KaynaklarEnocta Blog

Eğitimde Hikayeleştirmenin Önemi

İyi bir hikaye etkili bir hikaye anlatıcılığı ile başarılı olur. İkna etmek, duygusal bağ kurmak, akılda kalmak ve anlam yaratmak için her zaman iyi bir hikayeye ihtiyaç vardır. Hikaye, gerçek ya da tasarıyla üretilen yazılı veya sözlü metinlerin bütünü olarak destanlarla birlikte doğmuş olsa da günümüze kadar büyük değişmeler kaydetmiştir. Hayatımızın bir parçası haline gelen bu gelenek, hayatın her alanında elde edilen tüm deneyim ve kültürel aktarımın eğlenceli şekilde sunulmasını sağlamıştır. Bu da eğitimde hikayeleştirme yöntemlerinin doğmasına neden olmuştur.

Peki sizce, bir hikayeyi iyi kılan ve okuyucu, dinleyici ya da izleyiciye ulaşma yolculuğunda başarıya götüren en önemli nokta ne olabilir?

Filmleriyle büyük gişe rekorları kıran Amerikalı sinema yönetmeni Steven Allan Spielberg’in “Hikaye anlatıcılığı ve duygular daima önce gelir. Sinematografi ve işin ticari boyutu ise sonradan gelir.” sözü bile hikaye anlatıcılığı konusunun önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Mülakatlardan okullara, toplantılardan rapor sunumlarına, lider konuşmalarından eğitim platformlarına, reklamlardan sahnelere, iş yaşamından TED konuşmalarına kadar birçok alanda bu trend akım aktif şekilde kullanılıyor. Farkındalığı bu yönde artan her kurum, çoktan çalışma kültürlerini ‘storytelling’ yani eğitimde hikayeleşetirme üzerine kurgulamaya başladı.

Çünkü kendinizi, ürün ya da sunduğunuz hizmetlerinizi anlatırken, içerisinde yer vereceğiniz etkileyici bir hikaye o anın daha kolay hatırlanmasını sağladığı gibi beynin karar verme noktasına da büyük ölçüde etki ediyor. Bulaşıcılık yönüyle dilden dile aktarılıyor. İz bırakan her hikaye samimi ve doğal olması nedeniyle başka bir insana daha hızlı dokunuyor.

Eğitimde Hikayeleştirme Nedir?

Eğitimde hikayeleştirme, bir konuyu karşıdaki insanda ilgi uyandıracak şekilde ilginç olaylar veya görseller kullanarak anlatma yöntemidir. Bir konuyu dinlerken herkes içerisindeki karakterlerden kendisine özgü duygular yakalamayı sever, istese de istemese de empati duygusu oluşturarak andan tecrübe edinir. Renk, ses ve his gibi betimlenen her temel öğe, dinleyicinin konuyu daha iyi anımsamasını sağlar.

Hikaye anlatıcılığı bilgilerin hem somutlaştırılmasını hem de kalıcılığını artırması yönüyle, eğitimin girdiği her alanda kendisinden yararlanılan önemli bir öğretim metodu olmaya başladı. Son yıllarda popülerlik kazanan ‘’hikayeleştirme’’ (storytelling), satış ve pazarlamada da her kapıyı aralayan bir hamle olarak kabul ediliyor. Hikaye anlatıcılığı, kıymetli bir liderlik becerisidir ve başarılı olmak isteyen tüm insanların elde etmesi gereken yetkinliklerin başında geliyor.

Hikaye dinlediğiniz anları düşünün. Zihninizde tıpkı olayı deneyimliyor gibi bir his uyandıran büyük değişimleri hatırlayın. Güçlü bir hikaye anlatıcılığıyla görülen, duyulan, hissedilen veya bilinen her şey bir anda farklı bir boyuta geçerek gerçeklik kazanır. Bu gerçeklik insanlara ilham vererek onların değişebilmeleri veya farkındalık elde edebilmelerine olanak tanır. Bu sebeple günümüzde pek çok öncü marka, bu gücü arkasına alarak rekabet sahnesinde sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

Eğitimde Hikayeleştirmeyi Nasıl Kullanabilirsiniz?

