KaynaklarEnocta Blog

Sözleşme Yönetimi Süreçleri

Sözleşme yönetimi; iş planı hazırlama sürecinde günden güne önem kazanan bir kavram. Amaca yönelik farklı alt süreçleri kapsayan bu yönetim sistemi, başarılı bir işletme olmanın ve verimliliğin altın anahtarlarından biri. İşletmenizi daha ileriye taşımak, kaynak tasarrufu sağlamak ve projelerinizi sözleşmelere en uygun şekillerde gerçekleştirmek için etkili bir yönetim süreci inşa edebilirsiniz. Gelin, bu kavrama beraber bakalım.

Sözleşme Yönetimi Nedir?

Sözleşme, projelerin gerçekleştirilmeden önce sözleşme taraflarının koşul ve taleplerinin belirlendiği yazılı belge olarak tanımlanabilir. Sözleşmede yapılması planlanan işin türü, teslim tarihi, uyulması gereken prosedür ve program, anlaşmazlıklar karşısında neler yapılacağı, tazminat miktarları gibi detaylar yer alır. Sözleşme yönetimi ise müşteriler, tedarikçiler, ortaklar ve çalışanlarla sözleşmelerin oluşturulması, yürütülmesi ve analiz edilmesi olarak tanımlanabilir.

Bu kavram; sözleşmenin temel amaçlarını kavramaya, proje kapsamını belirlemeye ve sözleşmenin en iyi şekilde sonuçlandırılması için tarafların yükümlülüklerini net biçimde ortaya koymaya yarar. Birlikte çalışılacak diğer paydaşları bulmayı ve sözleşmenin uygulanması için program hazırlamayı içerir. Riskleri azaltmayı hedefleyen sözleşme yönetimi, projenin ideal şekilde gerçekleştirilmesi için maksimum performansın ortaya koyulmasını sağlar.

Amacı

Kurumsal başarının kilit noktalarından biri olan sözleşme yönetimi, planlanan projenin sözleşme şartlarına ve dokümanlarına uygun biçimde gerçekleştirilmesini amaçlar. Bu sayede ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar daha kolay çözümlenir, proje sırasında oluşabilecek riskler azalır ve olası problemlere karşı daha hızlı harekete geçme olanağı elde edilir. Sözleşmenin uygulanması standarda bağlanır; ayrıca maliyet, efor ve kaynak tasarrufu sağlanır.

Sözleşme Yönetim Süreçleri Neleri Kapsar?

Sözleşme yönetimi, projenin fikir aşamasından değerlendirilmesine kadar olan bütün süreçleri kapsar. Bu süreçler, temel olarak dört aşamadan oluşur:

İhale süreci

İhale süreci; yapılması planlanan işin genel kapsamının, dokümanların ve bütçenin oluşturulduğu; risklerin belirlendiği, anlaşmaların hazırlandığı, risk paylaşımının görüşüldüğü sözleşme öncesi süreç olarak tanımlanır. İşveren ve yüklenici, bu aşamada sözleşmenin ön hazırlığını yapar. İşveren, bu süreçte aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

 • Esneklik, tasarım, finans, süre gibi proje değişkenlerinin belirlenmesi,
 • Yeterlilik, metot, risk gibi yüklenici yeterlilik kriterleri oluşturulması,
 • Pazar değişkenlerinin araştırılması,
 • Risklere, mal sahibine, projeye ve pazar yerine göre sözleşme tipinin belirlenmesi,
 • Teklif değerlendirme kriterlerine karar verilmesi,
 • Yüklenici seçim kriterinin ve ihale metodunun oluşturulması,
 • İhale planlarının hazırlanması,
 • Teknik ve idari şartnamelerin yazılması,
 • İlanın yayınlanması,
 • Tekliflerin toplanması.

İhale sürecinde yüklenici ise aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir:

 • İhale dokümanlarının incelenmesi,
 • Proje risklerinin belirlenmesi,
 • Zorunlu iş birliklerinin oluşturulması,
 • Alt yüklenici ve tedarikçilerle görüşülerek maliyet tespiti yapılması,
 • Proje maliyetinin hesaplanması,
 • Teklif dosyasının hazırlanması.

Sözleşmelerin oluşturması süreci

Sözleşmelerin oluşturulma süreci, ihaleyi alan yüklenici ile ihtiyaç sahibi (işveren) arasında sözleşme görüşmelerinin yapılması ve sözleşmenin imzalanması faaliyetlerini içerir. Bu süreçte tarafların isteklerini açık şekilde ifade etmeleri ve ortak bir paydada buluşmaları gerekir.

Sözleşmenin oluşturulması süreci dört adımda gerçekleşir:

 1. Taslak sözleşme metninin hazırlanması,
 2. Sözleşmenin taraflarla paylaşılması,
 3. Sözleşme müzakerelerinin yapılması,
 4. Sözleşmenin imzalanması.

