KaynaklarEnocta Blog

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, tüm kurumların içinden geçmesi gereken zorunlu bir süreç. Bu süreç, son yıllarda iş dünyasında en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Küreselleşen dünyada kurumların en büyük önceliği de, dijital dönüşüm dediğimiz yeniden yapılanmayı, dijitalleşmeyi, yenilenmeyi kurum içerisinde uygulamak.

Kısaca tanımlayacak olursak, dijital dönüşüm, kurumların iş süreçlerinde verimlilik yaratmak, devamlı bir dönüşüm içinde olmak ve müşterilerine daha çok değer yaratabilmek için, kurum içi kültürün dijital ile harmanlanması, dijital teknolojilerin kurum içi süreçlerin tamamına entegre edilmesi ve işlerin dijital olarak yönetilmesidir.

Her ne kadar tamamen süreç ve yapı değişimi gibi gözükse de, aslında kurumlarda statükoyu değiştirme, deney bazlı hareket etme ve hatayı kabullenme gibi bir kültürel değişimi de gerektiren bir süreç.

Konunun açıklaması bu kadar olsa da, dijital dönüşüm kurumlar tarafından basitçe bulut servisleri kullanmak, sözleşme gibi fiziksel dosyaları tarayarak dijitale geçirmek ya da şirket içerisinde bir anlık mesajlaşma platformu kurmak olarak algılanabiliyor. Ancak durum tam olarak böyle değil. 

Her ne kadar bahsettiğimiz bu aksiyonlar kurumların dijital dönüşüm sürecinde aldıkları aksiyonlar olsa da, (1) dijital dönüşümün gerektirdiği bütünlükten uzak ve (2) dijital dönüşümün getirdiği vizyon ve kültürel değişimden yoksun aksiyonlar. 

Kurumların bu sorunları aşmak için hem dijital dönüşümde bütünselliği merkeze alarak tüm süreçleri birbirine entegre etmeleri, bununla beraber kültürel değişimi kurum içinde uygulamaları gerekiyor.

Dijital Dönüşüm Neden Gerekli?

Dijital dönüşüm, kurumların gelecekte hayatlarını sürdürebilmeleri ve büyümeleri için içinden geçmeleri gereken bir süreç. Bu durum tabii ki sürecin en büyük gerekliliği. Peki bu ne demek? Dijital dönüşüm sürecinden geçmeyen şirketler batacaklar mı?

Bu soruyu yanıtlamak için, dijital dönüşümün getirilerine bakmalıyız. Dijital dönüşüm,

  • kurumların daha verimli şekilde çalışmalarını, 
  • daha fazla çıktı üretmelerini, 
  • operasyonel zaaflarını minimize etmelerini, 
  • süreçlerini optimal hale getirmelerini 
  • ve tabii ki müşterilerini daha memnun etmelerini sağlıyor. 

Dijital dönüşümün bu ana faydalarının sonucunda ise, büyüyen ve karlılığını artıran şirketler görüyoruz.

Dijital dönüşüm sürecini doğru yönetmiş ve uygulamış kurumlar, rakiplerine göre daha önde oluyor,ve pazarda büyüyerek rakiplerini geride bırakıyorlar. Değişen dünyanın tüketici davranışlarına baktığımızda da bunun yansımalarını görebiliyoruz. 7/24 çevrimiçi ve ulaşılabilir markalar ile çalışmak isteyen tüketiciler, artık daha kişisel ve ulaşılabilir bir alışveriş deneyimi arıyorlar.

Harvard Business Review’a göre, müşterilerin %73’ü daha kişisel bir satın alma deneyimi sunan markalar ile çalışmak istiyor. Salesforce’un başka bir araştırmasına göre ise tüketicilerin %56’sı için, satın alma yaptıkları firmaların inovatif olması oldukça kritik. Tüm bu durumlar, değişen ve dijitalleşen müşteri dünyasında kurumların da dijital dönüşüm geçirmesi gerektiğini gösteren nedenler.

Dijital Dönüşüm Hangi Alanlarda Uygulanmalı?

