KaynaklarEnocta Blog

Öğrenmeyi Video ile Destekleyin!

Arkadaşlarınızla konuşurken bu cümlelerle sık sık karşılaşıyorsunuzdur. Gelişen teknolojik imkânlar ve akıl almaz bir hızla büyüyen sosyal medyanın da etkisiyle; üretimi, paylaşımı ve erişimi gittikçe kolaylaşan “videolar”, hayatımızda oldukça önemli bir yer tutmaya başladı. Video paylaşım sitelerinde, haber ve bilgi portallarında, mobil iletişim araçlarında gün içerisinde milyarlarca video izleniyor. Böylesine büyük talep ve ilgi gören videoları gerek öğrenmeyi kolaylaştırması gerekse bilgiyi daha kalıcı hale getirmesi nedeniyle e-öğrenme alanında kullanmanın şimdi tam zamanı!

Videoların Popülerliği

Latincede “görüyorum” anlamına gelen videonun popülerliği, internetin gündelik yaşantımızın önemli bir parçası haline gelmesi ve erişiminin ve paylaşımının kolaylaşması ile birlikte oldukça arttı. Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi olan Youtube’da günlük izlenen video sayısı “3 milyarı” aştı. Hem Youtube hem de diğer video paylaşım sitelerindeki video izlenme oranları da günden güne artmaya devam ediyor. Hatta önümüzdeki yıllarda internet üzerindeki veri alışverişinin yüzde 60’ını videoların oluşturacağı tahmin ediliyor. Videoya olan bu büyük talep neticesinde haber ve bilgi portallarında hemen hemen her başlık için video kullanımı önem kazanıyor.

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde internet kullanıcılarının yüzde 93’ü video izliyor ve her bir kullanıcı ayda ortalama18 saatini video izleyerek geçiriyor. Yakın bir gelecekte video izlerken geçirilen zamanın, en yaygın kitle iletişim aracı olan televizyonun tahtına geçeceğini ön görebiliriz.

Videonun Öğrenmedeki Avantajları

Videolar öğrenmeyi kalıcı hale getirmenin yanı sıra, karmaşık bilgilerin kavranmasında da büyük kolaylıklar sağlıyor. Resim ve düz yazı kullanarak 5 dakika gibi bir sürede aktarılan bir konuyu, 20 saniyelik bir video ile çok daha kolay ve etkili bir biçimde anlatabilmek mümkün.

Videolarda hem görsel hem de işitsel öğelerin bir arada yer alması, eğlenceli bir hikaye çerçevesinde konu aktarımı sağlanabilmesi, motivasyon ve odaklanma sorunlarını minimize ederek, eğlenceli bir şekilde kilit mesajların verilmesine olanak sağlıyor. Hatta videolar tekrar izlendiklerinde dahi aynı etkiyi gösterebiliyor. Siz de mutlaka bir videoyu veya bir sahneyi defalarca aynı motivasyon ile izlemişsinizdir.

Etkili bir iletişim ve öğrenme aracı olan videolar, gerçek hayat ve konuya ilişkin hikâye örgüsü ile aktarılması neticesinde farklı öğrenme duyarlılığına sahip kişilerde de oldukça etkin bir öğrenme sağlıyor. Ayrıca video çekmek ilk başta kulağa çok maliyetli bir süreçmiş gibi gelse de, basit bir web cam, mikrofon ve video editörü ile yeterli kalitede, başarılı videolar veya eğitim filmleri hazırlamak mümkün. Çektiğiniz videoları; video düzenleme programları ile üzerlerine yazı, animasyon veya efekt ekleyerek daha çarpıcı ve etkili bir biçimde de sunabilirsiniz.

Öğrenmede Video Kullanımı

E-öğrenme alanında video kullanımı neticesinde etkin ve yararlı sonuçlar almak istiyorsak, hem video kullanılmasını gerektiren konu seçimini hem de içerik düzenlemelerini doğru bir şekilde yapmamız gerekir. Bir işlem veya uygulama ile ilgili “nasıl yapılır” sorusunun cevabının arandığı bir durumda video kullanmak, konunun kısa sürede ve kalıcı bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Örneğin; bir makinenin çalışma düzenini basit bir video ile çok kısa sürede aktarabiliriz. Belli bir durumun skeçlerle anlatılması gerektiğinde, video kullanımı yine çok büyük katkı sağlayacaktır. Örneğin; bir bankada müşteri şikâyetinin nasıl ele alınacağı hakkında bilgi ve öneriler verilmek isteniyorsa, gerçek hikâye örgüsü ve rol oynama ile bu konunun daha iyi anlaşılması sağlanabilir. Özellikle beden dili ve duyguların önemli olduğu konularda videolardan yararlanmak, empati kurmayı kolaylaştırdığı gibi görsel hafızamız sayesinde bilginin kalıcılığını da olumlu yönde etkileyecektir. Bunların yanı sıra, belli bir konuda uzman kişilerin bilgilerini paylaştığı ve ürün veya hizmetin anlatıldığı kısa tanıtım videoları da e-öğrenme içeriklerinde yer aldığı takdirde motivasyonu olumlu yönde etkileyecektir.

