KaynaklarEnocta Blog

Hibrit Eğitim Modeli Nedir, Faydaları Nelerdir?

Eğitim modelleri, sürekli olarak değişerek hayatın akışına uyum sağlamaya devam ediyor. Bunun en önemli nedeni ise teknolojinin gelişmesi ve sosyal olayların etkisidir. Özellikle 20. yüzyılın başından itibaren psikoloji alanında yaşanan büyük atılımlar ve teknolojik değişimlerle birlikte eğitim sistemleri de farklılaşmaya başladı. Bu noktada uzaktan eğitim, son yıllarda alternatif bir eğitim modeli olarak sıkça tercih edilen bir yöntem oldu. 2020 yılında ortaya çıkan pandemiyle birlikte bu model, birdenbire eğitimin en önemli parçalarından biri hâline geldi. Yüz milyonlarca öğrenci, uzaktan eğitim sayesinde evinden çıkmadan derslerini takip etme imkânı buldu. Bu pandemi artık neredeyse sona ermiş olsa da birtakım etkileri hâlâ sürmektedir; hibrit eğitim ve uzaktan eğitim modeli de hayatlarımızın bir parçası olmaya devam etmektedir. Siz de bu sürece daha iyi uyum sağlamak için Enocta’nın online eğitim platformları hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Hibrit Eğitim Nedir?

Hibrit eğitim, yüz yüze sınıfları ve çevrim içi öğrenmeyi birleştiren bir eğitim yaklaşımıdır. Hibrit öğrenme yoluyla bazı öğrenciler sınıfa bizzat katılırken diğerleri sanal olarak uzaktan dahil olabilirler. Öğretmenler ve eğitimciler, tüm bu öğrenci gruplarının her ikisine de eğitim vermek için video konferans gibi çeşitli araçlardan yararlanırlar. Hibrit dersler; yüz yüze dersleri destekleyecek bazı çevrim içi alıştırmalar, önceden kaydedilmiş videolar ve diğer fayda sağlayan materyalleri içerebilir. Bu, bazen hibrit öğrenmenin eş zamansız öğrenme öğelerini içerebileceği anlamına da gelir.

Hibrit öğrenmenin günümüzün en popüler eğitim yöntemlerinden biri olmasının nedeni, uygun şekilde gerçekleştirildiğinde hem yüz yüze hem de çevrim içi öğrenmenin en iyi yönlerini birleştirmesidir. Bu sayede birçok öğrenci, kendisine en uygun türü seçebilir ve destekleyici materyallerden yararlanabilir. En önemlisi ise eğitimi daha erişilebilir hale getirmesidir.

Geleneksel Eğitim ile Farkları Nelerdir?

Hem geleneksel hem de hibrit eğitim yönteminin birbirinden farklı yanları vardır. İdeal olan, kişinin ihtiyaçlarını ve eğitim sisteminin neler sunabileceğini değerlendirmek ve en uygun olanı seçmektir.

- Hibrit eğitim hem bireyler hem de eğitmenler için son derece esnektir. Eğitim kurumları ve eğitmenler tarafından hazırlanan rehberlikte eşsiz bir denge vardır. Bunlar, zaman veya mekân fark etmeksizin müfredatı ya da diğer etkinlikleri ihtiyaçlarına göre ayarlayarak kişilerin başarılı olmasına yardımcı olmak için tasarlanır. Geleneksel eğitim ise eğitmenin öğrencilerle anlık olan bağlantısını içerir. Önceden planlanmış ve koordineli öğrenme provalarına katkıda bulunur. Diğer öğrenciler uyum sağlarken bir öğrencinin dikkate alacağı konunun sözlü anlatımını içerir. Bu yöntem, okullarda yaygın şekilde kullanılmaktadır. Ancak eğitmen ders içeriğini aktarırken öğrenciler not almak için yarış hâlinde oldukları için anlık öğrenmeye odaklanamazlar.

- Hibrit eğitimde kişiler, gelişimleriyle ilgili ders dışı faaliyetleri takip etmek için daha fazla zamana sahip olurlar. Geleneksel öğrenme ise uzaktan bağlantıyı desteklemez ve sabit bir zamanda olmaya mecburdur. Ulaşım hem maddi açıdan hem de manevi açıdan oldukça problemlidir.

