KaynaklarEnocta Blog

Öğrenmede Yeni Boyut: Yeni Bloom Taksonomisi

Online eğitim platformları büyük bir hızla değişiyor ve gelişiyor. Peki ya, ihtiyaçlarımız ve öğrenme alışkanlıklarımız? Bilgiyi aktarmaktan öte üst düzey düşünme becerileri ile bilgiye ulaşılmasını sağlayan revize edilmiş Bloom Taksonomosi, teknoloji ve iletişim çağına uygun bir öğrenme hiyerarşisi olarak karşımıza çıkıyor.

Hedeflerin Taksonomisi

Bir eğitim programı hedef, içerik, öğrenme-öğretme ve ölçme değerlendirme öğelerinden meydana gelmektedir. Bu öğeler sürekli olarak gelişmekte, yenilenmekte ve değerlendirilmektedir. Sistemin başlangıç noktası olan “hedefler” sistemin gidişatını belirleyen en kritik öğedir. Hedeflerin etkin bir şekilde belirlenmesi için ise özel bir sınıflandırma yaklaşımı olan taksonomiler oluşturulmuştur. Bu bağlamda “hedeflerin taksonomisi”, öğrenme amacının ne olduğunu ve nasıl olması gerektiğini belirleyen bir sınıflamadır.

Orijinal Bloom Taksonomisi

1948 yılının başlarında Amerikalı eğitim psikoloğu Benjamin Samuel Bloom’un yönetimindeki bir grup akademisyen, yaklaşık 8 yıl süren çalışma sonunda “Eğitim Hedeflerinin Aşamalı Sınıflaması-Bilişsel Alan” adı altında bir kitap yayınlandı. Bu kitap ile ortaya çıkan “Bloom taksonomisi” eğitim programlarının ve ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesinde bugüne kadar tüm dünyada kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılmıştır.

Bloom‘un taksonomisi değişik düşünme süreçlerinin hiyerarşik olarak sıralandığı bir sınıflandırmadır. Taksonominin kullanımındaki amaç; eğitilecek bireylerin neleri bilmek istediklerini, basitten karmaşığa doğru, kendi içerisinde düzenlemektir. Öğrenme sürecinde bir üstteki basamağa geçebilmek için, bir alttaki basamağın veya basamakların tamamlanmış olması gerekmektedir.

İlk Bloom taksonomisi bilişsel alanla ilgili 6 basamaktan oluşmaktadır.

Bilgi Bilgiyi hatırlama veya yoklama
Kavrama Olayları ilişkilendirebilme, organize edebilme, karşılaştırabilme
Uygulama Öğrenilen bilgiyi kullanabilme ve farklı durumlara dahil edebilme
Analiz Neden ve sonuçları açıklayabilme
Sentez İlişkiler kurarak yeni ürünler oluşturabilme
Değerlendirme Görüş belirtme, çözüm önerilerinde bulunma ve değerlendirme yapma

Taksonominin Yenilenmesine Neden İhtiyaç Duyuldu?

Taksonominin ortaya çıkış yılı olan 1956 yılından bugüne her alanda pek çok değişiklik ve yenilik gerçekleşti. Bu değişim ve yeniliklerin “eğitim” kavramını etkilemesi de kaçınılmazdı. Bugün eğitimciler “öğretme ve öğrenmenin” düşünmekten daha fazlasını içerdiği kabul ediyor. Bloom Taksonomisi; üst düzey bilişsel bilgileri tam olarak ifade edememesi, güncel bazı meselelerin taksonomi ile bağdaştırılamaması ve değerlendirme basamağında ortaya çıkan güçlükler gibi nedenlerden ötürü Anderson ve Krathwohl önderliğinde bir çalışma grubu tarafından revize edildi ve günün ihtiyaçlarına cevap veren bir hale getirildi.

Yeni Bloom Taksonomisi Yeni taksonomi, orijinal halindeki mantık üzerine kurulmuştur ve gerçekleştirilen değişimler ise şunlardır:

  • Orijinal taksonominin oluşturulduğu yıllarda pek bilinmeyen “biliş üstü bilgi” kavramı bilgi basamağına eklenerek, taksonominin tek boyutlu yapısının iki boyutlu hale dönüşmesi sağlanmıştır. Bu, revize edilmiş taksonomideki en önemli değişimdir.
  • Orijinal taksonomide yer alan “bilgi” basamağı “hatırlama” olarak revize edilip, taksonomi isim formdan fiil forma dönüşmüştür.
  • Kavrama basamağı anlama, analiz basamağı çözümleme olarak adlandırılmıştır. Uygulama basamağı ise aynı konumunda kalmıştır.
  • Sentez yapmanın değerlendirme yapmaktan daha zor olacağı fikrinin yaygın olarak kabul edilmesi nedeniyle, sentez basamağının yeri değerlendirme ile yer değiştirmiştir. Ayrıca, üst düzey düşünme süreçlerini daha çok vurgulayan yaratma kavramı en üst basamakta yer almıştır.

Yeni Bloom Taksonomisi ve Öğrenme Bugün hazırlanan bir eğitim programının yeterli sayılabilmesi için uygulamaya yönelik ve gerçek hayata kolay aktarılabilen içeriklere sahip olması yetmiyor, bunun yanında katılımcıların ufuklarını genişletecek, yaptıkları işe katkılarını artıracak özelliklere sahip olması bekleniyor. Eğitim programlarının içeriği ne kadar zenginleşirse, öğrenmenin boyutu da o kadar büyüyor. Bu zenginliğin hem içerik hem de yöntemler bakımından sağlanması da önemli bir aşamayı oluşturuyor. Örneğin, mobil teknolojilerin bu kadar hakim olduğu günümüzde öğrenmek isteyene mobil içerikler sunabilmek önem kazanıyor. İlgi alanları doğrultusunda okumaya, dinlemeye ya da izlemeye meraklı insanlar için uygun öğrenme ortamları oluşturabilmek kritik bir rol oynuyor. Yeni Bloom Taksonomisi de bunun en büyük göstergesi. Değerlendirmenin ötesinde yaratma eyleminin olması gerektiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Enocta Katalog, öğrenme ve öğrenmenin boyutu konusunda bu yeni gelişmeleri göz önünde bulundurarak büyümeye ve zenginleşmeye devam ediyor. Her zaman ve her yerde öğrenmeyi destekleyecek, bireylerin öğrenme alışkanlıklarına uygun yeni içerikleri artırarak, hız ve değişimin yoğun olduğu iş dünyasının dinamiklerine ayak uyduruyor. Çalışanların profesyonel gelişimlerine katkı sağlayacak makale, kitap özeti, video koleksiyonları, eğitim filmleri, simülasyonlar, oyunlar ve mobil içerikler gibi birçok farklı türde öğrenme materyalini bir araya getiriyor.

Öğrenmede Yeni Boyut: Yeni Bloom Taksonomisi

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.