KaynaklarEnocta Blog

Karma Eğitim Yaklaşımına Genel Bakış

Karma Eğitim Nedir?

Karma eğitim, farklı öğrenme araçlarının bir arada kullanılmasını ifade eden bir terim. Bu araçlar sınıf içi ve web tabanlı eğitimler, performans desteği, ev ödevleri, formal ve informal çözümler gibi öğrenme metotlarından oluşan verimli bir süreçtir.

Karma eğitim ile çalışanlarınıza, farklı araçların bütün bir şekilde kullanıldığı etkin eğitim deneyimi sunabilirsiniz. Enocta’nın hazırladığı karma tasarımda, sınıf içi veya web tabanlı eğitimlerin yanı sıra, e-kitaplar, ses dosyaları, mobil ortamlardan erişilebilen destek materyalleri, makaleler gibi çok sayıda eğitim aracı da destekleyici ekipman olarak kullanılabilir. Yeni bilgiler ve beceriler kazandırmak için öncelikle yüz yüze eğitim, iş başında öğrenme şekilleri gibi öğrenme yöntemleri tercih edilir. Daha verimli bir çalışma ortamı ve başarıya daha çabuk ulaşmak amacı ile birden fazla yöntemin birleştirilerek kullanılır.

Karma Eğitimin Yararları Nelerdir?

Doğru uygulandığında faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Maliyetlerin düşmesi

Çalışanın eğitim için zaman tasarrufu yapıp kendine ve işine daha çok vakit ayırmasını sağlar, eğitim için ayrılan bütçenin daha düşük olması ve yüksek verim beklentisi ihtiyaçlarını karşılar.

Teknolojik gelişme

Eğitimden daha fazla yarar sağlamak için teknolojik yatırımlar yapılır. Sanal sınıfların, asenkron gelişim araçları ve farklı teknolojik cihazların kullanılması gibi etkileri vardır.

Öğrenme değerinde artış

Daha çok kullanılan sınıf içi eğitim yaklaşımı birçok durumda optimal değildir. Katılımcıların yeni bilgilere gerçek bir ortamda ulaşmadan akılda tutmaları çok zordur. Her içerik sınıf içi eğitim ile öğrenmeye uygun olmadığından farklı öğrenme teknikleri ile o dersler desteklenmelidir.

Eğitimin ihtiyaç doğduğu anda verilmesi

Eğitimcilerin ve katılımcıların aynı zamanda ve aynı lokasyonda eğitime ulaşmaları hem ekonomik değildir hem de iş ve özel hayatlarını olumsuz etkiler. Sınıf içi eğitim için belirli bir süre ve katılımcı sayısı beklemek gerekebilir. Bu kaybı ortadan kaldırarak bilgiye ihtiyaç anında ulaşımını sağlar.

Karma Eğitimin Önemi

Karma eğitim yöntemi, daha çok sayıda eğitimi, daha fazla çalışana, farklı zaman ve mekanlarda aynı anda ulaştırabilme ihtiyacından doğmaktadır. Sınıf içi eğitim ve e-öğrenmenin birleştirilmesinden; senkron/asenkron öğrenim modelleri içeren bir program hazırlanır.

Amaçlanan kişinin konu içeriğini kavrayabilmesi, kendi kendine yeterli hale gelebilmesi, iş performansının yükselmesi olduğundan karma öğrenme, informal öğrenme yöntemlerini de destekler. Bu yöntem ile çalışanların günlük rutinleri arasında kendi ihtiyaçlarına göre bilgiye ve eğitime istedikleri anda ulaşmalarına yardımcı olacak araçlar geliştirilir.

Dört farklı metodun harmanlanmasıyla bu eğitim modelini şöyle tanımlayabiliriz:

 • Teknoloji tabanlı öğrenme
 • Pedagojik yaklaşım
 • Eğitim teknolojileri
 • Günlük iş aktiviteleri

ABD Çalışma Departmanı’na göre, iş yerindeki öğrenmenin yüzde 70’i informal olarak yani kitap, makale okuma, iş arkadaşlarının deneyimlerini birbirleriyle paylaşması yoluyla gerçekleşiyor. Sadece yüzde 30 eğitim için sınıf içi eğitimler, seminerler ya da kursları tercih ediyor.

Karma Eğitim Ne Zaman Uygun?

Bunun için öncelikle eğitim hedeflerinizi belirlemeniz gerekir.

Tek bir hedefi olan bir eğitim programında, birebir ve uygulamalı anlatım gerektiren eğitim programları için sınıf içi eğitim veya koçluk gibi tek bir eğitim metodunu kullanmak yeterli olabilir.

Belirlenen amaç doğrultusunda birden fazla hedef olabilir. Öncelikle bilgilerin öğrenilmesi, pratik yapılması ve sonrasında hem öğrenilenlerin tekrarı hem de koç tarafından desteklenmeleri gibi birden fazla öğeyi gerektiren eğitsel amaçlar birden fazla eğitim yaklaşımına da gereksinim duyar.

