KaynaklarEnocta Blog

Dijital Liderin En Önemli 6 Özelliği

Dijital dönüşümün neden gerektiğini çok sık konuştuk. Bu yazıda da dönüşümün nasıl yapılacağına değineceğiz. Bu konuda pek çok etken mevcut olmakla birlikte, liderin rolünün kritik olduğu açıktır.

Son zamanlarda modern iş hayatında liderler için gerekli olan beceri ve yeterlilikler de değişim göstermektedir. Dijital çağda, liderlik neye benziyor?” sorusuna yanıt olarak, Gartner’s Reimagine İK konferansındaki bir grup katılımcı “Çevikliğin, uyumluluğun ve tempolu değişime öncülük edebilme becerisinin temel beceriler olduğunu ve bu temel becerilerinse dijital girişimdeki liderler için önemli hale geldiğini belirtti. Bu yanıt ile liderliğin akıcı ve dinamik olduğu ortaya koyuluyor. Bireysel veya kurumsal düzeyde liderlik pozisyonunu kazanmak ve muhafaza etmek, pratik uygulamalar ve etkili yönetimin yanı sıra sürekli araştırma, güncellik ve bu güncellik neticesinde iyileştirmeler gerektiriyor. Bu niteliklere sahip olmak, dış koşulların sürekli olarak “yeni fırsatlar yarattığı” günümüz dijital ikliminde bilhassa geçerlidir. Bu yeni bölgelerde gezinmek için yeni bir yaklaşım gerekiyor. Korn Feribot Şirketi’nin raporuna göre, organizasyonların modern iş yaşamında hayatta kalmaları ve gelişmeleri için dijital çağın lideri olan yeni bir lider profiline ihtiyaçları vardır.

Yeni Liderlik Paradigması

  • Dijital sürdürülebilirlik bir varış yeri değil; yeni bir varoluştur.
  • Liderler, kültürel değişime ilham veren ve kültürel değişimi canlandıran en önemli etkendir, ancak bu amaç için önce kendilerinin bu dönüşüme hazır olmaları gerekir. (Leaders for the Digital Age 2018)

Yukarıdaki ifadeden çıkarılan iki kritik nokta, dönüşümün kendisinin devam eden bir süreç olduğudur. Bu nedenle liderlik aktif ve sürekli bir çaba olmalıdır. Bugünün liderleri gelecekteki varış yerinin belirsiz olduğu bir ortamda çalışıyor.Uzun zaman önce, A noktasından B noktasına hareket ederken, artık B noktasını icat ederken, A noktasından harekete başlayıp B noktasına varmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda yeni sonuçlara giden yeni yolların, yolculuk esnasında gelişebileceğini kabul etme anlayışı, başarılı dijital liderlerin sahip olması gereken bir özelliktir.Şimdi gelin dijital çağda bir liderin sahip olması gereken özelliklere bir göz atalım:

1. Liderler Değişimin Temsilcileridir.

Dijital çağdaki liderler atik ve becerikli olmalı ve daha da önemlisi değişimin temsilcileri olmalıdır. Bugünün liderleri risk almaya tahammül göstermeli, riski almalı ve bu risklerin sonuçlarından dersler çıkarmalıdır. Sadece ekipleri arasında değil, aynı zamanda kendi içlerinde de değişimi yönlendirmeye ve yönetmeye istekli olmalıdırlar.

2. Müşteri Önceliklidir.

Dijital tüm iş sürecini değiştirmekte, yeni bir müşteri ekosistemi oluşturmakta ve müşterinin, yeni ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesiyle ilgili tüm karar alma süreçlerinin merkezinde olduğunu kabul etmektedir. Kurumların dijitalin sürekli hatırlattığı bu dönüşümü kabul etmeleri gerekir. Bu yaklaşım, liderliği bir unvana indirgeyen yapılar için oldukça zorlayıcıdır. Ayrıca, dijital liderlerin, en iyi veri kaynağının ve gelecekteki kararlar için gerekli olan öngörünün sadece dış kaynaklardan değil, kendi ekiplerinden de gelebileceğini kabul etmeleri gereklidir. Dijital lideri, klasik, unvana indirgenen ve hantal liderlik yapısından ayıracak önemli özelliklerden başlıcaları; kendi takıma olan güvenleri ve müşterinin öncelikli olmasıdır.

3. Liderlik Kucaklayıcıdır.

Sadece geleneksel hiyerarşik liderlik yapısı hakkında düşünmeyi bırakmanın ve liderliğe farklı bir perspektif ile bakmanın zamanı geldi. Şirketler, hem kendi sektörleri hem de kuruluşları içindeki etkili olan unsurların neler olduğunu saptamalı, müşterilerin sahip olduğu sorunlara ve endişelere, bu sorun ve endişeleri ilk elden deneyimleyen ve bilen temsilciler aracılığıyla kulak vermelidir.

4. Liderlik Artık Hiyerarşik Değildir.

Liderlik bakış açısı değişti. Artık liderlik tamamen iş birliği ve takım çalışması ile ilgilidir. Pek çok şirket takım olmanın önemini kabul etmektedir. Bu doğrultuda şirket bünyesindeki ekiplerin takım ruhu çerçevesinde örgütlenmesini sağlamak amacıyla “Takım Lideri“ unvanı ile yöneticiler işe almaktadır. Şirketler ve liderlerin, ekiplerine yeni davranışlar kazandırmak için yeni yetenekler, araçlar, teknolojiler ve zihniyetler sağlamaları gerekir. Hepsinden önemlisi, şirketlerin ve yönetici kadronun ekiplerinin karar verebilme yetisine güvenmeleri gerekir.

5. Yeni Bir Dil Var.

Teknoloji ve davranış geliştirmenin bir arada olduğu, tek bir birleşik dijital güç olarak çalışmak için lider, şirket genelinde ortak bir kelime dağarcığı geliştirmeli ve modellemelidir. Ayrıca, bu paylaşılan dil yalnızca yeni teknolojileri değil, aynı zamanda ve belki de daha önemlisi şirketin dijital dönüşüm vizyonunu da açık bir şekilde ifade etmelidir.

6. Artık Paylaşılan Sorumluluk Var.

Şirketin gelecekte kendini kanıtlanması hususunda herkesin rolü vardır. Herkesin bu amaç için rolünü anladığı ve kabul ettiği bir ortam yaratmak için, hareket eden ve aktif katılım ile sorumluluğu paylaşan liderler, zirveye yükselecektir.

Dijital çağ, işin her yönünü ve organizasyonların nasıl idare edildiğini köklü bir şekilde elden geçiriyor. Muazzam bir oyun değiştirici olan “dijital”in şirketinizi nasıl etkileyeceğinin belirlenmesi çok önemlidir.

Kaynak: https://www.skillsoft.com/blog/2019/01/top-6-attributes-of-a-leader-for-the-digital-era/

Görsel Kaynak: Background photo created by freepik - www.freepik.com

Dijital Liderin En Önemli 6 Özelliği
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?