KaynaklarEnocta Blog

Çalışan Bağlılığını Güçlendirerek Mutlu Bir İş Ortamı Yaratın

Çalışan bağlılığı, kârlılık, gelir, müşteri deneyimi ve daha fazlası dahil olmak üzere kuruluşunuzun hemen hemen her yönünü önemli ölçüde etkiler. Aidiyet duygusu yüksek çalışanlar daha fazla çalışarak kurumlarında daha uzun süre kalır ve başkalarını da bu konuda teşvik eder. Başarılı bir çalışan bağlılığı stratejisi, çalışanlarla işverenler arasındaki iletişim ve güven üzerine kuruludur. Liderler, çalışan katılımını teşvik etmek için kuruluşun temel değerlerini modellemeli, şirketle gurur duymalı, profesyonel gelişime katkı sunmalı ve her bireyin hedeflerini desteklemelidir.

Zaman değişti. Artık en iyi yetenekleri elde tutmak eskisinden daha zor. Çalışan deneyimini programlar, fikirler ve girişimlerle iyileştirmek için etkili stratejileri olan bir şirketin en iyi performans gösterenleri elde tutması, yeni yetenekleri çekmesi ve kuruluş genelinde performansı olumlu yönde artırması gerekir. Yönetimin ve insan kaynaklarının iş yeri moralini iyileştirmede oynadığı rol kritiktir. Bu noktada Enocta’nın sizler için sunmuş olduğu kurum içi eğitim fırsatlarıyla öğrenme ve gelişim süreçlerinizin iyileşmesine katkı sağlayabilirsiniz.

Çalışan Bağlılığı Nedir?

Kuruluşunuzda çalışan bağlılığı konusuna yönelmek ve bunu artırmak için öncelikle onu tanımlayarak neye benzediğini anlamanız gerekir. Çalışan bağlılığı, çalışanların yaptıkları işe ve çalıştıkları şirkete ne ölçüde yatırım yaptıkları, motive oldukları ve tutkulu olduklarının derecesini ifade eden bir kavramdır. Bağlılığı maksimum düzeyde olan çalışanlar işletmeniz için daha fazlasını yapmaya her zaman hazırdır. Araştırmalar, şirket yöneticilerinin %92'sinin çalışan bağlılığı yüksek olanların daha iyi performans göstererek ekiplerinin başarısını ve kuruluşlarının sonuçlarını artırdığına inandığını gösteriyor.

Bağlılık aslında bir çalışanın motivasyonunun belirtisidir ve sadece mali tazminatlarına dayanmaz. İşine bağlı bir çalışan, şirketin misyonu tarafından motive edilir ve bu misyona bağlıdır. Bu çalışanlar şirket içinde kendilerini değerli hissederler ve yaptıkları işte değer görürler. En önemlisi kuruluşun hedeflerini anlayarak rollerinin başarıya katkıda bulunduğuna inanırlar. İsteğe bağlı çaba gösterirler, bu da rollerinden beklenenden fazlasını gönüllü şekilde yaptıklarını gösterir. Bağlı çalışanlar, şirketi daha ileriye götürmeye yardımcı olmak isteyen kişilerdir, kaliteli işler üretirler ve daha iyi performans göstermeye her zaman isteklidirler. Yeni işe alınanları işe adapte etmeye çalışmak, bir projeyi tamamlamak adına ofisten geç çıkmak ya da hafta sonu kurumsal etkinliklere destek vermek için gönüllü olurlar.

Neden Önemlidir?

Bağlılık tutku ile tanımlanır; etkinliklerin, oyunların ve aktivitelerin daha ötesine geçer. Bağlılık, performansı artırır. Bu, daha iyi karar almalarında onlara yardımcı olur. Bağlı bir iş gücüne sahip kuruluşlar, rekabette üstün performans gösterir. Çok daha yüksek kazançları vardır. Olası ekonomik durgunluklardan ve mali gerilemelerden sonra toparlanmaları çok daha kolay olur.

Nasıl Ölçülür?

Konuyu anlamanın en doğru ve etkili yollarından biri çalışan anketleridir. İşte çalışan bağlılığını ölçebileceğiniz 3 tür çalışan anketi tekniği;

- Çalışan Bağlılığı Anketleri

Kapsamlı bir çalışan bağlılığı anketi, liderlerin örgütsel düzeyde bağlılığı anlamalarına yardımcı olur. Bu anketleri hazırlarken dikkat edilmesi gereken şey, bilimsel olarak kanıtlanmış sorular içermesi gerektiğidir.