Dijital dönüşüm her ne kadar tüm süreçlerin ve departmanların içinde bulunduğu bir dijitalleşme süreci gibi görülse ve farklı şirket ihtiyaçlarına göre nasıl bir süreç izleneceği değişse de, değişmeyen bazı durumlar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi kültürel değişimin gerekliliği, diğeri ise dijital dönüşümün müşteri ile başlayıp müşteri ile bitmesi gerektiği durumu.

Dijital dönüşümün parçalarını 2 grupta incelemek mümkün; iç dönüşüm ve dış dönüşüm. İç dönüşümü, kurum içinde yaşanan ve dış dönüşümü tetikleyen süreç olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Şimdi, hızlıca ikisinin detaylarına göz atalım.

İç Dönüşüm

İç dönüşüm, (1) kurum kültürünün ve iş yapış biçiminin dijital dönüşüme uygun olması, (2) ekibin dijital dönüşüm ve yeni dünya hakkında eğitilmesi ya da (3) bu alanda yetkinlik sahibi kişiler ile genişletilmesi, (4) iş yapış süreçlerinin daha çevik bir şekilde yürütülmesi şeklinde değerlendirilebilir. 

İç dönüşümünü tamamlayan kurumlar için, dış dönüşüm sadece içerideki potansiyeli ortaya çıkaran bir kaldıraç etkisi görecektir. İç dönüşüm ile birlikte kurum kültürüne empoze olan çevik çalışma kültürü, kurumu dış dönüşüme itecektir.

Dış Dönüşüm

Dış dönüşüm, müşteri deneyiminin ve müşterilerin şirket içerisinde temas ettiği noktaların dijital süreçler ile yeniden tasarlanması ve yapılandırılmasıdır. Bu alanda uygulanması gerekenler müşteri ilişki yönetimi (CRM) sistemlerinin kurulması, bu sistemlerin pazarlama kanalları ile entegre edilerek büyük bir veri akışı sistemi kurulması, pazarlamada dijital ve geleneksel kanalların farklı amaçlar doğrultusunda kullanılması, ürünlerin entegre edilmesi, ve son olarak dijital kanallar kullanılarak şirket içerisinde müşteri içgörü üretim sürecinin güçlendirilmesi ve müşterilerin ürün ve servis geliştirmelerinde daha çok söz sahibi olması.

İç dönüşümden sonra yalnızca teknik uygulama içeren dış dönüşüm, süreç boyunca teknik yetkinliklere sahip insanlara ihtiyaç duyacaktır. Bu noktada yukarıda da bahsettiğimiz gibi, iç ekibin gelişimi sağlanmalı, aksi taktirde ekip bu yetkinliklere sahip kişiler ile genişletilmelidir.

Eğitimde Dijital Dönüşüm 

Her ne kadar dijital dönüşüm çok yönlü bir çalışma gerektirse de, bahsettiğimiz gibi, en önemli dönüşüm içeride yapılacak olan iç dönüşümdür. İç dönüşümü hızlandırmak için, dijital dönüşüm ve yeni nesil çalışma biçimleri eğitimleri ekibinizin bilgi seviyesini yükseltebilir, kültürel değişimin başlangıç düğmesine basabilirsiniz.

Dış dönüşümde ise fiziksel ve dijtial eğitim süreçlerinizi dijital araçlar ile yönetmeye başlayarak, raporlama, yönetim, öğrenme süreçleri ve analiz çalışmalarınızı dijital ortamlarda gerçekleştirebilirsiniz. Tüm faydalara göz atmak için, Kurumsal Eğitimlerde Dijital Dönüşümün Faydaları blog yazımıza göz atabilirsiniz.

Enocta olarak, kurumların uçtan uca bir öğrenme deneyimi tasarlamalarına yardımcı oluyor, onlara bu süreçte ihtiyaçları olan tüm teknolojileri ve eğitim materyallerini sunuyoruz. Kurumsal eğitimlerinizde dijitalleşmek isterseniz bizimle iletişime geçerek ücretsiz destek alabilir, dilerseniz Enocta’nın öğrenme yönetim sistemi ürünü EEP’yeEEP ile sunduğumuz öğrenme deneyimini zenginleştiren teknoloji ortaklarımıza ya da eğitim içeriklerimizin listesinin bulunduğu Enocta Gelişim Kataloğu’na göz atabilirsiniz.

Dijital Dönüşüm Nedir?
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?