KaynaklarEnocta Blog

Flipped Learning Nedir, Hangi Durumlar İçin Etkilidir?

Teknolojinin hayatımıza getirdiği benzersiz yeniliklerden biri de öğrenme modelimizi değiştirmesi oldu. Eğitmenler de sürekli olarak öğretmenlik yapmanın daha etkili ve yenilikçi yollarını aramaya başladılar. Son zamanlarda eğitime özellikle uygun olabilecek, yenilikçi öğretim yöntemleri hayatımıza girdi. Artık tercihlerimizi geleneksel sınıf ortamından ziyade online eğitim platformlarından yana kullanıyoruz. Sınıf ortamında gerçekleşen dersler, bilginin yalnızca yaklaşık yüzde 20'sini özümseyen öğrencilerle gerçekleşir ve bu, geleneksel eğitim yönteminin bir oranda etkisiz olmasına sebep olur. Neyse ki bu geleneksel yöntemin yerini artık daha yenilikçi bir yöntem aldı: Harmanlanmış öğrenme. Bu yazımızda özellikle Flipped Learning olarak bilinen bir tür olan harmanlanmış öğrenme konusunun faydalarına odaklanacağız. Ayrıca Enocta’nın sizler için sunmuş olduğu, uyarlanabilir öğrenmeyi desteklemenin yanında, yüksek düzeyde eğitimsel içerikler barındıran öğrenme yönetim sistemi; öğretmenlere ve eğitmenlere, özelleştirilmiş öğrenme ortamları oluşturmak için büyük avantaj sağlar. Daha fazla bilgi için bizlerle iletişime geçebilir, Flipped Learning’in ayrıcalıkları konusunda ihtiyacınız olan sisteme hızlı şekilde kavuşabilirsiniz.

Flipped (Ters Yüz Edilmiş) Learning Nedir?

Flipped Learning, doğrudan öğretimin grup öğrenme ortamından bireysel öğrenme alanına taşındığı ve eğitimcinin öğrencilere rehberlik ettiği dinamik, etkileşimli bir öğrenme ortamına dönüştürüldüğü pedagojik bir yaklaşımdır.

Bu teknikte geleneksel öğrenme yöntemi tersine çevrilir. Geleneksel eğitimde öğretmen derste kavramları açıklayarak öğretir. Ardından öğrencilerin bu kavramlarla ev ödevi yoluyla kendi başlarına ilgilenmesi sağlanır. Bu yöntemde ise öğrenciler, genellikle ders öncesinde ders içeriği ile alakalı bir video izleyebilir, makale okuyabilir, e-öğrenme modüllerini takip edebilir veya araştırma yapabilirler. Eğitmen hangi etkinliği verirse versin öğrencileri ilgili kavramlarla önceden tanıştırır. Yüz yüze eğitim için sınıfa geldiklerinde eğitmenler, onların materyali aktif olarak öğrenmelerini ve ustalaşmalarını sağlayabilir.

Neden Önemlidir?

Flipped Learning, öğrencilerin derste öğrenecekleri kavramları dersten önce kendi başlarına pekiştirmek ve uygulamak adına katıldıkları çalışmaları ya da projeleri kapsar. Ters yüz edilmiş yöntem, öğrencilerin geleneksel öğrenme yöntemine kıyasla daha çok ilgisini çeker. Bu paradigma, pasif öğrenmeye göre aktif öğrenmeyi teşvik etmesi yönüyle çok değerlidir.

Çalışmaları sınıf ortamında yapmak, eğitmenin uzmanlığına erişim sağlar. Eğitmen, ilgisiz olan veya bilgiyi özümsemeyen bir sınıfa ders vermek yerine öğrenciler için içerikler hazırlar ve ders sırasında öğrencilere danışmanlık yapar. Öğrenci ve eğitmen arasındaki yüz yüze etkileşim hem sınıfta hem de çevrim içi olarak gerçekleşebilir. Bu sayede çevrim içi birebir etkileşim ve ders sırasında kişiselleştirilmiş etkileşim fırsatı sunar. Bu öğrenme paradigması sayesinde öğretmen, öğrencilerle bir eğitmenden ziyade tıpkı bir koç gibi etkileşim kurar. Eğitim, öğrenen odaklı hâle gelir.

Flipped Learning Nasıl Gerçekleşir?

Flipped Learning'de öğrenme süreci aşağıdaki biçimde gerçekleşir:

- Öğrenci ders öncesinde istediği zaman diliminde dersi videodan izleyerek notlar alır. Özellikle anlamadığı konular özelinde sorularını hazırlar.

- Öğrenciler, anlamadıkları soruları eğitmenlerine e-posta yoluyla iletebilir.

- Eğitimci ilk derste sorulara göre öğrencileri belirli gruplara ayırabilir. Öğrenciler grup çalışması şeklinde sorularına yanıt bulmaya gayret ederler. Eğitmen de grupları ara ara ziyaret edip öğrencilere destek olur.

- Eğitmen dersin son aşamasında cevabı bulunamayan soruları, öğrencileri teşvik ederek öğrenmelerine imkân tanır.

- Öğrencilerin kavramı öğrenip öğrenmediklerini denemek için sorular yöneltebilir ve konu uygulamalarını içerecek nitelikte sorunlar özelinde grup çalışmaları yapabilir.

