KaynaklarEnocta Blog

Çalışan Değer Önermesinin Önemi

Kurumsal eğitim, çalışan değer önermesi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. İşverenler, çalışanlarına eğitim ve yetenek geliştirme fırsatları sunarak EVP'lerini güçlendirebilirler. Bu eğitimler, çalışanların kendilerini geliştirmelerine, kariyerlerini ilerletmelerine ve yeni beceriler kazanmalarına olanak tanır.

Çalışan Değer Önermesi, kuruluşunuzun iş deneyimiyle ilgili hem net hem de tutarlı bir ileti sunar. Ayrıca olağanüstü yetenekleri kendisine çeken, ikna eden ve sadık kılan tüm sunduğunuz özel deneyimleri ön plana çıkarır. Başarılı çalışanlar için en çekici olan özellikleri anlamanıza ve paylaşmanıza yardımcı olur. Unutmayın, organizasyonunuz eşsizdir. Elbette rakipleriniz aynı ürünleri üretebilir veya aynı hizmeti sunabilir, ancak kendi özgünlüğünüzün değeri sizi diğerlerinden farklı kılar.

Çalışan Değer Önermesi (EVP) Nedir?

Çalışan Değer Önermesi, çalışanların işyerindeki katkılarına karşılık olarak elde ettikleri ödüller ve avantajların denge noktasını ifade eder. Kuruluşlar genellikle işveren markasını ve deneyim yönetimini güçlendirmek adına tutarlı bir platform oluştururlar ve bu da aslında iş adaylarını kendine çeken bir cazibe kaynağıdır.

Mevcut çalışanlar ve dışarıdaki hedef kitle tarafından bilinçli bir şekilde benimsendiğinden dolayı mevcut entegre iş gücü planlama stratejileriyle uyumlu bir çalışan merkezli yaklaşımdır. Eğer yetenek çekme, katılım ve elde tutma süreçlerinde etkili bir rol oynamak istiyorsanız EVP'nizin benzersiz, ilgi çekici ve hedef kitle için anlamlı olması gerekir.

Çalışan Değer Önermesinin Önemi

Bugünlerde, en yetenekli bireyleri çekmek giderek daha zor hale geldiği için Çalışan Değer Önermesi'nin tutarlı ve etkili iletişimi son derece kritik bir öneme sahiptir. Çoğu insan kaynakları uzmanı ve İK profesyonelleri hem mevcut hem de gelecekteki potansiyel adaylarla iletişim kurma stratejilerini oluşturmak için EVP'lerini ya da işveren markalarını kullanma yollarını planlamış durumdadır. Bu işveren mesajlarını daha etkili bir şekilde iletebilmek için son zamanlarda kullanılan bir yöntem olan İşe Alım Pazarlaması dikkat çeker.

İşe Alım Pazarlama yaklaşımları, genellikle işe alım süreçlerini daha verimli ve etkili hale getiren bazı araçlar ve yazılımlara gerçekleştirilir. Bu araçlar sayesinde, dikkat çekici kariyer web siteleri oluşturabilir, otomatik e-posta kampanyalarını yönetebilir ve sosyal medya gibi birçok kanal aracılığıyla Çalışan Değer Teklifi'ni adaylara aktarmak daha kolay hale gelebilir. Bu sayede, işe alım uzmanları adayların katılımını artırarak genel aday deneyimini geliştirebilirler.

Çalışan Değer Önermesi Unsurları

Çalışan Değer Önermesi, maaşın ötesinde bir anlam taşır. EVP'nin temel bileşenleri arasında maaş çekinin ötesine geçen kritik unsurlar bulunur. Çalışan Değer Teklifi'nin ana bileşenleri bir araya getirildiğinde, organizasyonunuzu bir işveren olarak nasıl değerlendirdiklerini ve algıladıklarını belirler. Bunlar 5 ayrı başlık çatısı altında toplanabilir:

