KaynaklarEnocta Blog

E-Öğrenmeye Başlarken

Şirket içi eğitimin çehresi artık değişmiştir. Sahip olduğunuz insan sermayesini tek bir yaklaşımla geliştirmeniz artık mümkün değildir. Şirket ortamı günümüzde alışılmışın dışında düşünmeyi ve farklı eğitim tarzlarının avantajlarından, şirketinizin yegâne en büyük yatırımı olan şirket çalışanlarının faydalandırılmasını gerektirmektedir.

Eğitim programlarınızın üstünlüklerinden tam olarak yararlanabilmeniz için şirket eğitimine ilişkin giderek artmakta olan mevcut çözümleri iyice incelemeniz ve şirketinizin stratejik hedeflerine en uygun eğitim olanaklarını seçmeniz gerekir.

Çok yalnız kalabilirsiniz

Günümüzde ABD’de şirketlerdeki eğitim bölümlerinin yaklaşık dörtte biri sadece bir kişiden oluşmaktadır. Dolayısıyla daha az kişi ile daha fazlayı başarmak güçlü bir rekabet unsuru haline gelmiştir. Az sayıda kişiden oluşan fakat iyi yönetilen bir bölüm şirkete büyük katkılar sağlayabilir.[1] Bu nasıl gerçekleşir sorusunun yanıtı, doğru soruların sorulması ve sürece ilgili herkesin dâhil edilmesi olarak verilebilir. Çabalarınızın etkili olması için size destek olacak bazı stratejik öneriler şunlardır:

  • İş odağınızı koruyun - Performans artışına odaklanmış eğitim programları uygulayarak güvenilirliğinizi artırın. İlgili kişilerle ilişki içinde olmanız ve onlara yaptıkları işler ile ilgili sorular yöneltmeniz son derece önemlidir. Tek başına eğitim hiçbir işe yaramaz, hedefiniz değer katmak olmalıdır. Herkesle ilişki kurun ve doğru zamanlarda ve doğru yerlerde görünün. İlişkilerinizi iyi koruyun.
  • İşinizi pazarlayın, görünür olun - Sponsorları, yönetimi ve sunduğunuz eğitimin hedef kitlesini planlarınız ve bu planın onların hedeflerine ulaşmalarına nasıl katkıda bulunacağı konusunda bilgilendirin. Bu bilginin yayılması eğitim programlarınızın zorunlu bütçesinin kabulünü de kolaylaştıracaktır.
  • “En iyi” ile ortaklık kurun- Düşünün ki bir işi kendiniz yapmak zorundasınız ancak tek başına altından kalkmanız neredeyse imkânsız. Şirketinizin performansını yükseltmek için iş ortaklığı yapacağınız tedarikçiye/tedarikçilere ihtiyacınız vardır. Burada tarafların odaklandığı alan, eğitimde öğrenilenlerin iş yapış biçimlerine aktarılması olmalıdır.
  • Önemli konuları ölçümleyin - Önemli konuları saptayarak sonuçlarını izleyin. Şirketinize kazandırdıklarınızı (zaman, para) duyurmaktan da çekinmeyin. Size yardımcı olan herkese mutlaka teşekkür edin.

Eğitimin Gelişen Yüzü

Şirket içi eğitimlerin çehresi günümüzde değişmiştir. İş gücünüzün sadece 1-2 eğitim yaklaşımıyla geliştirilmesi artık mümkün değil. Bu nedenle alışılmışın dışında düşünmek ve farklı eğitim yaklaşımlarının üstünlüklerini seçerek harmanlamak gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için sayıları her geçen gün artmakta olan mevcut çözümleri iyice incelemeniz ve şirketinizin stratejik hedeflerine en uygun eğitim olanaklarını seçmeniz gerekir.

Farklı ölçekteki şirketler, iş gücünün mevcut becerilerini geliştirmek ve yeni beceriler kazanmalarını sağlamak amacıyla e-öğrenme araçlarından azami şekilde yararlanmanın çabası içindeler. Satışlar, müşteri hizmetleri, belgelendirme çalışmaları, kalite programları, iletişim ve liderlik gibi geniş bir alanı kapsayan faaliyetler için e-öğrenmenin sunduğu sosyal öğrenme, mobil öğrenme, video ve oyunlar gibi farklı çözümlerden faydalanabilirsiniz.

