KaynaklarEnocta Blog

Yapıcı Geri Bildirim: İletişimi Güçlendirme ve Gelişimi Destekleme

Günümüzde proje yöneticisi olarak bir liderin öğüt değil geri bildirim vererek ekibini verimli bir şekilde yönetebilmesi gerekir. Çünkü geri bildirim, öğütte olduğu gibi kişisel alana değil, duruma ve olaya odaklanır.

Bu, bir liderin oynaması gereken birçok rolü bir arada üstlenmesi anlamına da gelir. Bir takıma mentorluk yapmak ya da motive etmek olsun, bir proje yöneticisinin ondan beklenen tüm görevleri yerine getirmesi çok önemlidir. Yapıcı geri bildirim sağlamak da bir proje yöneticisinin yapması gereken görevlerden biridir.

Yapıcı Geri Bildirimin Önemi ve Tanımı

Çalışanlara performansları hakkında yapıcı geri bildirim sağlamak, becerilerini geliştirmelerine ve iyi davranışlar sergilemelerine yardımcı olmak anlamına gelir. Yapıcı eleştirinin eşsiz yanı, olumsuz geri bildirim verdiğinizde bile rencide edici görünmemesidir.

Geri bildirim vermek, çalışma kültürünün önemli bir parçasıdır. Çalışanların çalışma arzusunu artırmak için olumlu geri bildirimler verilir. Ancak yapıcı olmayan geri bildirim vermek kolay bir iş değildir, çünkü deneyimli yöneticiler bile bazen bunu sağlamakta zorlanır. Kulağa eleştiri gibi gelen sözcükleri sıklıkla kullandıkları için nasıl geri bildirimde bulunacaklarını bilmezler, bu nedenle çalışanlarla ilişkileri olumsuz yönde etkilenebilir.

Gelin yapıcı geri bildirimin neden önemli olduğuna ve faydalarına değinelim.

Büyük ya da küçük bir organizasyonda yönetici olmanız, acemi veya deneyimli olmanız fark etmez; olumlu geri bildirim sağlamak ekibinizi güçlendirmeye destek olabilir. İşte bu eleştirinin sağladığı faydalar:

- Açık Bir Diyalog Kurar

Olumlu ve yapıcı geri bildirim vermek, çalışanlar kadar yöneticiler arasında da saydam bir diyalog kurulmasını sağlar. Yöneticiler ön yargılı geri bildirim vermeye odaklanmadıklarında bu, her iki taraf özelinde güven oluşturmaya da yardımcı olabilir. Olumlu geri bildirimleri benimseyerek birbirinizi daha iyi anlama fırsatına sahip olabilir, dolayısıyla çalışanlarınızla aranızdaki iletişimi de güçlendirip geliştirebilirsiniz.

- Yapıcı Eleştiri Beklentileri Netleştirmeye Yardımcı Olur

Olumlu geri bildirim sağlama yolculuğu, çalışanlarınızın zayıf yönlerini veya sorunları fark etmeyi ve bu sorunlara çözümler sunmayı içerir. Bu prosedürden itibaren çalışanlar, proje yöneticilerinin işlerini gerçekleştirmelerini nasıl beklediklerini bilebilirler. Bu sebeple, çalışan geri bildirimi, onları yönlendirmek ve gelecekte bu beklentileri karşılamalarını sağlamak adına çalışır.

- Sürekli Öğrenmeye Destek Olur

Çoğu zaman bu, çalışanların sıkıcı olduğu kadar tekrarlayan iş rutinleri alışkanlığı geliştirdikçe yeni şeyler öğrenmeye odaklanamamalarıyla olur. Bu yüzden, hangi alanların iyileştirileceğini belirtmek de dahil olmak üzere düzenli olarak etkili geri bildirimlerde bulunarak çalışanlarınızın yeni şeyler öğrenmesini sağlayabilirsiniz.

Yapıcı Geri Bildirimin Unsurları

  • Çalışanların bakış açısını kavrar.
  • Tüm çalışanların doğru olanı yapmaya çalıştığına inanır.
  • Bireye odaklanmak yerine ilgili gerçeklere odaklanır.

1. Somut ve gözlem temelli geri bildirim verme

Yöneticinin geri bildirim esnasında mutlaka somut ve gözleme dayalı şekilde konuşması gerekir. Örneğin herhangi bir işle ilgili problem varsa, bu sorunun neden olduğu konular karşıdakine verilerle sunulmalıdır. Bu sayede çalışan, yaşanan sorunun kaynağını veya nedenlerini çok daha etkin bir biçimde anlayacaktır.

