KaynaklarEnocta Blog

Karma Eğitimler ve Öğrenen Merkezli Eğitim Yaklaşımı

Günümüzde, işletmelerde değişen koşullar ve hızlanan süreçlere uyum sağlamak adına eğitim uzmanları, eğitimlerin tasarım ve aktarımında yeni yaklaşımların arayışına girmek zorunda kaldılar. Başarılı karma eğitim çözümleri tasarlayabilmek; teknolojik yatırımlardan verim almak, maliyetleri düşürmek, eğitimlere değer katmak konularında bize avantaj sağlıyor.

Karma Eğitim Nedir?

“Karma” olarak adlandırdığımız eğitim yaklaşımının tanımları, bu yaklaşımın hedeflediklerini tam olarak ifade etmekte eksik kalabiliyor. Katılımcıları sınıf içi eğitime almak, onlara okuma ödevleri vermek ve web tabanlı eğitim videoları izletmek, her zaman “karma eğitim” verildiği anlamına gelmeyebilir. Çünkü karma eğitimde amaç aynı başlık altındaki içerikleri belli bir sırayla bir araya getirmekten daha fazladır; aynı konuyu farklı içerik veya farklı yollarla aktarmayı karma eğitim olarak adlandırmak doğru olmaz. Karma eğitim, belirli bir amaç doğrultusunda, farklı öğrenme araçlarının doğru, bütünleşik kompozisyonu oluşturulduğunda anlam ifade eder.

Karma eğitim araçları dediğimizde, sınıf içi ve web tabanlı eğitimler, performans desteği, ev ödevleri, formal ve informal işbaşı çözümlerini sayabiliriz. Karma eğitim ile çalışanlarımıza, “nihai hedefe” (performans çıktısı) ulaştıracak, farklı araçların bütünleşik bir şekilde kullanıldığı etkin eğitim deneyimleri sunabiliriz. Bunun yanı sıra, sosyal öğrenme de bu araçları destekleyen önemli bir araç olarak ön plana çıkmaktadır.

Karma eğitim tasarımında, içeriği sistematik bir şekilde değerlendirerek bunun için en uygun aktarım yönteminin belirlenmesi yerine, genellikle eldeki teknolojilere uygun içerikler tercih edilmektedir. Halbuki, sınıf içi veya web tabanlı eğitimlerin yanı sıra, e-kitaplar, ses dosyaları, mobil ortamlardan erişilebilen destek materyalleri, makaleler gibi çok sayıda eğitim aracı kullanılabilir.

Karma Eğitimin Yararları Nelerdir?

Bugüne kadar doğru uygulanmış olanların sonuçlarından yola çıkarak karma eğitimin yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Maliyetlerin düşmesi. Ekonomik koşullar ne durumda olursa olsun her zaman eğitim bölümlerinden en az yatırımla en yüksek verimin alınması beklenir. Çalışanın eğitim nedeniyle işinden ayrı kaldığı sürenin kısalması, yol harcamalarının düşürülmesi ve verimlilik artışı eğitim departmanlarının karşılaması beklenen taleplerin başında gelir.
 • Teknolojik gelişme. Eğitim bütçeleri ile maksimum fayda sağlamak için yapılan teknolojik yatırımlar: sanal sınıflar, asenkron gelişim araçları ve farklı teknolojilerin uygulanması.
 • Öğrenme değerinde artış. Uygulanması kolay olan ve kabul gören geleneksel sınıf içi eğitim yaklaşımı aslında birçok durumda optimal değildir. Bir eğitim salonunda geçirilen iki veya üç gün, öğrenme değerinde bir artış sağlamayabilir. Katılımcıların yeni bilgileri gerçek bir ortamda deneyimleme fırsatı bulmadan akılda tutmaları çok zordur. Ayrıca her içerik sınıf içi eğitim ile öğrenmeye uygun değildir. Örneğin; bilgi tabanlı bir içeriğin kapsamlı olarak sınıf ortamında ele alınmasındansa, katılımcının öğrenme hızına uygun olarak biçimlendirilmesi daha uygun olur.
 • Eğitimin ihtiyaç doğduğu anda verilmesi. Günümüzde şirketler eğitimlerin düzenli olarak aktarımında birçok zorluklarla karşı karşıya gelmektedir. Sadece işe yeni girenlerin aynı tarihte işe başlaması ya da eğitim almasının imkansızlığını düşündüğünüzde bile bu zorlukları tahmin edebilirsiniz. Eğitimcilerin ve katılımcıların belirli lokasyonlardaki sınıflara ulaşımları hem ekonomik değildir hem de iş ve özel hayatlarını olumsuz etkiler. Şirketler, genelde “acil durum” olarak ortaya çıkan eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için; eğitimin yeniden planlanmasını veya yeterli katılımcı sayısına ulaşılmasını bekleme lüksüne sahip değildir.

