KaynaklarEnocta Blog

Girişimcilik Motivasyonuna Dair Bilmeniz Gerekenler

Girişimcilik motivasyonu, sağlanması gereken bir faktördür. İşletmelerin finansal olarak desteklenmeleri hem ülke ekonomisine hem işletmenin geleceğine yatırım olarak geri döner. Dolayısıyla işletme kurmak isteyen girişimcilerin mali olarak kalkınmalarına yardımcı olmak önemlidir. Ancak bir işletmeyi ayakta tutan tek şey ekonomik güçle sınırlı kalmaz. Girişimcilik, yatırım kadar bir motivasyon da gerekir. Bu aşamada ise Enocta Katalog’da yer alan Motivasyonu Canlı Tutmak eğitiminden yararlanabilirsiniz.

Girişimcilik Motivasyonu Nedir?

Girişimcilik, kişilerin bireysel kazanç sağlama ve topluma değer katma amacıyla yeni bir iş kurma veya yeni bir ürünü piyasaya dahil etme sürecine denir. Sürdürülebilir ve büyüyen bir işletmenin varlığı için girişimcinin her zaman yaratıcı ve yenilikçi davranması gerekir. Girişimcilik faaliyeti; ilgili istihdam alanında iş fırsatı sunar; gelir, ürün ve hizmet yaratır. Böylece topluma ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik fayda sağlar.

Sektöre atılma sürecinde bireyleri teşvik eden nedenler bütünü girişimcilik motivasyonu olarak adlandırılır. Bu sebepler; bireyin, girişimciliğin kendileri için iyi bir kariyer adımı olduğunu düşünmelerini sağlar. Girişimcilik motivasyonu, tek bir nedenle sınırlı kalmayabilir ve bu motivasyonun ortaya çıkmasını sağlayan nedenler zamanla değişebilir.

Girişimcilik motivasyonunu ortaya çıkaran faktörler iki kategoriye ayrılır: iç faktörler ve dış faktörler. İç faktörler; kişilerin kendi isteklerine kulak verdikleri, girişimciliğin artı ve eksilerini tamamen bireysel geçmişlerine bağlı tuttukları etmenlere denir. Dış faktörler ise girişimcilerin atılmak istedikleri sektörde başka kişi veya kurumlara bağlı olarak elde etme ihtimalleri bulunan avantajları listeler.

İç Faktörler

 • Yeni bir şey yapma arzusu
 • Bağımsızlık arzusu
 • İsteklerini kendi başına elde etme arzusu
 • Katkılarından ve işlerinden dolayı tanınma arzusu
 • İşe yönelik tutku
 • Kişinin eğitim geçmişi
 • Kişinin mesleki geçmişi ve ilgili alandaki deneyimi

Dış Faktörler

 • Devlet yardımı ve desteği
 • İş gücü ve ham maddenin mevcudiyeti
 • Büyük firmalardan gelen teşvik
 • Ürün için umut verici talep

Girişimcilik Motivasyonun Önemli Faktörleri

Girişimcinin bir işletme kurmaya yönelik motivasyon kazanması belirli faktörlerden etkilenir. Mali getirinin yanı sıra girişimciler mesleki tatmin ve statü arayışında olabilirler. Daha önce çalıştıkları firmaların performansından memnun kalmayan, çalışma ilkeleri başka iş yerleri ile uyuşmayan kişiler; sektörde fark yaratmak için girişimciliğe soyunabilirler. Girişimci olmanın öne çıkan motivasyonlarını ve çıkış noktalarını şu şekilde inceleyebiliriz:

Başarı ihtiyacı

Başarı ihtiyacı baskın olan bireyler, iyi sonuçlar elde etmek için girişimcilik faaliyetleri gibi yüksek derecede bireysel sorumluluğu olan faaliyetlere veya görevlere dahil olma arzusu barındırırlar. Girişimciler, hedeflerine ulaşmak için zorluklara göğüs germeleri gerektiğini kabul ederler. Dolayısıyla girişimciliğe atfedilen roller; risk, beceri ve sıkı çalışmanın yanı sıra gösterilen performansı sürekli olarak analiz ederek yapıcı eleştiriler ortaya koymayı da kapsar. Maslow'un temel ihtiyaçlar hiyerarşisi baz alındığında girişimciler, benlik saygısı veya kendini gerçekleştirme düzeyine erişebilen bireyler olarak adlandırılabilirler. Başarılı girişimciler olma yolunda kendini gerçekleştirme arzusunu taşırlar.