- Hibrit eğitim, geleneksel eğitime göre daha kaliteli ve uygun eğitimi erişilebilir kılmasının yanında yanında öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmasını da sağlar.

Hibrit Eğitimin Faydaları Nelerdir?

Çevrim içi eğitim ve yüz yüze eğitimin bir arada uygulandığı hibrit eğitim modelinin pek çok faydası vardır. Eğitim kurumu ve eğitimci başta olmak üzere öğrenciler açısından da bu faydalar çeşitlenebilir. Bunlardan birkaçına değinelim.

1. Kendi Kendine Öğrenme Yeteneği

Klasik eğitim sistemlerinin günümüz ihtiyaçlarına cevap verememesinin temelinde hazır bilgi sunmaları yatmaktadır. Eğitim sistemlerinin ezberci yapısının bir sonucu olarak problemin sunuluş şeklinin değişmesi, öğrencinin kafasında bazı karışıklıklar yaşamasına neden olabilir. Bu yüzden yeni eğitim modellerinde eğitim uygulamalarına odaklı çalışmalar yapılmaktadır. Eğitim içeriklerinin sınıf ortamından bağımsız platformlarda sunulması ve yüz yüze eğitimde bu içeriklerin tartışıldığı bir ortam kurulması, bu konuda öğrencilere destek olur. Öğrenci daha fazla bilgiye erişebilmek adına araştırma yapmayı öğrenir.

Hibrit eğitim modeli sayesinde öğrencilerin kendi kendine öğrenme yetkinlikleri gelişir. Farklı açılardan bilgi edinerek doğru bilgiyi yaşanan problemlerle eşleştirebilme becerisi kazanırlar ve problemlere daha çözüm odaklı yaklaşabilirler.

2. Verimli Kaynak Kullanımı

Artan nüfusla birlikte eğitim kurumlarının daha fazla insana hizmet vermesi gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir. Artık hem daha fazla sayıda hem de daha kalabalık sınıflar karşımıza çıkıyor. Bu durum, kaynak kullanımının yeniden düşünülmesi açısından dikkate değer bir detaydır. Okul binaları, öğretmenler ve oluşabilecek giderler hatırı sayılır bütçelere mal olabiliyor. Hibrit eğitim modeliyle bu kaynakların bir kısmı ortadan kalkarken bir kısmı da önemli ölçüde azaltılabiliyor.

3. Zaman Yönetimi

Zamanı iyi kullanmak ve verimli geçirmek için günden güne çeşitli yöntemler geliştiriliyor. Etrafımızda dikkat dağıtıcı bunca unsur varken odaklanmak ve zamanı yönetmek paha biçilmez bir beceri hâline geldi. Hibrit eğitim modelleri; kurumlar, eğitmenler ve öğrenciler için zamanı iyi yönetmek konusunda yardımcı olur. Haftada 5 gün, günde 7-8 saat boyunca okullarda ders çalışmak yerine eğitimin bir bölümü online ortama aktarılarak tüm katılımcılara zaman kazandırılabilir.

4. Mekâna Bağlı Olmama Durumu

Hibrit eğitim sayesinde öğrencilere, eğitmenlere ve kurumlara esneklik sağlanmış olur. Örneğin; video ve diğer eğitim içerikleri herhangi bir bulut tabanlı kütüphanede depolandığında öğrenciler kaynaklara istedikleri zaman erişebilirler. Herkes istediği konumdan canlı derslere katılma imkanına sahip olur. Mekâna bağlı kalınmaz.

5. Daha Aktif Katılım

Her öğrenci derse aktif katılımda başarılı olamayabilir. İçine kapanık ve iletişim sorunu yaşayan öğrenciler için sınıfta konuşmak ve fikirlerini net bir şekilde ifade etmek daha sancılıdır. Bazı öğrenciler anlatılan konuları ders esnasında eksiksiz şekilde öğrenemezler, bunun için ciddi çaba harcamaya ihtiyaç duyarlar. Hibrit model sayesinde iletişim sorunu bulunan öğrenciler, online eğitim ile daha verimli bir eğitim alabilir, öğretmenleriyle birebir iletişime geçerek akıllarındaki sorulara cevap bulabilirler. Öğrenmeyi tam olarak gerçekleştirmek istediklerinde online ders materyallerini ve canlı dersleri tekrar tekrar izleyerek öğrendiklerini pekiştirme şansı bulurlar. Hatta öğretmenleriyle yüz yüze görüşerek destek de alabilirler.