2. Davranışlara ve durumlara odaklanma

Yapıcı geri bildirim verirken bireyi davranışlarından ayırmak ve durumlara odaklanmak esastır. İşverenler geri bildirim sağlarken katkıda bulunan çalışanın karakterinden çok meydana gelen soruna odaklanmalıdır.

Örneğin, "Her zaman işyerine geç kalıyorsun!" demek yerine, "Zamanımızı nasıl yöneteceğimizi daha iyi ele almalıyız." şeklinde açıklama yapmayı deneyin. Bu, eleştiriyi "karakter"den uzaklaştırır ve eyleme geçirilebilir bir çözüme odaklanır. Çeşitli konular hakkında yargılamadan tartışmak için bir alan yaratmak, çalışanların misilleme endişesi olmadan kişisel sorunlarını dile getirme ve tartışma konusunda kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olabilir.

3. Olumlu ve olumsuz geri bildirim dengesi

Olumlu geri bildirim, iyi yapılmış bir şey için övgü veya takdirdir. Güveni, motivasyonu ve memnuniyeti artırabilir. Olumsuz geri bildirim ise iyileştirilmesi gereken bir şey için eleştiri, düzeltme veya tavsiyedir. Düzeltilmesi gereken boşlukları, hataları ya da problemleri vurgulayabilir. Her iki geri bildirim türü de yararlı olabilir ancak farklı etkileri ve amaçları vardır.

Etkili iletişim için geri bildirimi dengelemek çok önemlidir ve izlenecek birkaç yönerge vardır. Pozitif geri bildirim, negatife göre daha sık kullanılmalıdır. Bu, öğrenmeyi ve büyümeyi teşvik eden hem destekleyici hem de güven veren bir ortam yaratabilir. Bireye ve potansiyeline değer verdiğinizi göstermek için olumsuz geri bildirim olumlu olanla dengelenmelidir. Aynı zamanda dinlemeyi, anlamayı ve karşılık vermeyi içeren iki yönlü bir diyalog şeklinde olmalıdır.

Yapıcı geri bildirim verme becerileri

Yapıcı geri bildirim, bireylere yaptıkları bir iş veya sergiledikleri tutuma karşı verilen destekleyici geri bildirimdir. Yapıcı geri bildirimde bulunmanın adımları şu şekildedir:

1. Empati kurma ve duygusal zekâ kullanma

Bir önceki noktaya ek olarak, özellikle eleştiri söz konusu olduğunda, geri bildirim oturumları esnasında bazı duygular yükselebilir. Öfkeyle karşınızdakine haksız yere saldırmanıza neden olabilir ve bunun olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durum sizin ya da karşınızdakinin kötü hissetmesine neden olur ve çalışma ortamına sızacağından iş birliğiniz zarar görebilir. Her zaman ve her koşulda karşınızdaki kişiyi de düşünün, geri bildirim onları nasıl etkileyecek? Bilgileri onlara yardımcı olacak şekilde nasıl sunabilirsiniz?

2. Net ve açık iletişim kurma

Hatanın kaynağı ve neden yapmış olabileceği konusunda çalışanınızla görüşün. Çalışanınızın işiyle ilgili ekstra yardıma ihtiyacı olup olmadığını anlamak için net ve açık bir iletişim kurmanız gerekir. Beraber çalışın ve ihtiyaç duyabilecekleri anlarda yardım sunmayı deneyin. Bu geri bildirim zamanını hem siz hem de çalışanınız için bir öğrenme fırsatı olarak kullanın.

Geri bildirim kesin olmalı, hatta belirli örnekler de dahil olmak üzere gerekli tüm bilgileri içermelidir. Retoriği en aza indirmek ve jargondan kaçınmak, geri bildirimin yorumlanmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırabilir.

Gelecekteki olası hatalardan kaçınılabilmesini sağlamak için yeterli ayrıntıyı eklerken konuşmaları kısa ve öz tuttuğunuzdan emin olun. Yapıcı geribildirim, başka bir kişinin iyi ya da kötü özellikleri hakkında yapılan yargılardan daha fazlasını içerir. Belirli bir sorunun önemini, hatanın arkasındaki nedenleri belirlemeyi ve iyileştirme için pratik çözümler sunmayı içerir.

Kişiler hakkında geniş kapsamlı iddialarda bulunmaktan uzak durmak da önemlidir; bu, insanları aşırı derecede özeleştiriye yöneltebilir ve ekibi arasında var olan her türlü güveni baltalayabilir. İletişim kurarken açık, doğrudan ve spesifik olmamak, daha fazla kafa karışıklığına ve yanlış yorumlamaya neden olabilir.

