KaynaklarEnocta Blog

İnsan Kaynakları Yönetimi ile Firmanın Değerlerini Korumak

İnsan kaynakları, yıllardır yalnızca kuruluşların arka planında yer alan bir idari departman olarak varsayıldı. Ancak artık bu alanda da değişim rüzgarları esmeye başladı. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve şirketlerin dijitalleşme yolculukları, yeni yönetim tarzlarına ihtiyaç duyulmasına neden oldu. Dolayısıyla İK uzmanlarının da kendilerini sürekli olarak güncellemeleri ve yenilikleri takip etmeleri daha da önem kazandı. Tabii ki bu, zorlu bir süreç olabilir. Yine de değişime ayak uydurarak fark yaratmak aslında çok da zor değildir. Günümüzde global anlamda değişen kurum kültürü konusu, yönetim stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak büyük bir ivme kazanmaya başladı ve bu, insan kaynakları yönetimini her zamankinden daha önemli bir konuma getirdi. En yetkin ya da yetenekli değerlerin kuruma kazandırılması ve stratejilerin etkin yönetilmesi adına pek çok önemli görevin temelinde insan kaynakları birimi yer alır. Sizler de sektör profesyonelleri olarak Enocta Katalog’da yer alan birbirinden değerli yeni nesil liderlik eğitimleri ile kurumunuzu tanıştırabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan kaynakları yönetimi, bir kuruluşun misyonunu ya da hedeflerini gerçekleştirmek yolunda bir kuruluşa bağlı olan çalışanları organize etmek, koordine etmek ve yönetmek demektir. Hem bir kuruluş için çalışan insanları hem de her çalışanın yaşam döngüsünü yönetmekten sorumlu olmayı da ifade eder. Çalışanların bu uçtan uca yönetim; bordro ya da yan haklar yönetimi, beceri geliştirme, pozitif iş yeri kültürü oluşturma, çalışan üretkenliğini optimize etme, işveren-çalışan ilişkilerini koordine etme, işten çıkarma ve daha fazlası için çok yönlü stratejileri içerir.

Neden Önemlidir?

Bir organizasyonda uygun bir insan kaynakları yönetimi departmanı olmazsa o şirketin başarısız olması kaçınılmazdır. İnsan kaynakları yönetimi konusunda herhangi bir departmana sahip olmayan şirketler, çalışanları etkili şekilde işe alıp elde tutamazlar. Marka varlıkları devam etse bile organizasyonu iyileştirip geliştirme konusunda problemler yaşayabilirler. En önemlisi de sağlıklı, kabul gören bir iş yeri kültürü ve ortamına sahip olamazlar. Dolayısıyla bu departmanlar kuruluşlar için bir işletmenin kalbi ve ruhu olarak görülürler.

İK analistleri, bir şirketin ek eğitim veya kaynaklara ihtiyaç duyulabilecek alanları belirlemesine de büyük ölçüde destek olabilirler. Verileri anlayarak bir şirketin performansını iyileştirmesine yardımcı olabilecek yeterlilikte çözümler geliştirebilirler.

İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri Nelerdir?

Bir kuruluşun başarılı kalmasına yardımcı olan insan kaynakları yönetiminin, çalışma sürecinde pek çok önemli işlevi bulunur. İK profesyonelleri, çalışan refahı ve kurumsal istikrar arayışında birçok faaliyet gerçekleştirirler. Bir kuruluşta insan kaynakları yönetiminin rolü; işe almadan eğitime, anlaşmazlıkları yönetmeden sağlıklı bir iş-yaşam dengesi kurmaya ve tüm bordro sorumluluklarına kadar oldukça büyüktür. İK birimi, çalışanları mutlu ve iyi eğitimli tutmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda şirketin mevzuata uygun şekilde çalışmasını da destekler. Ayrıca meydana gelebilecek sorumluluk problemlerini de çözümler. Bu geniş görev içinde birkaç farklı ve kritik sorumlulukları da vardır. Diğer önemli insan kaynakları yönetimi işlevleri aşağıdakileri içerir:

1. İşe Alım

İK profesyonelleri, kuruluşun iş gücü ihtiyaçlarına göre işe alma kararlarını etkilemek adına ilgili birim yöneticileriyle iş birliği hâlinde çalışır. Şirketin uygun adaylara teklifler sunmasını sağlamak için işe alım süreçlerine aşina olmayan yöneticilere rehberlik ederler.

2. Performans Yönetimi

Performansı değerlendirmek son derece önemli bir konudur. İK profesyonelleri yalnızca yapıcı geri bildirim tekniğiyle çalışanların gelişimini teşvik etmekle kalmaz; aynı zamanda zamlar, terfiler ve işten çıkarmalar için bir rehber de olurlar.