Saha uygulamaları süreci

Sözleşmenin imzalanmasından proje tamamlanana kadar geçen süre, saha uygulamaları süreci olarak tanımlanır. Bu sürecin başarılı şekilde yönetilmesi için sözleşme ve alt sözleşmelerin doğru bir şekilde yürütülmesi, sözleşme taraflarının sorumluluklarını birbirleri ile etkileşim ve uyum içinde yerine getirmesi büyük önem taşır.

Proje gerçekleştirilirken bazı problemler ortaya çıkabilir:

 • Avans ödemelerinde gecikme yaşanması,
 • Proje tesliminde aksama olması,
 • Yeni fiyat anlaşmazlıkları,
 • Malzeme onayları,
 • İş yükünün artması veya azalması,
 • Ek taleplerin ortaya çıkması,
 • Sözleşme maddelerinin farklı yorumlanması,
 • İmalat ve proje değişiklikleri.

Bu gibi problemlerin ortaya çıkması hâlinde tarafların birlikte hareket ederek sözleşmeye uygun bir çözüm yolu bulması gerekir.

Değerlendirme süreci

Sözleşme yönetiminin değerlendirme sürecinde mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması için yüklenicinin ve alt yüklenicilerin performansı ölçülür. Bu aşamada kalite, maliyet ve iş programı gibi kriterler göz önünde bulundurulur. Proje, yüklenici ve alt yüklenicilerin değerlendirilmesi; süreçlere dair iyileştirmeler yapılmasına ve sonraki projelerin başarısına katkı sağlar. Bu süreçte sözleşmeden kaynaklanan eksiklikler ve hatalar tespit edilerek iyileşmeler yapılabilir.

Şirketler Sözleşme Yönetimini Nasıl Verimli Hâle Getirebilir?

Bazıları sözleşme yönetiminin sadece büyük firmalar için kritik olduğunu düşünse de aslında bu yönetim sistemi, her şirket için büyük önem taşır. Başarılı bir yönetim, şirketlerin operasyonlarını dönüştürme gücüne sahip olur ve böylece firmalara beş temel fayda sunar:

 • İdari maliyetleri düşürür.
 • Hesap verilebilirliği artırır.
 • Daha tutarlı tahminler sunar.
 • Müşterilerin mutlu olmasını sağlar.
 • Gelecekte yaşanacak anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur.

Peki, şirketler sözleşmeleri nasıl daha verimli bir şekilde yönetebilir?

 1. Mevcut yönetim programının incelenmesi: Mevcut yönetim sisteminin incelenerek hangi aksiyonların işe yarayıp yaramadığının belirlenmesi ve geliştirilmesi gereken noktalara karar verilmesi büyük önem taşır. Bu aşamadan sonra sözleşme yönetimi hedefleri belirlenerek yeni bir program oluşturulabilir.
 2. Şablon kullanımı: Standart sözleşme şablonlarının kullanılması, tutarlılığı sağlarken risk yönetimini kolaylaştırır. Bu şablonlar, aynı zamanda sözleşme yükümlülüklerinin daha iyi anlaşılmasını ve böylelikle müzakere döngülerinin azalmasını sağlar.
 3. Yönetimin otomatikleştirilmesi: Sözleşmeleri takip etmek, büyüyen bir işletme için gün geçtikçe daha karmaşık hâle gelebilir. Sürecin karmaşıklaşması ise önemli tarihlerin atlanmasına ya da önemli verilerin gözden kaçmasına yol açabilir. Sözleşmelerin takibini kolaylaştırmak için yazılımlardan yararlanılabilir. Bu sayede maliyetler azalabilir, zaman kaybı önlenebilir ve verimlilik artırılabilir.
 4. Uzman desteği alınması: İşletmeler, sözleşme yönetimi konusunda uzman birinden danışmanlık alarak yönetim süreçlerini daha kolay inşa edebilir. Bu süreci daha verimli kılacak rehberliğe, tavsiyelere ve desteğe ulaşabilir.
 5. Yönetim planının düzenli olarak gözden geçirilmesi: Yönetimde bugün etkili olan bir yöntem, daha sonra etkisini yitirebilir. Bu nedenle işletmelerin sözleşme yönetimi planlarını belirli aralıklarla gözden geçirmesi ve gerekiyorsa revize etmesi büyük önem taşır. Firmalar, analiz sürecini belirli aralıklarla yürütmesi için yetkin birini görevlendirebilir.

Özetle yönetim sürecinin verimliliği, farklı yöntemlerle sağlanabilir ve bu verimlilik yakalandığında işletmelerin başarısı artırılabilir. İşletmenizi daha iyi bir noktaya taşımak için ise Enocta Katalog’da bulunan Aksaklıkları Yoluna Koyan Bir Lider gibi çeşitli eğitimlerden yararlanabilirsiniz.

Sözleşme Yönetimi Süreçleri

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.