KaynaklarEnocta Blog

Nabız Anketlerinden Elde Edilen Verileri Analiz Etme

Çalışan Deneyimi iş yerindeki çalışanların memnuniyeti ve performansı için kritik bir faktördür. Çalışanlarınız bu günlerde kendilerini nasıl hissediyor? Sadece basit bir yıllık katılım anketine güveniyorsanız, topladığınız geri bildirimlerin neredeyse geçerliliğini yitirdiğini söylememiz yanlış olmaz. İş dünyasının ne kadar hızlı değiştiği ve geliştiği göz önüne alınırsa yıllık çalışan anketinin yetersiz kalacağı açıktır. Çalışan nabız anketinin devreye girdiği yer işte tam da burasıdır.

Günümüzün en başarılı liderleri de nabız anketlerinin gücünü anlamış ve daha yüksek çalışan katılımının kapısını açmanın anahtarını keşfetmişlerdir. Çünkü ortalama bir çalışan bağlılığı anketi genellikle %30-40 yanıt oranına sahipken, nabız anketi genellikle %85 gibi yüksek bir yanıt oranına erişir. Bu, liderlerin çalışanların gerçek düşüncelerine daha iyi bir şekilde ulaşmalarını ve iş yeri iyileştirmeleri için daha iyi bilgilendirilmiş kararlar alabilmelerini sağlar.

Nabız Anketi Nedir?

Nabız anketi, çalışanlara düzenli aralıklarla gönderilen kısa bir dizi soruyu içeren bir geri bildirim mekanizmasıdır. "Nabız" teriminin çağrıştırdığı gibi, bu anketler çalışanların işleriyle ilgili rolleri, iletişim ve ilişkileri, genel çalışma ortamı gibi konulardaki düşüncelerini sürekli olarak takip etmek amacıyla kullanılır. Nabız anketi, çalışanların geri bildirimlerini düzenli olarak toplamak ve bu bilgileri iş yeri yönetimi için değerli verilere dönüştürmek için kullanılır.

Yalnızca 5-15 sorudan oluşan bu anketlerin yanıtlanması zaman almaz ve cevaplandırılması da çok kolaydır. İşletmeler özelinde çok faydalıdır çünkü çalışanlarınızın verdiği geri bildirimler hangi alanların iyileştirilmesi gerektiğine karar vermenize katkıda bulunur.

Nabız Anketlerinden Neden Yararlanmalısınız?

Çoğu organizasyon, çalışan bağlılığını ölçmek için yılda bir veya iki kez yapılan anketlere yatırım yaparken, bu süreçlerin bazen çalışanların kritik sorunlarını veya endişelerini ele almak için yetersiz olduğunu fark edebilir. Sorunlar veya endişeler tespit edildiğinde, çok fazla zaman geçebilir ve bu da çözümü daha karmaşık hale getirebilir.

Personel nabız anketi, çalışanlarınızı düzenli aralıklarla izlemenize ve sorunları veya endişeleri daha erken aşamada ele almanıza olanak tanır. Bu nedenle, organizasyonlar için düzenli olarak personel nabız anketinin kullanılması, daha etkili bir çalışan deneyimi ve daha sağlam bir işyeri kültürünün oluşturulmasına katkı sağlayabilir.

En İyi Şekilde Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Her geçen yıl, birçok organizasyonun geleneksel yıllık katılım anketlerinden uzaklaşarak daha sık yapılan nabız kontrolü anketlerine veya düzenli çalışan anketlerine yönelmeye başladığı gözlenir. Pek çok şirket, çalışanlarından bu verileri toplamakla zaman harcıyor, ancak bu değerli bilgileri nasıl kullanacakları konusunda net bir yol bulamıyorlar. Bu, anketin asıl amacını kaçırmanın bir sonucu olarak kritik hedeflere yanıt verme ve bu hedeflere ulaşma konusundaki iç görüleri toplamada zorluk yaşamalarına neden olabilir. Şirketlerin sürekli dinleme yatırımlarını en etkili şekilde kullanmalarına yardımcı olacak bazı ipuçlarını sizler için derledik:

- Çabalarınızın Amaçlarını Netleştirin

Bu çabalar, odaklanmayı planladığınız alanlara bağlı olarak farklı yönlere gidebilir. Bu nedenle, çabalarınızın amacını açıkça tanımlamak oldukça önemlidir.