Karma eğitim her koşulda uygulanabilecek bir teknik gibi görünse de bu her zaman doğru bir tercih olmayabilir. Tek bir yaklaşım kullanılan eğitim programının yönetimi ve takibi, daha komplike verilerin takibine göre daha kolay ve daha az maliyetli, dolayısıyla, karma eğitim için istenen hedefi iyi analiz ederek bu amaca göre karar vermek gerekir. Kurumsal dünyada bu yaklaşım, daha kompleks bilgi ve becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği uzun vadeli eğitim programlarında tercih edilmektedir.

“Karma Eğitim Uygun Görünüyor.”

Peki Ya Sonra?

Analiz süreci tamamlandığında edinilen verilere göre eğitim programında kullanılacak yaklaşım ve araçlar belirlenir.

Karma eğitimin gerekli olduğu durumda hangi yöntemlerin birlikte kullanılacağı seçilmelidir. Tartışma gruplarından, simülasyon ve oyunlara, sınıf-içi eğitimlerden, iş başında öğrenmeye kadar bir arada kurgulanabilecek belki yüzlerce yöntem vardır ve önemli olan birbiriyle uyumlu bilgileri pekiştirme, uygulama imkanı sunacak yöntemler birlikte kullanılmalıdır.

Doğru seçim yapabilmek için iki temel konu göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Sosyal bağlam: Çalışanlar, hedeflenen eğitimi bireysel mi yoksa bir koç eşliğinde mi almaları daha uygun olacaktır? Eğitim programının kurgusu birden fazla yönetimi bir araya getirebilir. Bunun içerisinde sosyal öğrenme yöntemleri ile çalışanların birlikte öğrenme, bilgi ve deneyim alışverişi yapma şansları da bulunur.
 • Genel eğitim stratejisi: Sadece bilgi aktarımı yapılacak geleneksel eğitim metotları seçilebilir ya da kişilerin yerinde ve kendi deneyimleri ile öğrenmeleri hedeflenebilir. Eğitim sonunda kazanılması istenen beceriler, bu eğitim yaklaşımlarını seçerken bir etken olabilir.

Karma Eğitimde Öğrenen Merkezli Program Oluşturma

Karma eğitim planlamada en faydalı yöntem, “öğrenen merkezli” bir yaklaşım oluşturmaktır. Oluşturulma aşamasında bileşenler, öğrenenin kişisel yapısına göre seçilirken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

 1. Öğrenenler sunulan bilgiyi alırken kişisel deneyimlerini, kendilerine has algılarını, duygu ve düşüncelerini temel alırlar ve kendilerine göre biçimlendirirler.
 2. Çok fazla bilgi sunmak öğrenme oranını artırmaz. Öğrenenlerin beklentisi, bilgiyi uygulamaya geçirebilecek şekilde fayda sağlamasıdır.
 3. Yeni edinilen bilgiler ile mevcut bilgiler arasında bir bağ oluşur. Bilginin zihinde kalıcılığı, var olan bilginin uyumu ile bağlantılıdır.
 4. Öğrenenlerin kişilik yapıları, öğrenme kapasiteleri, beklentileri ve öğrenme aşamaları, alınan verimi etkiler.
 5. Öğrenmeyi daha kalıcı kılmak için yaratılan ortam çok önemlidir. En iyi öğrenme; kişilerin derslere katılım yapabildiği, daha samimi ve kendilerini özgüvenli hissedebilecekleri ortamlarda gerçekleşir.

Enocta, değişen iş ihtiyaçlarını ve çalışan beklentilerini karşılayacak karma eğitim modelleri konusunda, daha verimli bir eğitim modeli tasarımı ile kurumların başarısını artırmak için altyapı ve içerik desteği sağlamakla birlikte:

 • Danışmanlık hizmetleri kapsamında hedefleri belirleyip detaylı bir analiz ile ihtiyaca göre eğitim programlarının oluşturulması için destek vermektedir.
 • Enocta Platform ile sınıf içi eğitim yönetimlerinde e-eğitim, video, makale, e-kitap gibi materyallerinin kullanıcılara ulaştırılmasını ve yönetilmesini hedefleyen birçok özelliği olan eğitim yönetim altyapısı sağlamaktadır.
 • EP olarak karma eğitimi, sosyal öğrenme programları ile desteklemektedir.
 • Dünyanın önde gelen eğitim şirketlerinden olan Skillsoft ile işbirliği kapsamında, Liderlik Gelişim Programlarından kapsamlı IT eğitim programlarına kadar birçok farklı eğitim, e-kitap ve video çözümlerini sizlere ulaştırmaktadır.

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Referanslar:

Jennifer Hofmann’ın “Blended Learning” başlıklı ASTD Infoline makalesinden alıntı yapılmıştır.

Skillsoft Eğitim Direktörü, Dorman Woodall’ın “Blended Learning Strategies: Selecting the Best Instructional Method” isimli yazısı ve Skillsoft’un “Guide to Designing Effective Blended Learning Programs” isimli el kitabından derlenmiştir.

Karma Eğitim Yaklaşımına Genel Bakış

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.