Etkili bir hikaye anlatıcısı olmak için yalnızca bir hikayenizin olması yetmiyor; fiziksel farkındalığınızın da bulunması gerekiyor. Ses, mimik, göz kontağı, drama ve dönüt gibi pek çok etkenle harmanlandığında karşı tarafta sizinle ya da kurumunuzla ilgili algı pozitife dönüşüyor.

Bu sebeple bazı teknik yöntemleri bilmek size büyük avantaj sağlayacaktır. İyi bir sunum yapabilmek için gerekli özellikler, konuşma hazırlamanın ipuçları, hikaye tasarımı için kılavuz oluşturma incelikleri, anlatım teknikleri, kurumsal hikaye anlatım kurgusunun aşamaları, alt ve yan hikaye arasındaki farklar ve iyi bir hikaye anlatıcılığı için nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konular sunum sürecini başarıyla yönetebilmeniz için son derece önemlidir.

Eğitimde hikayeleştirme tekniğini nasıl kullanabileceğinize yönelik birçok özel yöntem için Enocta Katalog’da yer alan ‘Hikaye Anlatıcılığı’ eğitiminden yararlanarak unutulmaz sunumlar yapabilir ve hedefinize giden yolda birçok kişiye ilham kaynağı olabilirsiniz. Hikayeleştirmenin matematiğine temelinden hâkim olmaya, kelimelerle resim çizerek fark yaratmaya ne dersiniz?

Eğitimde hikayeleştirme yöntemine dair birkaç küçük öneri:

Yüz yüze veya online eğitimlerde ilgi çeken hikaye ve örnekler üzerinden sunumunuzda istediğiniz etkiyi yaratabilirsiniz. Dijital platformlarda hazırlayacağınız video, infografik ya da sunumlarla hikayeleştirmenin gücünden yararlandığınızda insanların arzu edilen yönde harekete geçmelerini sağlamış olursunuz.

Basit güzeldir

Eğitimde hikayeleştirme yöntemini kullanırken ele alınan hikayenin olabildiğince basit ve konuyu destekleyici nitelikte olması gerekir.  Uzun ve karmaşık anlatımlar, dinleyicinin konudan kopmasına, çabuk sıkılmasına ve anlatılanların kendisinde farklı izlenimler uyandırmasına neden olabilir. Akılda kalıcı, heyecanlandıran, konuyla bütünleşik, basit ama unutulmaz hikayeler seçebilirsiniz.

Sözcüklerin gücü

Hikaye anlatıcısının seçtiği sözcükler konunun anlaşılırlığını sağlayan temel araçlardır. Sözcüklerin gücünden yararlanabilirsiniz. Verilmek istenen mesajı destekleyici, merak uyandıran, anlatılana odaklanmayı sağlayan, hikâyaye ışık tutan etkili sözcükler tercih edebilirsiniz.

Hikayeleştirmenin Amacı

Marka ya da kişilerin hikaye anlatıcılığı ile amaçladıkları; eğitmek, öğrenmede verimliliği artırmak, fikirleri benimsetmeyi kolaylaştırmak, ilgi çekmek, kaynak yaratmak, duygusal iletişimle kalplere dokunmak, müşteri ya da kişilerle aralarında köprü kurmaktır. Gerçekleştirdiğimiz her eylemin arkasında özel bir hikaye vardır aslında. Tüm bunları ortaya çıkarmak, doğru alanda kullanmak ve karşıdakinde bırakacağı etkiyi gözlemleyebilmek önemlidir. Kişilerin alacağı kararlar üzerinde oldukça etkilidir. Mevcut durumlarının yanı sıra bir sonraki adımda neler olabileceğini hissetmelerini ve anlamalarına katkı sağlar. Sadakat ve bağlılık duygularını pekiştirir.

