KaynaklarEnocta Blog

Öğrenmede Yeni Boyut: Yeni Bloom Taksonomisi

Her şey büyük bir hızla değişiyor ve gelişiyor. Peki ya, ihtiyaçlarımız ve öğrenme alışkanlıklarımız? Bilgiyi aktarmaktan öte üst düzey düşünme becerileri ile bilgiye ulaşılmasını sağlayan revize edilmiş Bloom Taksonomosi, teknoloji ve iletişim çağına uygun bir öğrenme hiyerarşisi olarak karşımıza çıkıyor.

Hedeflerin Taksonomisi

Bir eğitim programı hedef, içerik, öğrenme-öğretme ve ölçme değerlendirme öğelerinden meydana gelmektedir. Bu öğeler sürekli olarak gelişmekte, yenilenmekte ve değerlendirilmektedir. Sistemin başlangıç noktası olan “hedefler” sistemin gidişatını belirleyen en kritik öğedir. Hedeflerin etkin bir şekilde belirlenmesi için ise özel bir sınıflandırma yaklaşımı olan taksonomiler oluşturulmuştur. Bu bağlamda “hedeflerin taksonomisi”, öğrenme amacının ne olduğunu ve nasıl olması gerektiğini belirleyen bir sınıflamadır.

Orijinal Bloom Taksonomisi

1948 yılının başlarında Amerikalı eğitim psikoloğu Benjamin Samuel Bloom’un yönetimindeki bir grup akademisyen, yaklaşık 8 yıl süren çalışma sonunda “Eğitim Hedeflerinin Aşamalı Sınıflaması-Bilişsel Alan” adı altında bir kitap yayınlandı. Bu kitap ile ortaya çıkan “Bloom taksonomisi” eğitim programlarının ve ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesinde bugüne kadar tüm dünyada kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılmıştır.

Bloom‘un taksonomisi değişik düşünme süreçlerinin hiyerarşik olarak sıralandığı bir sınıflandırmadır. Taksonominin kullanımındaki amaç; eğitilecek bireylerin neleri bilmek istediklerini, basitten karmaşığa doğru, kendi içerisinde düzenlemektir. Öğrenme sürecinde bir üstteki basamağa geçebilmek için, bir alttaki basamağın veya basamakların tamamlanmış olması gerekmektedir.

İlk Bloom taksonomisi bilişsel alanla ilgili 6 basamaktan oluşmaktadır.

Bilgi Bilgiyi hatırlama veya yoklama
Kavrama Olayları ilişkilendirebilme, organize edebilme, karşılaştırabilme
Uygulama Öğrenilen bilgiyi kullanabilme ve farklı durumlara dahil edebilme
Analiz Neden ve sonuçları açıklayabilme
Sentez İlişkiler kurarak yeni ürünler oluşturabilme
Değerlendirme Görüş belirtme, çözüm önerilerinde bulunma ve değerlendirme yapma

Taksonominin Yenilenmesine Neden İhtiyaç Duyuldu?

Taksonominin ortaya çıkış yılı olan 1956 yılından bugüne her alanda pek çok değişiklik ve yenilik gerçekleşti. Bu değişim ve yeniliklerin “eğitim” kavramını etkilemesi de kaçınılmazdı. Bugün eğitimciler “öğretme ve öğrenmenin” düşünmekten daha fazlasını içerdiği kabul ediyor. Bloom Taksonomisi; üst düzey bilişsel bilgileri tam olarak ifade edememesi, güncel bazı meselelerin taksonomi ile bağdaştırılamaması ve değerlendirme basamağında ortaya çıkan güçlükler gibi nedenlerden ötürü Anderson ve Krathwohl önderliğinde bir çalışma grubu tarafından revize edildi ve günün ihtiyaçlarına cevap veren bir hale getirildi.

Yeni Bloom Taksonomisi Yeni taksonomi, orijinal halindeki mantık üzerine kurulmuştur ve gerçekleştirilen değişimler ise şunlardır:

  • Orijinal taksonominin oluşturulduğu yıllarda pek bilinmeyen “biliş üstü bilgi” kavramı bilgi basamağına eklenerek, taksonominin tek boyutlu yapısının iki boyutlu hale dönüşmesi sağlanmıştır. Bu, revize edilmiş taksonomideki en önemli değişimdir.
  • Orijinal taksonomide yer alan “bilgi” basamağı “hatırlama” olarak revize edilip, taksonomi isim formdan fiil forma dönüşmüştür.
  • Kavrama basamağı anlama, analiz basamağı çözümleme olarak adlandırılmıştır. Uygulama basamağı ise aynı konumunda kalmıştır.
  • Sentez yapmanın değerlendirme yapmaktan daha zor olacağı fikrinin yaygın olarak kabul edilmesi nedeniyle, sentez basamağının yeri değerlendirme ile yer değiştirmiştir. Ayrıca, üst düzey düşünme süreçlerini daha çok vurgulayan yaratma kavramı en üst basamakta yer almıştır.

Yeni Bloom Taksonomisi ve Öğrenme Bugün hazırlanan bir eğitim programının yeterli sayılabilmesi için uygulamaya yönelik ve gerçek hayata kolay aktarılabilen içeriklere sahip olması yetmiyor, bunun yanında katılımcıların ufuklarını genişletecek, yaptıkları işe katkılarını artıracak özelliklere sahip olması bekleniyor. Eğitim programlarının içeriği ne kadar zenginleşirse, öğrenmenin boyutu da o kadar büyüyor. Bu zenginliğin hem içerik hem de yöntemler bakımından sağlanması da önemli bir aşamayı oluşturuyor. Örneğin, mobil teknolojilerin bu kadar hakim olduğu günümüzde öğrenmek isteyene mobil içerikler sunabilmek önem kazanıyor. İlgi alanları doğrultusunda okumaya, dinlemeye ya da izlemeye meraklı insanlar için uygun öğrenme ortamları oluşturabilmek kritik bir rol oynuyor. Yeni Bloom Taksonomisi de bunun en büyük göstergesi. Değerlendirmenin ötesinde yaratma eyleminin olması gerektiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Enocta Eğitim Kataloğu, öğrenme ve öğrenmenin boyutu konusunda bu yeni gelişmeleri göz önünde bulundurarak büyümeye ve zenginleşmeye devam ediyor. Her zaman ve her yerde öğrenmeyi destekleyecek, bireylerin öğrenme alışkanlıklarına uygun yeni içerikleri artırarak, hız ve değişimin yoğun olduğu iş dünyasının dinamiklerine ayak uyduruyor. Çalışanların profesyonel gelişimlerine katkı sağlayacak makale, kitap özeti, video koleksiyonları, eğitim filmleri, simülasyonlar, oyunlar ve mobil içerikler gibi birçok farklı türde öğrenme materyalini bir araya getiriyor.

Öğrenmede Yeni Boyut: Yeni Bloom Taksonomisi
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?