- Nabız Anketleri

Nabız anketleri, kuruluşların herhangi bir zamanda ya da konuda gerçek zamanlı geri bildirim toplamasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu, özellikle satın almalar, birleşmeler, misyon veya odak değişiklikleri, yönetici ya da yönetim değişiklikleri gibi geçiş dönemlerinde önemlidir.

- Çalışan Yaşam Döngüsü Anketleri

Bu anket tekniği, kuruluşunuzdaki görev sürelerinin önemli anlarında çalışanlardan geri bildirim toplamanıza yardımcı olur.

Yeni İşe Alım Anketi: Yeni işe alınanlar, işe alım süreci hakkında ne gibi düşüncelere sahipler? 30-60-180 günlük notlardaki algıları nasıldı? Geleceğe dair bakış açıları nedir? gibi doğru sorularla hem şimdi hem de gelecekte yeni işe alımlar yapmanıza yardımcı olacak bilgiler edinmeniz kolaylaşabilir.

Anlık Anketler: Çalışanlar neden şirketinizde çalışmaya devam ediyor? Onları ayrılmaya iten etken ne olabilir? Bunu önlemek için nasıl bir yol izlenebilir? gibi sorular yetenek kaybını önlemeye yardımcı olur.

Çıkış Anketi: Herhangi bir çalışan kuruluşunuzdan neden ayrıldı? Bu durum kalan çalışanları nasıl etkiledi? Başkalarının gitmesini önlemek için ne yapabilirsiniz? Çıkış anketlerinden elde edeceğiniz içgörü, katılım girişimlerinizde daha stratejik olmanıza yardımcı olur.

Çalışan Bağlılığı Ekibi ve İş Başarısını Nasıl Etkiler?

Ait olduğu yere bağlı çalışanlar, başarılı bir işletmenin anahtarıdır. Mutlu çalışanlar, mutlu müşteriler yaratmaya yardımcı olur. Çalışan bağlılığının ve iş dünyasının liderlerinin çalışan deneyimine giderek daha fazla odaklanmasının ardındaki teori de aslında budur. Bir çalışan mutlu olursa diğer çalışanları etkiler ve bunun sonucunda işteki başarı da olumlu anlamda değişir. Enerji, tutku ve bağlılık daha iyi üretkenliğe ve daha fazla yeniliğe doğru yönlendirir. Çalışanlar, işlerinin temel gerekliliklerinin ötesine geçmek isterler. Liderler ya da yöneticiler bu enerjiyi ve çabayı doğru yöne yönlendirdiğinde bu bağlılık bir dizi iş sonucunu da beraberinde getirir.

Çalışan Bağlılığının Faydaları Nelerdir?

Bir kişinin iş ahlakı ne kadar iyi ve genel olarak şirketinize ne kadar uygun olursa olsun, kariyerleri boyunca ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını destekleyecek bir planınız yoksa bağlılık seviyeleri önemli ölçüde düşer.

1. Daha Fazla Üretkenlik

Bağlılığı yüksek çalışanların yaratıcı ve yenilikçi olma olasılığı daha yüksektir. Çalışanlar bağlı olduklarında işlerine ve kuruluşlarının başarısına daha fazla yatırım yaparlar. Risk almaya ve yeni şeyler denemeye daha isteklidirler, bu da inovasyonun artmasına yol açabilir. Ayrıca fikirlerini başkalarıyla paylaşma ve iş birliği yapma konusunda hep öndedirler, bu da daha yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına yol açabilir.

2. Daha Yüksek Kâr Getirisi

Bu bağlılığa öncelik vermek yalnızca paradan tasarruf etmenizi sağlamakla kalmaz, daha da büyük kazançlar elde etmenize imkân tanır. Aidiyet duygusu yüksek çalışanların mükemmele yakın müşteri hizmeti sunma olasılıkları daha yüksektir. İşlerine tutkuyla bağlı olduklarından müşterilerin memnun olmasını sağlamak için fazladan yol kat etmeye daha isteklidirler. Bu, kuruluşunuzun müşterileri elde tutmasına ve geliri artırmasına imkân sunar.