Karma Eğitimde Öğrenen Merkezli Program Oluşturma

Karma eğitim planlamada en doğru yöntem öğrenen merkezli yaklaşımdır. Oluşturulma aşamasında öğrenen hep ön planda düşünülür ve karma eğitimin bileşenleri onun kişisel yapısına göre seçilir. Öğrenen merkezli bir program hazırlarken aşağıdaki hususları dikkate almakta yarar vardır:

 1. Öğrenme bir boşlukta gerçekleşmez. Öğrenenler sunulan bilgiyi anlamlandırırken kişisel deneyimlerini, kendilerine has algılarını, duygu ve düşüncelerini temel alırlar.
 2. Daha fazla bilgi, daha fazla öğrenme anlamına gelmez. Öğrenenler, sunulan bilginin kalitesini ve sayısını pek önemsemezler. Onların beklentisi, bilgiyi anlamlı bir biçimde uygulamaya geçirebilmeleridir.
 3. Öğrenenler yeni öğrendikleri bilgi ile mevcut bilgileri arasında mantıklı bir bağ kurarlar. Yeni bilginin zihinde kalıcılığı, var olan bilgisiyle kuracağı bağ ile doğrudan orantılıdır.
 4. Kişilik öğrenmeyi etkiler. Öğrenenlerin öz güven seviyeleri aynı değildir. Ayrıca bireylerin kişisel hedeflerindeki netlik ve başarı ile başarısızlık konusundaki beklentileri de farklılıklar gösterir.
 5. Aslında “öğrenme” bireyler tarafında arzu edilen bir şeydir çünkü insanlar doğuştan meraklıdır ve öğrenmekten zevk alırlar. Ancak hata yapmaktan korkmaları ve kendilerini emniyette hissetmemeleri bu süreçte engel oluşturan etkilerdir.
 6. Kişiler, zor durumları sever diyebiliriz. Özellikle, önlerine çıkan zorluklarla bireysel ihtiyaçları örtüştüğünde daha kolay ve hızlı öğrenirler.
 7. Öğrenenler, birer bireydir. Hepsinin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişmişlik seviyeleri farklılık gösterir. Ayrıca kültürel yapıları da aynı değildir.
 8. Öğrenme ortamı çok önemlidir. En iyi öğrenme; kişilerin katılım yapabildiği, çeşitlilik gösteren samimi ortamlarda gerçekleşir.
 9. Öğrenenler olumlu destekten hoşlanırlar. Kişiye değer veren ve kendine olan saygısını güçlendiren öğrenme ortamlarının daha başarılı olduğu kanıtlanmış bir gerçektir.
 10. Geçmiş deneyimler önemlidir. İnsanların inançları ve geçmişte yaşadıkları tecrübeler, kişilerin dünya görüşünü ve öğrenmeye dair yaklaşımlarını şekillendirir.

Enocta olarak, değişen iş ihtiyaçları ve çalışan beklentilerini karşılayacak karma eğitim modelleri konusunda hem danışmanlık hem de altyapı ve içerik desteği sağlıyoruz.

 • Danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında ihtiyaç analizinden, ihtiyaca uygun eğitim programlarının oluşturulmasına kadar her aşamada destek veriyoruz.
 • Enocta Eğitim Platformu (EEP) yazılım çözümümüz ile sınıf içi eğitimlerin yönetilmesinden e-eğitim, video, makale, e-kitap gibi eğitim materyallerinin kullanıcılara ulaştırılmasına ve yönetilmesine kadar birçok özelliği sunan bir eğitim yönetim altyapısı sağlıyoruz.
 • Yine EEP’nin sağladığı sosyal öğrenme modülleri ile karma eğitimi, sosyal öğrenmenin gücü ile destekliyoruz
 • Profesyonel gelişim, kişisel gelişim, hukuk, finans gibi onlarca konu başlığı için hazır e-içeriklerin ve eğitim filmlerinin olduğu eğitim kataloğumuzla, hızlı eğitim çözümleri sunuyoruz.
 • Dünyanın önde gelen eğitim şirketlerinden olan Skillsoft ile işbirliğimiz kapsamında, Liderlik Gelişim Programlarından, kapsamlı IT eğitim programlarına kadar çok çeşitli başlıklarda eğitim, e-kitap ve video çözümlerini sizlere ulaştırıyoruz.

Bu yazı Jennifer Hofmann’ın “Blended Learning” başlıklı ASTD Infoline makalesinden derlenmiştir.

Karma Eğitimler ve Öğrenen Merkezli Eğitim Yaklaşımı
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?