- Uygun Nabız Sorularını Oluşturun

Bazen hazır bir nabız anketi satın almak cazip gelse de ancak ölçmeye çalıştığınız özelliklere uygun soruları özenle oluşturmalısınız. Elde edilen verilerin sadece anlamsız değil, aynı zamanda anlamlı olması gerekir.

- Uzunluğu Belirleyin

Anketinizde bulunması gereken soru sayısı, hedeflerinize ve elde etmek istediğiniz sonuca bağlı olarak değişebilir.

- Anket Ritmini Oluşturun

İlk olarak, ölçtüğünüz bileşenlerin ne sıklıkla değişebileceğini göz önünde bulundurmaktır. Örneğin, memnuniyet seviyeleri, bağlılıkla karşılaştırıldığında daha fazla dalgalanma eğiliminde olabilir. İkinci olarak, düzenli personel anketinin, alınan verilerin analiz edildiği ve bu verilere dayalı olarak harekete geçildiği zaman etkili olabileceğini unutmayın.

- Nabız Verilerinizi İleri Düzey Kişi Analitiği ile Değerlendirin

Birçok organizasyon, verilerini işlemekte yardımcı olmayan üçüncü taraf araçlara yönelmek yerine çeşitli analitik paketlerle entegrasyonu destekleyen bir çözüme yatırım yapmayı ya da gelişmiş insan analitiği konusunda deneyime sahip bir stratejik ortaklık kurmayı tercih eder.

Avantajlar ve Dezavantajlar

Nabız anketi avantajları şunlardır:

• Çalışan Bağlılığının Artması: Personelinizden düzenli olarak geri bildirimlerini istemek, çalışan bağlılığını artırmanın bir yolu olup, aşağıdaki gibi büyük organizasyonel faydaların elde edilmesine katkıda bulunan olumlu katılımları teşvik edebilir:

- Çalışan memnuniyeti

Çalışan memnuniyeti arttıkça çalışanlar kuruluşlarına daha fazla bağlanır, iş tatmin düzeyleri artar ve kuruluşların başarılarına daha fazla katkıda bulunurlar.

- Verimlilik

Daha fazla bağlılık gösteren çalışanlar, bir organizasyon içinde en yüksek performansı sergileyenler olarak belirlenmiştir. Bu çalışanlar, daha yüksek motivasyonla başarıya yönlendirilirler.

- Yetenekleri elde tutma

Çalışanlar, mevcut pozisyonlarına bağlı kalarak memnun olduklarında, bir organizasyonda daha uzun süre kalma olasılıkları önemli ölçüde artar.

- Karlılık

Çalışanlar daha yüksek bağlılık seviyeleriyle, daha fazla üretkenlik sergiledikleri ve başarılı olma hedefine daha fazla motive oldukları için çoğu zaman daha yüksek kârlılık oranlarına ulaşma eğilimindedirler.

• Daha İlgili Geri Bildirim Alınması: Personel nabzı anketleri düzenli aralıklarla gönderildiği için bir organizasyonun işlerinin mevcut durumunu daha iyi anlayabilir ve daha hızlı iç görü elde edebilirsiniz.

• Artırılabilir Değerlerin Olması: İşgücünün sesini dinlemeye odaklanan ve katılımı aktif bir şekilde teşvik eden bir organizasyon, daha mutlu ve pozitif bir kültür oluşturmada yardımcı olabilir.

• Anlamlı İç Görüler Elde Edilmesi: Düzenli nabız anketlerinden elde edilen yanıtlara dayanarak, yıl boyunca çalışanlarınızı neyin motive ettiğini daha iyi anlayabilirsiniz.

