmeyen bir süreç olduğundan işyerindeki sorunları çözme konusunda proaktif olmak önemlidir. Kaizen döngüsü, yıllarca süren sürekli iyileştirmelerle sektöre yön veren yenilikler üretmeye devam etmeyi amaçlar.

“Yapılamayacak hiçbir şey yok. Bir şeyi yapamıyorsanız bunun nedeni yeterince çabalamamış olmanızdır." – Sakichi Toyoda, Japonya’nın ilk otomatik dokuma tezgahının mucidi

Kaizen Felsefesinin Avantajları ve Dezavantajları

Kaizen'in avantaj ve dezavantajlarından bazıları şunlardır:

Kaizen Felsefesinin Avantajları

  • Kaizen'in kademeli iyileştirmeye odaklanması, değişime karşı daha yumuşak bir yaklaşım yaratabilir.
  • Kaizen, hataların ve israfın azaltılması için süreçlerin incelenmesini teşvik eder.
  • Daha az hata ile gözetim ve teftiş ihtiyaçlarını en aza indirir.
  • Kaizen bir değer ve amaç duygusunu teşvik ettiği için çalışanların moralini yükseltir.
  • Çalışanlar, departmanlarına özgü konuların ötesinde düşündükçe ekip çalışması artar.
  • Çalışanlar, müşteri gereksinimlerinin daha fazla farkına vardıkça müşteri odağı genişler.
  • Hem kısa hem de uzun vadede iyileştirmelerin teşvik edilmesini sağlayacak sistemler mevcuttur.

Kaizen Felsefesinin Dezavantajları

  • Bölgesel ve kapalı iletişim kültürlerine sahip şirketlerin, alıcı bir ortam yaratmak için öncelikle kültürel değişikliklere odaklanması gerekebilir.
  • Kısa vadeli Kaizen uygulamaları, kısa ömürlü ve sürdürülemeyen bir heyecan patlaması yaratabilir.

Kaizen Felsefesi ile Verimlilik Nasıl Artırılır?

1. Kademeli Değişimi Benimseyin

Kaizen felsefesinin en temel ilkelerinden biri her gün küçük değişikliklerle iyileştirmeler yapmaktır. Küçük artımlı değişiklikler yapmak, büyük değişiklikler yapmaktan çok daha kolaydır ve daha büyük sonuçlar elde etmeye yardımcı olur.

İş kültürünü geliştirmek isteyen bir işletme iseniz öncelikle değişimlerin kademeli olarak yapılması gerektiğini bilmelisiniz. Çünkü Kaizen, iyileştirme için atılacak küçük adımları gerektirir. Bu adımlar oldukça küçük olsa da genele yayıldığında kesinlikle büyük sonuçları vardır.

2. Çalışan Memnuniyetini Sağlayın

Kaizen yönteminin işe yaraması için çalışan memnuniyeti önemlidir. Bu nedenle çalışanların işlerinden memnun kalmalarını sağlamak ve performanslarını geliştirmek gerekmektedir. Bunun için insan kaynakları departmanı çalışanları iş tatmini ve iş süreçleri ile ilgili düşüncelerini toplamalı, araştırmalı ve gerekli iyileştirmeler üzerinde çalışmalıdır.

3. Fazlalığı Ortadan Kaldırın

Kaizen yönteminde, israfı ortadan kaldırmak size her gün iyileştirmeniz için kaynaklar sağlar.

4. Süreçleri İyileştirmek İçin Açık Fikirli Bir Tutum Benimseyin

Kaizen felsefesinin iyi işlemesi için yöneticilerin ve çalışanların açık fikirli olması gerekir. Çalışanlar, iş süreçlerinde iyileştirilmesi gereken noktaları bildiği için Kaizen uygulaması konusunda çalışanların görüşleri çok önemlidir.

5. Ekip Çalışmasını Teşvik Edin

Kaizen felsefesinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için çalışanların ekip olarak çalışması, birbirlerinin düşünce ve görüşlerine saygı duymayı öğrenmesi gerekir.

6. Süreçlere Odaklanın

Bireysel görevler yerine süreçleri iyileştirmeye odaklanmanız önemlidir. Bu nedenle herkesin iyileştirme sürecine dâhil olduğundan ve Kaizen’in değerini anladığından emin olmalısınız.

Kaizen Felsefesi ve Verimlilik Artırma İpuçları

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.