Başarılı Bir Hibrit Eğitim Modeli Nasıl Oluşturulur?

Eğitim sürecinizi hedeflerinize uygun şekilde tamamlamak için nasıl başarılı bir hibrit eğitim modeli oluşturabileceğinize yönelik adımları sizler için derledik. Bu ipuçları, sizin için ideal bir yol haritası olacaktır.

1. Dönem Hedefi Belirleme

Hibrit sınıfınızla neyi başarmayı planladığınızı belirleyin. Kendiniz ve sınıfınız için uzun ya da kısa vadeli hedefler belirleyerek temel beklentileri öğrencilerinize açıklamak iyi bir fikirdir. Bu hedefleri belirleyip bunlara karşılık gelen değerlendirmeyi de yaptıktan sonra kursunuzun kalan kısmını yapılandırmak için geriye yönelik çalışın. Dönem sonundan ilk oturumunuza kadar olan bu geri dönüş süreci, tüm ödevlerinizin ve materyallerinizin doğrudan kursunuza hizmet etmesini sağlayacaktır.

2. Planınızı Oluşturun

Artık kursunuzun hedeflerini ve öğrencilerinizin nasıl değerlendirileceğini belirlediğinize göre sınıfınızda nasıl yol alabileceklerini de planlamanız gerekir. Kurs modüllerinizin yanı sıra ilgili aktiviteleri ve kaynakları kronolojik sırayla özetlemek için bir tablo, zaman çizelgesi veya farklı bir görsel araç oluşturun. Parkurunuzu görsel olarak haritalandırmak, birçok konuyu tespit etmenizi daha da kolaylaştıracaktır.

3. Çevrim İçi Bölümünü Oluşturun

Hibrit kursunuzun yüz yüze bölümünde ele alınmayan temel unsurlarından birinin bilgi aktarımı olduğunu göreceksiniz. Kişisel ödevlerin çoğu sanal şekilde yapılacaktır. Dolayısıyla hibrit sınıfınızın çevrim içi bölümünü oluşturan diğer etkinlikler aşağıdaki adımları içerebilir:

- Kendi hızında öğrenme ve etkinlik tamamlama

- Çoktan seçmeli etkinlikler

- Doğru/yanlış sınavları gibi otomatik derecelendirme programları

- Eş zamansız grup tartışmaları

- Yazılı eleştirel analiz ve düşünceli söylem

- Video veya işitsel içerik tüketimi

4. İçerik Oluşturun ve Kaynak Gösterin

Kursunuzdaki modüllerin planını haritalandırıp çıkardıktan sonra öğrencileriniz tarafından kullanılacak içeriği oluşturmanız ve kaynak göstermeniz gerekir. Bu süreç; ödevler oluşturma, tüm okuma materyallerini bulma, video içeriğini sağlama ve müfredatınızı tamamlamayı kapsar. Okulunuzun karma sınıflarla ilgili bir deneyimi varsa arşivlenmiş kaynakları uyarlamak ve bunları sınıf yapınıza uyacak şekilde biçimlendirmek başlangıç için idealdir. Ayrıca popüler eğitim web sitelerinde ve tartışma forumlarında da çeşitli kaynaklar bulabilirsiniz.

5. Planınızı Deneyin

Tebrikler! Başarılı bir hibrit öğrenme ortamı oluşturdunuz. Kursunuza başlamadan önce yapmanız gereken tek şey, kursunuzun online bölümünde bir deneme çalışması gerçekleştirmektir. Yol boyunca herhangi bir teknoloji sorunuyla karşılaşmadan kursunuzun akıcı ve erişilebilir olmasını istiyorsunuz. Mümkünse bir öğretim üyesi arkadaşınıza ya da güvendiğiniz eski bir öğrencinize kursu sizin yerinize test ettirmeyi deneyin. Kursunuz üzerinde farklı bakış açısına sahip kişileri dinlemek her zaman iyi bir fikirdir ve kursunuzun oluşum sürecine aşina olmayanların gri alanları görme olasılığı daha yüksektir.

Hibrit Eğitim Modeli Nedir, Faydaları Nelerdir?

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.