• Personelin Katkılarını Değerlendirilmesi: Bu anketleri düzenli olarak paylaşmak, personelinize yönetimin onların görüşlerini değerli bulduğunu hatırlatmanın özenli bir yoludur. Bu sayede çalışanlara, söyleyeceklerinin önemsendiğini hem hissettirmiş hem de göstermiş olursunuz.

• Hızlı Tamamlama Süresinin Bulunması: Bu anketler, kısa ve basit olmaları nedeniyle zaman açısından etkili bir şekilde tamamlanabilirler ve çalışanların dürüst geri bildirimlerini hızlıca iletmelerine imkan tanır.

• Daha Yüksek Yanıt Oranlarına Sahip Olması: Bu anketlerin hızlı ve kolay doldurulması amaçlandığı için organizasyonlar personel nabız anketlerinde diğer daha az sık yapılan alternatiflere göre daha yüksek yanıt oranları elde edebilmektedirler.

• Açık İletişimi Teşvik Etmesi: Bir organizasyonda düşüncelerinizi, endişelerinizi ve motivasyonlarınızı ifade edebilme yeteneği önemlidir. Çalışanlarınıza dinlemeye değer verdiğinizi gösterirseniz, dürüst geri bildirimlerini daha rahat bir şekilde iletebilmelerine katkı sağlamış olursunuz.

Nabız anketi dezavantajları ise şunlardır:

• Anketlerin Çok Sık Gönderilmesi: Eğer anketler çok sık gönderilirse, etkinliklerini kaybetme riski taşırlar. Bu nedenle, bu anketleri uygun zaman aralıklarıyla gönderdiğinizden emin olmalısınız. Eğer çalışanlardan gereksiz sıklıkta ankete katılmalarını isterseniz, bu durum onların anketlere daha az ilgi göstermelerine yol açabilir.

• Cesaret Kırıcı Olabilmesi: Eğer çalışanların verdiği geri bildirimler yanıtlanmazsa gelecekte daha fazla geri bildirimde bulunma isteği azalabilir. Bu nedenle, şirket içinde iletişim kanallarının sağlam ve geri bildirimlere dayalı eylem planlarının olup olmadığını değerlendirmek önemlidir.

Başarılı Nabız Anketi Oluşturmak için 7 Adım

Başarılı bir personel nabız anketi oluşturmak, çalışanlarınızın düşüncelerini ve duygularını daha iyi anlamanızı sağlar.

İşte başarılı bir personel nabız anketi oluşturmak için izlenebilecek 7 adım:

- Soruları İyi Seçin: İşte çalışanlarınızın yanıtlamasını istediğiniz ve işletmenize değer katabilecek 5-15 soruyu seçme aşaması. Bu sorular, motivasyonları, mutluluk seviyeleri, yönetimle ilgili duygular, tanınma, iş yükü, iş tanımı gibi geniş bir yelpazeyi kapsayabilir.

- Anketi Şirket İçinde Duyurun: Anketi çalışanlara göndermeden önce şirket içinde anket hakkında açık bir iletişim sağlamak konusu çok önemlidir. Bu iletişim, çalışanlara anketin amacını, nasıl doldurulacağını, geri bildirimlerin anonimliğini ve değerini açıklar. Aynı zamanda geri bildirimlerin organizasyon için kritik öneme sahip olduğunu vurgulamak, çalışanların katılımını ve dürüstlüğünü teşvik etmek adına benzersiz bir fırsattır.

- Anketi Başlatın: Anketi çalışanlara gönderme aşaması, dikkatlice ve titizlikle planlanmalıdır. Anketin ne sıklıkta yayınlanacağına ve hangi dağıtım formatının en etkili olduğuna dair belirli bir sistem geliştirilmelidir. Örneğin, mobil cihazlar için optimize edilmiş anketler, SMS ile tetiklenerek gönderilmesi giderek daha yaygın bir uygulama haline gelir. Bu, çalışanların anketlere daha kolay erişim sağlamalarını ve yanıtlarını daha rahat bir şekilde iletmelerini sağlar.