Tazminat

● Maaş ve tazminat memnuniyeti

● Promosyonlar

● Adalet değerlendirme sistemi

Faydalar

● İzin zamanları

● Tatiller

● Sigorta

● Memnuniyet sistemleri

● Emeklilik

● Eğitim

● Esneklik

● Aile

Kariyer

● İlerleme ve gelişme yeteneği

● İstikrar

● İşyerinde eğitim ve öğretim

● Kariyer gelişimi

● Danışma

● Değerlendirme ve geri bildirim

Çalışma Ortamı

● Tanıma

● Özerklik

● Kişisel başarılar

● İş ve yaşam dengesi

● Zorluklar

● Kişinin rol ve sorumluluğunun anlaşılması

Kültür

● Firmanın hedef ve planlarının anlaşılması

● İş arkadaşları

● Liderler ve yöneticiler

● Destek

● İş birliği ve takım ruhu

● Sosyal sorumluluk

● Güven

EVP'yi Nasıl Geliştirebilir ve İyileştirebilirsiniz?

İşte kuruluşunuzun temel misyonu ile uyumlu, doğru yetenekleri çekme, elde tutma ve onlarla etkileşim kurma konusunda size yardımcı olacak çekici bir Çalışan Değer Teklifi oluşturmak için bazı öneriler:

Organizasyonunuzu eşsiz kılan özellikleri tanımlayın.

Kuruluşunuz için bir Çalışan Değer Teklifi oluşturmanın ilk aşaması, sizi rakip işveren markalardan ayıran özel özellikler ve avantajlar konusunda beyin fırtınası yapmaktır. Aşağıdaki soruları düşünerek başlayabilirsiniz:

• Hangi benzersiz teklifler sunuyorsunuz?

• Çalışanlarınıza diğer organizasyonların sunamayacağı neleri sunabilirsiniz?

• Bir birey neden başka bir işveren yerine sizin için çalışmak istesin?

EVP'nizi oluştururken bu soruların cevapları, organizasyonunuzun çalışanları ve adayları çekmek ve elde tutmak için nasıl öne çıkabileceğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Çalışanların neye ihtiyaç duyabileceğini anlayın.

Çalışanlarınızın gereksinimlerini ya da isteklerini belirlemek, Çalışan Değer Teklifi'nizin bu beklentileri ve talepleri karşılamayı hedeflemesi açısından son derece önemlidir. EVP modelinde ihtiyaçlar ve arzular, özellikle iş-yaşam dengesi, istikrar gibi faktörler, çalışanların hem demografik hem de bireysel koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

EVP'nizi, şirketinizin misyonu, değerleri ve hedefleriyle uyumlu hale getirin.

EVP'niz, organizasyonun özgün misyonunu, değerlerini ve hedeflerini içermeli ve bu unsurlarla uyumlu olmalıdır. Bu, şirketin değerlerinin kültürün bir parçası haline geldiğini, politikalara ve uygulamalara nasıl yansıdığını, çalışanların gelişimini ya da büyümesini nasıl desteklediğini vurgulamayı içerebilir.

EVP'nizi daha somut ve kapsayıcı hale getirin.

Sunduğunuz avantajları, esnek çalışma saatleri, eğitim ve gelişim fırsatları, ücretli ebeveyn izni veya yıllık ikramiyeler gibi somut öğelerle bağlantılı hale getirerek açıklayın. EVP'nizi gerçek yaşam deneyimleriyle ilişkilendirerek, onu daha somut, kolay anlaşılır ve çalışanlar için çekici hale getirebilirsiniz.

İşveren markanızı, Çalışan Değer Önermesi’ni ve çalışan deneyimini bütünleştirin.

Bu, işveren olarak sunduğunuz şeyleri ve bu taahhütleri nasıl yerine getirdiğinizi göstererek, çalışanlara verdiğiniz sözleri tutmanıza yardımcı olur. Bu üç temel bileşenin entegrasyonu, çalışan bağlılığını artırır, performansı ve üretkenliği olumlu yönde etkiler ve işten ayrılmaları azaltır.

Başarıyı ölçümleyin.