3. Daha Uzun Çalışma Süresi

Bağlı çalışanların mevcut işverenlerinden ayrılma olasılıkları yüzde 87 daha düşüktür. Aidiyet duyguları yüksek olduğu için çalışma süreleri daha da uzar. İşlerinden ve kuruluşlarından memnundurlar ve başka bir yerde iş arama olasılıkları yok denecek düzeydedir. Bu, kuruluşunuzun işe alma ve eğitim maliyetlerinde hem zamandan hem de paradan tasarruf etmesini sağlayabilir.

Çalışan Bağlılığı Nasıl Geliştirilir?

Çalışan bağlılığının önemini kavrasanız da bu konuda bir şeyler yapmak göz korkutucu bir görev gibi görünebilir. Yerinde ve sağlam bir planın hayata geçirilmesi konusunda sizi cesaretlendirir. Çalışan bağlılığı programlarının devreye girdiği yer burasıdır. Öncelikle çalışanlarınızın bağlılık düzeyini değerlendirerek stratejinizdeki boşlukları ele almak iyi bir fikir olacaktır. Sonrasında iş gücünüzün ne durumda olduğunu hızlı bir şekilde anlayabilmek ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olacak bir bağlılık anketi yürüterek aidiyeti ölçümlemeyi deneyebilirsiniz. Personeliniz birbirinden farklı kişilerden oluştuğu için her seviyeden, departmandan ve geçmişten çalışanları dahil etme konusu yaklaşımınızı değiştirmek açısından önemlidir. Ekip bağlılığınızı geliştirmek için aşağıdaki fikirlerden ve girişimlerinden bazılarını stratejinizde kullanmak sizin için faydalı olabilir. İlerlemenizle ilgili geri bildirim alabilmek için kontrol noktaları ya da takip anketleri oluşturmayı unutmayın.

- Temel Değerlerinizi Modelleyin ve Misyonunuzu Vurgulayın

Çalışanlar, hedeflenen yolda onlara ilham verecek bir amaç olduğunda işlerine karşı daha ilgili olurlar. Temel değerler ve misyonlara dair tüm beyanlarınız, şirket kültürünüzün temelidir ve çalışanlarınızın bağlılığı konusunda büyük rol oynar. Özellikle liderlerin şirketin hem değerlerini hem de misyonunu somutlaştırması ve modellemesi önemlidir.

- Mesleki Gelişim Fırsatları Sunun

Hangi sektöre hizmet ederseniz edin pazar sürekli bir gelişme halindedir. Mesleki gelişim güncelliği yakalayabilmenin ve ilgili kalmanın anahtarıdır. Yalnızca bu da değil, çalışanınızın kişisel gelişimine ister finansal ister farklı bir şekilde olsun katkıda bulunmak işlerin yanı sıra onlara gerçekten değer verdiğinizi gösterir. Hatta bazı şirketler, profesyonel anlamda kendini geliştirmek isteyen çalışanlarına mentorluk programları bile sunar.

- En İyi Performansı Takdir Edin ve Başarıları Ödüllendirin

Bağlı çalışanlar, fazladan yol kat etmek için ellerinden geleni yaparlar. Ancak yine de liderlerinin onların çabalarını gördüğünü ve takdir ettiğini bilmek isterler. Çalışanlarınıza zaman ayırın ve onların da aynı şeyi ekiplerine yapmasına izin verin. Geribildirim, çalışanlar arasında en önemli önceliktir. Yöneticileri takdiri günlük işlerinin bir parçası haline getirmeye teşvik edin. Bunun için bir destek programı oluşturmaları adına İK departmanınızı görevlendirmeyi düşünebilirsiniz.

- Şirket Gezileri Planlayın

İş yerindeki çalışanların bağlılık düzeyinin, çalışanlarınızın birbiriyle nasıl ilişki kurduğuyla çok ilgisi vardır. Onlara iş dışındaki şeylerle bağlantı kurmaları ya da kişisel ilişkilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunun. Eğlenceli bir etkinlik, oyun gecesi veya lezzetli bir akşam yemeği planlayabilirsiniz. Kapsayıcılığı desteklemek için aktivitelerinizde biraz çeşitlilik sağladığınızdan emin olun.

Çalışan Bağlılığını Güçlendirerek Mutlu Bir İş Ortamı Yaratın

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.