- Yanıtları Analiz Edin: Yanıtları aldığınızda bu verileri dikkatle incelemek ve değerlendirmek çok önemlidir. İnceleme süreci, iyileştirilmesi gereken alanları belirlemenin yanı sıra olumlu yönleri de tanımlamak için kullanılır. Yanıt analizi, elde edilen verileri iş stratejilerinizi iyileştirmek ve çalışan memnuniyetini artırmak için kullanmanın kilit bir adımıdır.

- Sonuçları Paylaşın: Toplu sonuçları çalışanlarınızla aktarmak, onların geri bildirimlerinin değerli olduğunu ve duyulduğunu hissetmelerine yardımcı olur. Bu, çalışanların katılımını artırarak olumlu yanıt oranlarının sürekli olarak devam etmesini teşvik eder. Ayrıca, organizasyon içinde açık bir iletişim kültürünün bir parçası olarak sonuçları paylaşmak, çalışanların güvende hissetmelerine ve şirketin gelişimine katkıda bulunmalarına yardımcı olur. Sonuçları şeffaf bir şekilde ileterek organizasyonun her düzeyinde daha fazla bağlılık ve iş birliği oluşturabilirsiniz.

- Harekete Geçin: Çalışanlarınız, size geri bildirim sunmak için zaman ve çaba harcarlar. Bu nedenle, geri bildirimleri dikkatlice dinlemek, anlamlandırmak ve gerektiğinde harekete geçmek son derece önemlidir. Geri bildirimlere dayalı olarak somut adımlar atmak, çalışanların memnuniyetini artırmak ve organizasyonunuzu daha iyi bir yere taşımak için vazgeçilmezdir. Bu aynı zamanda çalışanların verdiği geri bildirimlere saygı gösterdiğinizi ve bu geri bildirimleri ciddiye aldığınızı göstermenin eşsiz bir yoludur.

- Düzenli Tekrarlayın: Nabız anketlerini düzenli aralıklarla tekrarlamak, işletmeniz için sürekli bir gelişim süreci yaratır. Yanıtları sürekli olarak incelemek ve uyguladığınız değişikliklerin etkisini değerlendirmek önemlidir. Bu, organizasyonunuzun daha iyi bir yönde ilerleyip ilerlemediğini anlamanıza yardımcı olur ve çalışanların geri bildirimlerine dayalı olarak daha iyi bir iş yeri oluşturma çabalarınıza devam etmenizi sağlar.

Örnek Nabız Anketi Soruları

Şimdi, çalışan deneyimi ve bağlılığını ölçmek için kullanabileceğiniz bir anket örneği olan "Çalışan Deneyimi ve Bağlılığı" anketini inceleyelim. Bu anket formatında, katılımcılardan 1 ile 5 arasında bir ölçekte, aşağıdaki ifadelerle ne kadar katıldıklarını belirtmeleri istenir. Bu, çalışanların görüşlerini ve deneyimlerini daha ölçülebilir bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olabilir.

● İş yerinde aidiyet duygusu hissederim.

● Görev aldığım projelere büyük bir tutkuyla bağlanırım.

● İşten ayrıldığım zaman genellikle işi başarıyla tamamladığımı hissederim.

● İş tecrübemle gurur duyarım.

● İş ortamı bana enerji verir.

● İş arkadaşlarımla güçlü ve anlamlı ilişkiler geliştiririm.

● Burada çalışanlar genellikle etkileyici işler yaparlar.

● Her faaliyette şirketin misyonunu göz önünde bulundururum.

● İşimde kendi yönlendirmemi yapabilirim.

● İş yerinde her bireyin değerine saygı gösterilir.

● Yaratıcı fikirlerimi işimde ifade edebilirim.

● Ekibimle çalışmak beni mutlu eder.

● Liderim bana ilham olur.

● Gelecek 12 ay boyunca bu şirkette çalışmayı planlıyorum.

● İş yerinde her zaman ekstra çaba harcarım.

Bu ifadeler, çalışanların işyerindeki deneyimlerini ve bağlılıklarını daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Nabız Anketlerinden Elde Edilen Verileri Analiz Etme

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.