Başarıyı ölçümleme süreci, başarılı bir Çalışan Değer Önermesi geliştirmenin son adımını oluşturur ve EVP'nizin etkisini izlemenize, geliştirilmesi gereken alanları belirlemenize yardımcı olacak özel bir ölçüm seti oluşturmayı içerir. Bu ölçüm seti, çalışan bağlılığı ve işe alım başına düşen maliyet gibi değerli metrikleri içermelidir.

Neden Çalışan Değer Önermesine İhtiyacınız Var?

Çalışan Değer Önermesi, aslında işveren markanızın temelini oluşturan bir unsurudur. Hem iç hem de dış algınızı şekillendirirken aynı zamanda da organizasyonunuza yetenekleri çekmek ve elde tutmak için önemli bir görev üstlenir. EVP'niz aynı zamanda adayların değerleri, inançları, ihtiyaçları ve isteklerine uygun bir yaklaşım sunarak rakiplerinizden sıyrılmanızı sağlar.

EVP'nizi Tanımlamaya Yönelik İpuçları

Kuruluşunuzun genel misyonuyla uyumlu ve doğru yetenekleri çekme, elde tutma ve etkileşimde bulunma konusunda size rehberlik edecek çekici bir Çalışan Değer Teklifi oluşturmanıza dair bazı ipuçlarına göz atabilirsiniz.

1. Rekabet avantajınızı belirleyin

Mevcut çalışanlarınızın neden kuruluşunuzda çalışmaktan bu kadar memnun olduklarını ve neden burada kaldıklarını anlamak için var olan algıları keşfedin. Bu bilgileri kullanarak Çalışan Değer Önermesi’ni geliştirmek için büyük bir fırsata sahipsiniz. Mevcut çalışanlar için kritik olan şeyleri, ilgi alanlarını ve kuruluşunuzda kalmalarını teşvik eden faktörleri öğrenmek için anonim anketler veya birebir görüşmeler gibi yöntemleri kullanabilirsiniz.

2. Çalışanlara sağlanan faydaların önemini göz önünde bulundurun

Günümüz adayları, sadece ücretsiz öğle yemeği gibi yüzeydeki avantajlardan daha fazlasını arıyorlar. Cazip teklifler sunulmadığında, adaylar hızla farkı algılayabiliyorlar. İnsanlar artık işlerinin sadece bir iş olmadığını, aynı zamanda toplumsal, çevresel ve kültürel etkiler yarattığı bir platform olduğunu görmek istiyorlar.

3. Benzersiz satış noktalarını vurgulayın

Bu bilgileri topladıktan sonra çalışanlarınızın en yüksek puan verdiği temel değerleri ve öne çıkan özellikleri net bir şekilde sıralayabileceksiniz. En yetenekli kişilerin, sizinle çalışırken hangi faktörlere en fazla önem verdiğini tanımlamak, Çalışan Değer Teklifi’nizi oluştururken size net bir yol haritası sunacaktır.

4. Bunları açık bir dille belirtin

Sonrasında EVP'nizi yazabilirsiniz. İletiniz açık ve özgün olmalıdır. Çalışanlarınızın gözünde neyin en değerli olduğunu, neden bu şirkette kaldıklarını ve piyasadaki diğer işverenlerden farklı kılan hangi istihdam avantajlarınızı sunuyorsanız onları vurgulamalısınız.

5. Gerçeğe dayalı olup olmadığını kontrol edin

EVP'niz sadece çekici ifadelerle sınırlı olmamalıdır. Kuruluşunuzda sunulan çalışma deneyimini mümkün olduğunca basit ve dürüst bir şekilde yansıtmalıdır. Bu, işinizde başarılı olacak bireyleri çekmenizi sağlar.

Enocta Katalog’da yer alan “Çalışan Deneyimi” eğitimi, bir iş yerindeki çalışanların deneyimini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim türüdür. Bu tür eğitimler, çalışanların işlerini daha verimli yapmalarına, iletişim becerilerini geliştirmelerine, iş ve yaşam ikileminde denge kurmalarına ve şirket kültürüne daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olabilir.

Çalışan Değer Önermesinin Önemi

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.