3. Çalışan Gelişimi

Oryantasyondan gelişmiş eğitim programlarına kadar gerçekleştirilen tüm İK çalışanları; eğitimleri, üretkenliği ve ciroyu artırmaya hizmet ederken denetim ihtiyaçlarını da en aza indirir. Ayrıca özendirici programlar, başarıları takdir etmek, yüksek performans gösterenleri ikramiyeler ve diğer avantajlarla ödüllendirmek; çalışanları iş hedeflerini sahiplenmeye motive etmenin kanıtlanmış bir yoludur.

4. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği

İşverenlerin güvenli çalışma koşulları sağlama yükümlülüğü vardır. İK alanındaki iş yeri güvenliği ve risk yönetimi uzmanları, doğru kayıtları tutmanın yanında yaralanmaların ve ölümlerin sayısını azaltan programlar geliştirmekle yükümlüdürler. İş yeri güvenliği uzmanları ayrıca çalışanları, tehlikeli ekipman ve kimyasallar hakkında farkındalık kazanmaya ve bunların güvenli bir şekilde ele alınmasına teşvik de ederler.

5. İş Yeri Politikalarının Geliştirilmesi

İK eğitim ya da geliştirme uzmanları, güçlü bir işveren ve çalışan iletişimi sağlayabilmek adına önemli bir adım olan “yeni çalışan oryantasyonu”nu koordine etmekle görevlidir. İK departmanının eğitim ve gelişim alanı, hem aday liderleri denetlemek hem de onları yönetim rollerine hazırlamak için şirketin adil istihdam uygulamalarını ve çalışan gelişimini destekleyen eğitimler de sağlar.

6. Tazminat ve Yan Haklar

İK ücret uzmanları, maaşları ve yan hakları belirlerken bölgedeki, aynı sektördeki diğer işletmelerle veya benzer becerilere sahip çalışanlar için rakip olan şirketlerle rekabet edecek şekilde belirleyen gerçekçi ücret yapıları geliştirmekle sorumludurlar. Tazminat maliyetlerini kuruluşun mevcut mali durumu ve öngörülen geliriyle uyumlu tutmak için kapsamlı ücret ve maaş anketleri yürütürler.

İnsan Kaynakları Yönetimi Nasıl Çalışır?

İnsan kaynakları yönetimi; bir şirketin çalışanlarının eğitimlerini, işe alıştırılmalarını, endişe ve sorgulamalarını ya da çıkış süreçleri gibi çalışan prosedürlerini yönetmeyi içerir. Bu, aynı zamanda çalışan faaliyetlerinin belgelenmesini, ücret ve tazminatların iletilmesini ve yeni roller için iş tanımlarının belirlenmesini de kapsar. Büyüklüğüne bağlı olarak bir şirket birden fazla insan kaynakları personeli çalıştırabileceği gibi tüm bir departmanı da görevlendirebilir veya da bu süreci harici bir İK organizasyonuna da devredebilir. İstihdam sürecini düzenlerken şirketteki İK birimi; şirket kültürü ve temel gereksinimlerin yanı sıra demografik bilgilerle ilgili federal ve bölgesel iş kanunlarına da başvurabilir.

Bölüm yöneticileri, ekip katılımını ve üretkenliği koordine ederek İK görevlerini de yerine getirebilir. İnsan kaynakları ekibi, çalışanların endişelerini gidermek için direkt olarak şirket yönetimiyle birlikte çalışır. İlk olarak açık pozisyonlar göndererek mülakatlar yapabilir ve yeni ekip üyeleri seçerek işe alım sürecini koordine edebilirler. Sonrasında bu yeni çalışanları işe alırlar ve onları şirkete entegre ederler. Amaçları; şirketin misyonunu, vizyonunu ve değerlerini korumak ve çalışanlara şirket için çalışmaları yönünde bir neden sağlamaktır. Çalışanlarda aidiyet duygusunu güçlendirmek için çalışan topluluğu veya sosyal yardım gibi etkinlikler de gerçekleştirebilirler.

İnsan Kaynakları Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Beceriler

Bir insan kaynakları yöneticisinin rolü, tüm soru ve endişelerle ilgilenmenin yanı sıra tüm çalışanları aynı anda yönetmek zorunda olmaları açısından oldukça zordur. Fakat insan kaynakları yöneticileri, sahip oldukları beceri ve yetkinlikler sayesinde kurumlarda büyük değer yaratırlar. Özellikle çalışanların endişelerini ele almanın yeni yollarını keşfetme ve bulma becerisi, belki de en önemli değerlerden biridir. Bu yöneticilerin bir kuruluştaki herkes için yol gösteren, çözümcü, rehber, filozof, lider, arkadaş, tanımlayıcı ve yetkinlik oluşturucu gibi özel rollere sahip olması beklenir.

İnsan Kaynakları Yönetimi ile Firmanın Değerlerini Korumak
Merve Başaçık Özdemir
03/07/2023
Yazarın diğer blog yazılarına göz atın.

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.