KaynaklarEnocta Blog

Enocta, Kurumlarda Yetkinlik Yönetimine Neler Katıyor ?

Kurumlarda kişilerin çalıştıkları ya da çalışacakları pozisyona göre sahip olmaları gereken, “bilgi”, “birikim”, “tutum”, “davranış” ve “kabiliyet”lerin, yani aslında “yetkinlik”lerin önemini artık hepimiz biliyoruz. Bu yazıda Enocta olarak verdiğimiz hizmetlerle ve eğitimlerimizle, kurumlarda yetkinlik süreçlerine nasıl maksimum faydalı katkılar yaptığımızı paylaşmak istiyoruz.

Enocta’nın Kurumsal Yetkinlik Yönetimine Katkıları

Enocta Eğitim Mimarisi içerisinde yer alan “Enocta Eğitim Platformu” ve “Enocta Eğitim Kataloğu” bütünüyle kurumların yetkinlik yönetimlerine katkı amacıyla geliştirilmiştir. 1998’den bu yana işbirliği içerisinde olduğumuz büyük ve kobi ölçekli kurumların Enocta’ya bu anlamda katkıları küçümsenemeyecek ölçüdedir.

Enocta Eğitim Platformu, yetkinliklerin geliştirilmesi ve takibi için;

 • Kurum içerisindeki tüm e-eğitim etkinliklerinin yürütülmesini,
 • Eğitim tanımlarının yapılmasını,
 • Personel tanımlarının yapılmasını,
 • Eğitimlerin personellere atanmasını,
 • Sınavların yapılabilmesini,
 • Eğitim ve sınav katılım kurallarının belirlenebilmesini,
 • Eğitimler içerisinde puan toplayarak eğitim takibindeki başarının belirlenebilmesini,
 • Eğitim ile sınav taraflarında katılım ve başarı durumlarının netleştirilmesini,
 • Yürütmeye, takip etmeye ve raporlamaya yarayan sistemdir.

Enocta Eğitim Kataloğu, farklı yetkinliklerin oluşması için;

 • “Konu Uzmanları” tarafından yazılmış içeriklerin “Eğitim Teknologları” tarafından senaryolaştırılıp e-eğitim içeriği haline getirilmesi,
 • Grafiker ve illüstratörler tarafından grafik çizim ve karakterlerin oluşturulması,
 • Yazılımcılar tarafından canlandırmaların, animasyonların oluşturulması,
 • Uzman seslendirmeciler tarafından eğitim seslendirmelerinin tamamlanması ile vücuda gelen yetkinlik eğitimlerinden oluşmaktadır.

Enocta Kataloğu’nda yer alan Profesyonel Gelişim Eğitimleri;

49% oranında “Çalışanlar”, 34% oranında “Orta Düzey Yöneticiler”, 17% oranında “Üst Düzey Yöneticiler” için tasarlanmış içerikleri barındırmaktadır (bkz Şekil E.1).  Hem “Çalışanlar” hem de “Orta Düzey Yöneticiler” için ya da hem “Orta Düzey Yöneticiler” ve hem de “Üst Düzey Yöneticiler” için tasarlanmış eğitim içerik parçaları da bulunmaktadır.

Kurumlarda çalışan personelin organizasyondaki yeri ile uyumlu yetkinlik eğitimlerini geliştirirken, eğitim içeriklerinin çalışılan departman bazında da etkili olmasına özen gösteriyoruz.

Yetkinlik Yönetim Algoritması içerisinde, kurumların “Çalışanın Organizasyondaki Yeri” ve “Departmanı” haricinde “Edinilmesi Gereken Yetkinlikler” bazında da süreci hızlandırıcı çalışmalara ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. Buradan hareketle örneğin “İlişki Kurma” ile ilgili en az 40, “Sonuç Alma ve Sonuç Odaklılık” ile ilgili en az 35, “Etki Yaratma ve İkna Etme” hakkında 40’a yakın, “Sözlü İletişim ve Dinleme Becerileri” kapsamında 35’den fazla eğitim içeriğimiz bulunmakla birlikte genel olarak yetkinlik bazlı eğitim içeriklerimiz için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz.

Birlikte çalıştığımız kurumlarda: “Enocta Eğitim Platformu ve Enocta Katalog Eğitimleri” hangi aşamalarda kullanılabiliyor:

 • Kurumsal Eğitim Planlama
 • İşe Alım
 • Performans Yönetimi
 • Terfi
Enocta, Kurumlarda Yetkinlik Yönetimine Neler Katıyor ?
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?