Ne Zaman Kullanabilirsiniz?

İyi bir dinleyici profili elde etmek, sosyal medyada hesaplarınıza katkı sağlamak, markanızı daha üst seviyelerde konumlandırmak ve hedef kitlenizin sizinle duygusal bir bağ kurmasını istiyorsanız eğitimde hikayeleştirme metodunu kullanabilirsiniz. Soyut kavramları somutlaştırmak ve karmaşık mesajları daha da basite indirgemek için anlatılarınızı aktarırken eğitimde hikayeleştirmeye yer verebilirsiniz. Hayatın içinden bazı anlarla bütünleştirebilir, kitlenize hitap edebilir ve onlarla aynı duyguları paylaştığınızı göstermek için hikaye anlatıcılığını kullanabilirsiniz. Böylelikle onların yanında olduğunuzu tam anlamıyla hissettirmiş olursunuz.

Neden Eğitimde Hikayeleştirmeyi Tercih Etmelisiniz?

Eğitimde hikayeleştirme tekniğini kullanmak için birçok sebep var elbette. İnsanların aklında kalmak, konuya odaklanmalarını sağlamak, anlamalarına destek olmak, kalplerine dokunmak, onları ikna etmek istiyorsanız mutlaka hikaye anlatıcılığının gücünden faydalanmalısınız.

Eğitimde hikayeleştirme ile etkili ve dikkat çekici biçimde düşünceleri aktarabilirsiniz.

1. Daha etkilidir.

Günümüzde en çok, odaklanma süreleri ve artan uyaran sayısı problemleri anlatıcıları zorluyor. Hikaye anlatıcılığı ile bu zorlukların üstesinden gelmek kolaylaşıyor. Hikayelerinizle zenginleştirdiğiniz içeriğinizle sunumunuz, markanız, hizmetiniz, ürünleriniz kısacası anlatmak istedikleriniz her şey tüm yönüyle akılda kalıyor. Etkisi daha uzun soluklu oluyor.

2. Size nasıl dinleyeceğinizi öğretir

Eğitimde hikayeleştirme etkisi, dinleyiciyi süreçte daha aktif kıldığı, hikaye akışı içerisinde yol alırken zihninde bilgiyi kendisinin yapılandırdığı, keşfettiği, alıştırma ya da uygulamalarla bilgiyi pekiştirmesine olanak sağladığı için aslında nasıl dinlenileceğini öğretmesi yönüyle de dikkate değer bir deneyim olarak karşımıza çıkıyor.

3. Ders verir

Merak uyandıran iyi hikayeler, dinleyicinin bilgi birikimini zenginleştirirken yaşanılanlardan ders çıkarmasını sağlıyor. Eğitimde hikayeleştirme, düşündürmesi, sorgulatması ve olaylar özelinde neden sonuç ilişkisi içinde bağlantı kurması yönüyle süreci sıradanlıktan kurtarıyor.

Anlatmak istediğiniz hikayeniz, içinizden geçen şey mutlaka anlatmaya ve dinlenilmeye değerdir. İçerisinde bir amaç barındırır. Yalnızca bunu nasıl yapabileceğiniz, hangi yöntemleri izleyeceğiniz, aklıda kalıcığını nasıl artırabileceğiniz ve insanların duygularını ne şekilde harekete geçireceğinizi keşfetmelisiniz. Unutmayın, bir gün her şey unutulsa da, hikayeler daima akılda kalır. Bu da ancak başarılı bir eğitimde hikayaleştirme ile mümkün olabilir. Kendi serüveninizin kahramanı olduğunuz yolculuğunuzda, eğitimde hikayeleştirme farkındalığından beslenerek hikayenizi Enocta ile yeniden keşfetmeye ve birçok kişiye ilham olmaya ne dersiniz?

Eğitimde Hikayeleştirmenin Önemi

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.