E-Öğrenmede Video Kullanımı

Öğrenme alışkanlıkları ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak farklı öğrenme araçları hayatımıza giriyor. Bu yeni ve farklı öğrenme araçları arasında yer alan videoların, eğitim alanında kullanılmasının önemi de giderek artıyor. E-öğrenme deneyimini; çeşitli yetkinliklerle ilişkilendirilmiş videolarla destekleyerek daha öğretici, daha ilginç, daha çekici, daha heyecan verici hâle getirebilir; bu kapsamda öğretilmesi hedeflenen konunun daha kısa sürede öğrenilmesini, kalıcı ve anlaşılır olmasını sağlayabilirsiniz. E-öğrenmenin lider ve yenilikçi şirketi Enocta tarafından hazırlanan hikâye tabanlı ve eğlenceli eğitim filmleri, birçok kurumda eğitim programlarının etkin bir parçası olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra, altyapı ve tasarımı Enocta tarafından sağlanan “Kurumsal Tube” uygulaması ile kurum için değerli ve önemli her türlü videonun (çalışanların kendi iş akışlarını veya uzmanı oldukları konuları anlattıkları videolar, oryantasyon filmleri, ürün tanıtım filmleri vb.) kurum içerisinde “bilgi ve tecrübe paylaşım” aracı olarak kullanılması da sağlanabiliyor.

Öğrenmeyi Video ile Destekleyin!
Bir önceki blog yazısına göz atın.
Bir sonraki blog yazısına göz atın.

Benzer Bloglar

Genel
14/12/2021
4 IT Yöneticisinden 3’ü Beceri Açığından Şikayetçi
Genel

CNBC tarafından Ekim 2021'de gerçekleştirilen bir ankette teknoloji sektöründeki yöneticilerin %57'si kalifiye çalışan bulmanın bir numaralı endişeleri olduğunu bildirmiş – bu endişe, tedarik zinciri sorunlarından ve siber güvenlik tehditlerinden daha üst sırada yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Eğitim ve Gelişimde Yeni Dönem
Genel

Çağ değişti. “Eskiden…” ile başlayan cümleleri dikkatli dinlediğimizde ne kadar yol aldığımızı görmemek neredeyse imkânsız. Çağ ile birlikte birçok sektör de değişti. Teknoloji, sanayi, otomotiv, telekomünikasyon ve daha nicesi… Tüm bu değişim ve dönüşümler, eğitim sisteminin değişmesine ve gelişmesine öncülük etti. Bir düşünün, 15 yıl öncesine kadar “mobil eğitim” kavramından bahsedebilir miydik? Elbette edemezdik fakat eğitim platformları hakkında konuşabilirdik. Çünkü mazisi çok daha eskiye dayanıyor. İşte tam da bu noktada, Türkiye’deki ilk e-öğrenme girişimi olan Enocta Platformu hayatına devam ediyor. Günümüzde sadece hayatta kalmak önem arz etmiyor, günün koşullarına uyum sağlamak en önemli konuların başında geliyor. Bu sebeple platform her gün gelişiyor ve çağa uygun olarak şekilleniyor. Kuşkusuz bu değişimleri tetikleyen en önemli unsurların başında ise gelişen teknoloji ve internet yer alıyor.

Genel
07/12/2021
Öğrenmeyi Sürekli ve Kalıcı Hale Getirmek İçin Sınırsız İçerikle Koşulsuz Öğrenme Ortamları Yaratmak
Genel

“Off yine mi eğitim atanmış hem de zorunlu mu?” Eğitim ve gelişim ile ilgilenen kişiler olarak kurumlarınızda bu cümleyi çalışma arkadaşlarınızdan ne kadar sıklıkla duyduğunuzu durup bir düşünün. Sonrasında şunu bir soralım; her eğitim atamasında mı yoksa sadece zorunlu eğitimlerde mi duyuyoruz? Cevabınız hepsi mi? O zaman süreçlerinizi gözden geçirmenizin ve birtakım şeyleri değiştirmenizin zamanı sizce de gelmedi mi?