3. Geri bildirimi zamanında ve uygun bir şekilde sunma

Geri bildirimi hem zamanında hem de uygun bir şekilde sunmak önemlidir. Olay akılda tazeyken, bir sonraki uygun anda anında geri bildirimde bulunun. Geri bildirimi vermek için çok uzun süre beklerseniz etkisi kaybolacaktır. Eylemlere anlık yanıt vermek, bunu geri bildiriminizle ilişkilendirmesine olanak tanır. Bu da konuyu akılda tutma, öğrenmeye devam etme ve aynı yanlışı yeniden yapabilecekleri durumlarda dikkatli olma olasılıklarını artırır.

Ayrıca çalışana meslektaşlarının önünde yapılan bir eleştiri onun için utanç verici olabilir. Eleştiri, birebir toplantıda çok daha iyi iletilir. Toplantının zamanlamasını dikkate almalısınız. Referans noktaları hala netken mümkün olan en kısa sürede geri bildirimde bulunmak en iyisidir. Toplantıyı ayarlamak için ne kadar uzun süre beklerseniz geri bildirimin yapıcı olma olasılığını o kadar azaltırsınız.

Yapıcı Geri Bildirim Alma ve Değerlendirme

Yapıcı geri bildirim verme süreci de en az alma ve değerlendirme kadar önemli ve özeldir.

1. Geri bildirimi açık bir zihinle kabul etme

Bazen unutsak da hepimiz insanız ve herkes gibi hata yapmaya ya da zayıflıklara eğilimliyiz. Arada sırada yapıcı geri bildirimleri memnuniyetle karşılamalı ve açık bir zihinle kabul etmeye odaklanmalıyız.

Ayrıca, kariyerinizi ilerletmek, her zaman yeni beceriler öğrenip geliştirdiğiniz anlamına gelir. Bu geri bildirim, bu büyüme sürecinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, çok savunmacı olmamaya çalışın. Elbette, zayıf yönlerinizle bu şekilde yüzleşmek harika bir duygu olmayacak, ancak bu kişi aynı zamanda sizi hayal edebileceğinizden daha değerli bir çözüme yönlendirerek size hizmet etmiş olacak.

2. Farkındalığı artırma ve gelişim fırsatlarına odaklanma

Gelişim fırsatları ve farkındalık konusu herkes için önemlidir. Birey ister daha fazla güven geliştirmek ister işle ilgili bir tutkunun peşinden gitmek veya daha iyi bir iş-yaşam dengesi elde etmek istesin, geri bildirim onlara kendileri hakkında daha nesnel bir bakış açısı kazandırır ve bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak için harika bir başlangıç noktası sağlar. Ve bir insan, işten kişisel tatmin elde ettiğini ne kadar çok hissederse hem işine hem de şirkete bağlı kalma olasılığı o kadar artar. Bu sayede de önüne çıkan fırsatlara daha çok odaklanır.

3. Geri bildirimden öğrenme ve gelişme sağlama

Geri bildirim aşaması tamamlandıktan sonra bir strateji geliştirin ve harekete geçin. Bu, sunulan gerçeklerin yanı sıra dile getirilen soruna bakmak ve durumu proaktif olarak iyileştirmenin veya düzeltmenin bir yolunu planlamak anlamına gelir. Böylelikle öğrenme ve gelişme sağlamış olursunuz. Planınız üzerinde harekete geçmeden önce, iyileştirilip iyileştirilemeyeceğini görmek için yöneticinizle veya size geri bildirimde bulunan kişiyle paylaşın. Planınız kullanıma hazır olduğunda başlayın.

İş ve Kişisel Hayatta Yapıcı Geri Bildirim Kullanımı

Yapıcı geri bildirimin amacı, çalışanların rollerinde büyüyebilmeleri adına zayıflıklarını fark etmelerini sağlamak, onları yükseltmek, düzeltmek veya yardımcı olmaktır. Yapıcı geri bildirim, yöneticilerin ve çalışanların işlerinin kalitesini artırmak için kullanabilecekleri değerli bir araçtır. Övgü, cesaretlendirme ve başarıların tanınmasını içeren olumlu geri bildirim, ekibin moralini iyileştirmek ve üretkenliği artırmak için çok önemlidir.

Elbette işler her zaman planlandığı gibi gitmeyebilir. Bazen bir çalışanın dikkati bir hataya veya genel olarak ideal olmayan çalışma alışkanlıklarına gidebilir.