Vizyon

Kârlı bir firma yaratma vizyonunu taşıyan bir kişi, girişimci olmak için motive edilebilir. Piyasa gözlemi, donanım, bilgi ve yetenekler gibi bilişsel faktörler; vizyonun gelişim sürecini etkiler. Girişimcilik motivasyonu ve bilişsel donanımlar, kişinin vizyonunu hep daha ileriye taşır. Vizyon geliştirme aşamasında girişimcilerin atılmak istedikleri sektör veya endüstri hakkında bilgi sahibi olmaları önem taşır. Daha sonra ise liderlik, pazarlama, satın alma, pazar analizi, karar verme, ekip oluşturma, planlama ve problem çözme gibi becerilerin pratikte iyi işleyen bir mekanizmaya dönüşmesi gerekir. Girişimcilerin gerçekçi ve ulaşılabilir vizyonlar edinmeleri ve bu vizyonları iyi yönetmeleri büyük önem taşır.

Bağımsızlık arzusu

Bağımsızlık arzusu, kendi işlerini kurmak isteyen kişilerce yaygın olarak ifade edilir. İş dünyasındaki gelir eşitsizliği, çalışma koşulları, farklı prensiplere sahip olma ve mobbing gibi faktörler; imkânı olan kişileri kendi işini kurmaya iter. Karar mekanizması olarak doğrudan yetki sahibi olan girişimciler, bağımsızlığı ve kontrolü ellerinde tutarlar. Ayrıca daha önce var olmayan bir fırsatın peşine düşme sorumluluğunu üstlenirler. Nihai olarak iyi veya kötü sonuçlardan sorumlu yegâne kişiler olarak kabul edilirler. Hesap verme aşamasında üst düzey yöneticilerin yaratabileceği stresten ziyade danışmanları ile çözüm odaklı diyaloglar geliştirebilirler. Bir işin başarısız olması durumunda girişimcilerin pes etmesi gerekmez. Yeterli sermaye ile daha iyi stratejiler geliştirerek farklı ve iyileştirilmiş bir versiyona imza atabilirler.

Tutku

Tutku, iş dünyasında girişimcilerin hevesli ve dinamik insanlar olmalarını ve somut adımlar atmalarını sağlayan bir güdü olarak tanımlanır. Girişimcilerin çalışanlarına ve topluma hizmet etme isteğinden ziyade benmerkezci bir temele dayanır. Girişimcinin çalışmalarına tutkuyla sarılan, çalışmalarını ve sarf ettiği eforu bir organizasyon kurma sürecine severek yönelten bir yapısı olması gerekir. Tutkulu girişimcilerin işlerinin her aşamasını özenle takip ettiği görülür, bu da başarı ve kârı beraberinde getirir. Girişimin büyümesi ve geleceği, bir nevi girişimcinin ne kadar tutkulu olduğuna bağlı bir etken şeklinde görülür. Sadece kâr arzusuyla tutku duyulmayan bir girişime niyetlenmek, başarısızlık zillerini çok önceden çalmaya başlayabilir.

Dürtü

Dürtü ile başarı arzusu arasında bir ilişki kurulabilir. Dürtünün; kişilerdeki hırs, hedefleri gerçekleştirme arzusu, enerji, dayanıklılık ve sabrın bir bileşimi olduğu düşünülebilir. Girişimciler; başarıya ulaşmak isteyen, başkaları üzerinde büyük etkisi olan, yeni bir şey yaratarak etkisini sürdürmek isteyen hırslı kişiler olarak görülürler. Hırs, girişimcileri her zaman için daha yüksek hedefler belirlemeye yöneltir. Daha iyi performans elde etmeyi, başarısızlık oranını düşürmeyi amaçlayan bir hırs mekanizması daha başarılı olma olasılığını getirir.

Bir hedefi tutarlı ve istikrarlı olarak saptadığında girişimcinin hayallerini gerçekleştirmesi an meselesi olabilir. Girişimcilik süreçlerinde kişilerin motivasyonunu en yüksek seviyede tutması, çevresinden destek görmesi, ekip arkadaşlarının moralini de en az kendininki kadar önemsemesi ve kafa karışıklıklarını ortadan kaldırması gerekir.

Girişimcilik Motivasyonu Nasıl Artırılır?

Girişimcilik motivasyonunu arttırmak için istihdam alanındaki risklerin iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekir. Kişilerin kendini güvence altına alabilecekleri stratejiler geliştirmeleri ve sözleşme yönetimi gibi iş süreçlerini öğrenmeleri, girişimciliğe yönelik stresi azaltırken motivasyonu arttırabilir. Aynı zamanda devlet kurumlarının girişimcilere özel olarak hazırladığı devlet destekli hibe ve krediler de girişimcilik motivasyonu üzerinde etkili olabilir. Finansal olarak desteklenme, kabul görme ve alan açılması gibi faktörlerle geliştirilebilir.

Girişimcilik Motivasyonuna Dair Bilmeniz Gerekenler

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.