Teknolojinin sürekli geliştiği bir dünyada insanların teknolojiyi kullanma alışkanlıkları da aynı hızda değişmekte. E- öğrenme artık sadece Flash tabanlı içeriklerden ibaret değil. Artık hayatımızda oyunlar ve videoların yanı sıra informal öğrenme ve buna paralel gelişen sosyal öğrenme kavramı da var. Sürekli ve her yerden bilgiye ulaşmaya alışan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hızlarına yetişmek için bizlerin de eğitim yaklaşımlarımızı, süreçlerimizi gözden geçirip güncellemenin zamanı gelmedi mi?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Enocta olarak, hazırladığımız içerik ve Enocta Eğitim Platformu’nu (EEP), eğitimcilerin bütün bu ihtiyaçlarını göz önüne bulundurarak geliştiriyoruz.

Video

X ve Y kuşaklarının iş yaşantısında hızla yerini alıyor olması ve hızlı iş yaşantısının getirdiği zaman darlığı çalışanlarımızın daha kısa, daha vurucu ve farklı öğrenme tiplerine hitap eden eğitim ve bilgilendirmeleri talep etmelerine sebep oluyor. Mobil hayatın hakim olduğu günümüzde video mobil içeriği en kolay ve en etkin olarak tükettiğimiz alanlardan biri. Tüm bu yaklaşımlar içinde Enocta Eğitim Platformu’nu (EEP) video alt yapısını destekleyecek şekilde geliştirdik.

Mobil Öğrenme

Enocta Eğitim Platformu, mobil cihazlar için özel olarak geliştirilen ara yüzüyle her zaman her yerde öğrenmeyi destekliyor. İnternet tarayıcısından açılabilen platform, mobil cihaz erişimini tespit ederek, daha sade bir ara yüz sunuyor.

Oyunlar

Oyunu, öğretme stratejilerimizin içerisine dahil etmeliyiz fakat bunu yaparken gerçekleştirmeyi planladığımız eğitim hedeflerimize hizmet edip etmediğinden emin olmalıyız. Yani oyunu, öğrenme hedeflerine göre şekillendirmeliyiz. Bunu yaparken dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta var:

  • Tasarlanan oyun, içerisinde barındırdığı her türlü mekanizma ve dinamik ile motivasyon unsurları göz ardı edilmeden eğitim hedeflerine odaklanmış olmalı.
  • Oyuncunun, oyundaki başarısının sebebi oyun mekanizmalarını ne kadar iyi kullandığı değil oyundan edindiği kazanımlar ile oyun içerisindeki dinamikleri nasıl yönettiği olmalıdır. Kısacası; öğrenmiyorsa oyundan başarı elde edememeli ya da bir yere kadar başarılı olabilmeli.

Aksi takdirde sadece bir oyun olur ve öğretici olduğu iddia edilemez.

Oyunlar tasarlarken de hareket noktamız, öğrenme hedeflerinin gerçekleştirilmesine hizmet edecek oyun özelliklerine doğru karar vermek olmalıdır. Öğretme programına dahil edilen oyun, katılımcıları öğrenme hedefleri doğrultusunda düşünmeye ve farkındalıklarını artırmaya yönelik hazırlanmalıdır.

Sosyal öğrenme

Daha etkili ve interaktif bir öğrenme deneyimi için; Enocta Eğitim Platformu “sosyal öğrenmeye uygun özelliklerle” geliştirildi. Bu modül sayesinde çalışanların sosyal medyada edindikleri alışkanlıklar, öğrenme ortamı ile bir araya getirildi. Artık çalışanlar ihtiyaç duydukları bilgiye en hızlı ve kolay şekilde erişirken, kurumsal öğrenme bir “gamification” aktivitesine dönüşüyor.

Sosyal Öğrenme modülü, çalışanların eğlenerek öğrenmesini sağlamanın yanısıra kurumsal bilgi hafızasının oluşmasına da yardımcı oluyor. Ayrıca, popüler sosyal medya araçlarını birer “sosyal öğrenme mecrası” haline getiriyor, informal öğrenme süreçlerini, e-öğrenmeyle buluşturuyor.

Bu yazı, Skillsoft Eğitim Direktörü, Dorman Woodall’ın “Getting Started with E-learning” isimli yazısından derlenmiştir.[1] The Training Manager’s Quick-Tip Sourcebook, Surefire Tools, Tactics and Strategies to Solve Common Training Challenges, Susan C. Patterson Pfeiffer, 2003

E-Öğrenmeye Başlarken
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?