Bu geri bildirim, ekip üyeleriniz için endişeleri daha az kritik veya kişisel bir yaklaşımla vurgulamanıza olanak tanır. Ayrıca sorunlarla başa çıkmanın ve bir ekibi toplam kapasitesiyle yönetmenin çok başarılı bir yolu olabilir.

Eleştirmek veya kusurları belirtmek yerine, faydalı bilgiler veya değişiklik için öneriler sağlar. Bir bireyin veya grubun performanslarını, davranışlarını veya sonuçlarını nasıl iyileştirebileceği konusunda net ve eyleme geçirilebilir önerilerde bulunmaya odaklanır.

Yapıcı geri bildirim genellikle iyileştirme için belirli örnekler, gözlemler ve fikirler içerir. İster iş hayatında ister kişisel anlamda olsun alıcının öğrenmesine ve büyümesine yardımcı olmak için bu geri bildirim hoş ve cesaret verici bir tonda verilir.

1. Profesyonel ortamlarda geri bildirim verme ve alma

Geri bildirim, kişisel ve profesyonel gelişim için önemlidir. Herhangi bir iş yerinde geri bildirim, bireylere davranışları, performansları veya tutumları hakkında sağlanan bilgilerdir. Olumlu, olumsuz veya nötr olabilir ve meslektaşlar, yöneticiler ya da müşteriler tarafından verilebilir. Geri bildirimin birincil amacı, bireylerin performanslarını geliştirebilecekleri ve yeni beceriler kazanabilecekleri alanları belirlemektir. Etkili geri bildirim, kişisel ve profesyonel gelişimde hayati bir rol oynar. Bireylerin şunları yapmasına yardımcı olur:

  • Beklentileri Netleştirin: Geri bildirim, iş sorumlulukları, amaçları ve hedefleri açısından bir kişiden ne beklendiği konusunda netlik sağlar.
  • Olumlu Davranışı Güçlendirin: Olumlu geri bildirim, iyi davranışı pekiştirebilir, bireyleri iyi performans göstermeye devam etmeye teşvik edebilir ve iş tatminini artırabilir.
  • İyileştirme Alanlarını Belirleyin: Yapıcı geri bildirim, bireyin gelişmesi gereken alanlarını belirleyebilir ve iyileştirme için bir plan geliştirmesini sağlayabilir.
  • Çalışanları Motive Edin: Geri bildirim, çalışanları performanslarını geliştirmeye, üretkenliği artırmaya ve hedeflerine ulaşmaya motive edebilir.

2. Kişisel ilişkilerde geri bildirim kullanımı

Geri bildirim, kişisel ilişkilerde hem alıcı hem de gönderici arasında geriye dönük bilgi akışını ifade eder. Geri bildirimin oluşmadığı ya da yetersiz kaldığı anlarda tek yönlü bir bilgi akışı sağlandığından sağlıklı bir iletişim oluşmaz. Bu sebeple kişisel ilişkilerde gerçek ve etkili iletişimin gerçekleşebilmesi için her iki tarafın da iletişime açık ve dahil olması gerekir.

Geri bildirim, iletişimi çift yönlü olarak aktif bir sürece dönüştürür. İletişim sürecinde pozitif ve negatif olarak iki ayrı geri bildirim vardır. Genellikle pozitif geri bildirimde iletişim teşvik edici durumdayken, negatif geri bildirimde iletişimi farklılaştıran ya da tamamıyla sonlandıran bir nitelik göze çarpar.

3. Ekip çalışmalarında geri bildirim kültürü oluşturma

Ekip çalışmalarında geri bildirim kültürü oluşturmak, çalışanları işlerine bağlı kılar ve katkıları için değerli olduklarını hissetmelerine yardımcı olur.

Performansı eleştirmekten ya da sırtını sıvazlamaktan daha fazlasıdır. Fayda, bireysel düzeyden çok daha ileri gider. Bir geri bildirim kültürü, çalışanların daha ilgili olmasına ve çalışan başarısına yönelik bir organizasyona yol açar. Çalışanlar, harekete geçebilecekleri anlamlı geri bildirimler isterler. Etkileşimi ve elde tutmayı geliştirdiği için çalışma ortamının olmazsa olmazıdır.

Çalışan, yönetici ya da ekiplerin yanı sıra kişisel gelişim planlarını oluşturmada geri bildirim verme ve alma konusunda yetkinliklerin artırılabileceği Enocta eğitimlerini daha yakından inceleyerek büyük kazanımlar elde edebilirsiniz.

Yapıcı Geri Bildirim: İletişimi Güçlendirme ve Gelişimi Destekleme

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.