- Bu modelle öğrenciler, eğitmenleri sayesinde bilgilendirilen bireylerden ziyade, bilgiyi kazanan ve bir sonraki adıma taşıyan kişilere dönüşürler.

Öğrenci İçin Neden Daha Başarılı Bir Sistemdir?

- Öğrencilere zaman ve mekân yönünden sınırlama yapmaz. Diledikleri zaman, istedikleri konumdan derslere katılım sağlayabilirler.

- Özel gereksinimli öğrencilere de kapsayıcı bir yaklaşım sunarak eğitimin eşit şekilde gerçekleşmesine olanak verir.

- Öğrencilerin farklı beklentileri, ihtiyaçları ya da yeteneklerini tanımayı kolaylaştırır.

- Dikkati artırarak motivasyonu maksimum düzeyde tutar.

- Öğrencilerin dersi anlama hızları birbirinden farklıdır. Bunu geleneksel yöntemde anlamak çok daha zordur. Ancak Flipped Learning'de öğrenci dersi videodan istediği hızla izleyebilir. Yetersiz geldiğinde tüm materyallere tekrarlı şekilde ulaşabilir.

- Dersler hem etkileşimli hem de uygulamalı işlendiğinden öğrencinin konuyu anlaması ve pekiştirmesi daha kolay olur.

- Derslerde grup çalışmalarına bolca yer verildiğinden öğrenciler, derse karşı ilgisiz kalamaz. Dinlemeyi aktif olarak gerçekleştirirler.

- İş birliği ve tartışmalarla biçimlendirilen dersler sayesinde öğrenciler yeni bilgiyi üretme konusunda sıkıntı yaşamazlar.

- Dersin materyalleri sürekli arşivde depolanır. Öğrenci ihtiyaç duyduğunda geri dönüp hepsine ulaşabilir.

- Öğrenci ile eğitmen arasındaki etkileşim ya da temas hep istenen düzeydedir.

- Öğrencilerin sorumluluk alacakları bir atmosfer oluştuğundan sınıfta herkes fazlasıyla aktiftir.

- Tüm öğrencilerin birebir olarak kişisel eğitim alma fırsatları olur.

Etkili Bir Flipped Learning Nasıl Tasarlanır?

Flipped Learning tasarlarken geleneksel görüş, öğrencilerin ters yüz sınıf dönemine katılmaya ve bundan yararlanmaya hazır olmalarını sağlamak için sınıf öncesi kısa sınavlar ve ödevler kullanmaları gerektiği yönünde olmuştur. Aslında sınıf içi sınavları kullanmak, öğrenme sonuçlarını etkilemeyebilir. Sınıf öncesi sınavları ya da ödevleri kullanmak çok daha düşük akademik kazanımlar sağlayabilir. Ders öncesinde verilen ödevler öğrenci hazırlığının odak noktasını değiştirmiş olabilir. Örneğin öğrenciler, ders materyalini anlamaya çalışmak yerine sınavda başarılı olmaya odaklanırlar. Bu, öğrencileri ders öncesi hazırlıktan sorumlu tutmak için eğitmenlerin ders öncesi ödevler yerine sınıf içi sınavları ve değerlendirmeleri kullanmayı düşünmeleri gerektiğini göstermektedir.

Etkili harmanlanmış öğrenmeyle sınıf oturumları tasarlamak için gereken zaman ve beceri göz önüne alındığında kısmen uygulanan Flipped Learning, derslerin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayabilir. En azından özellikle pedagojide yeni olan eğitmenler için bu daha kolay olabilir.

Avantajları Nelerdir?

- Eğlenceli, heyecanlı, ilgi çekici ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi yaratmak adına eğitmen ve öğrencilerin rollerinin değişmesine zemin hazırlar.

- Öğrenciler kavramları kendi hızlarında öğrenebilir ve dilediklerinde, ihtiyaç duydukları sıklıkta, içeriğe tekrar ulaşabilirler.

- Öğrenciler, ders öncesinde bir kavram hakkında anlayışa sahip olurlar. Böylece sınıf tartışmaları ve etkinliklerinde kendilerini güvende hissederler.

- Öğrenciler okullarını ve iş aktivitelerini kendi kendine düzenleme becerilerini kazanırlar.

- Kişiselleştirmeye ve öğrencileri anlama seviyelerine göre gruplara ayırmaya yer verir.

- Grup katılımını ve öğrenmeyi teşvik eder.

- Uygulamalı etkinliklerle öğrenmeyi daha eğlenceli ve ilginç hâle getirir.

- Sınıfta geçen süre kişinin kendi kendine öğrendikleri üzerine inşa edilebileceğinden, öğrenme daha da derinleşir.

- Öğrencilerin gelişimleri ve kazanımlarını takip etmek kolaylaşır.

Dezavantajları Nelerdir?

- Eğitimciler, öğrencilerin dersten önce incelemeleri adına video vb. farklı içerikler oluşturmaya yönelik taleplerini artırırlar.

- Bazı öğrenciler için daha aktif olmayı gerektirdiği için pek çoğu bunu olumsuz olarak görebilir.

- Öğrenciler ödevlerini kendi hızlarında yapmadıkları takdirde sınıf etkinlikleri etkilenir.

- Flipped Learning stili, belirli konuları öğretmenin en iyi yolu olmayabilir.

Flipped Learning Nedir, Hangi Durumlar İçin Etkilidir?

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.