KaynaklarEnocta Blog

Eğitim İhtiyaç Analizi Nasıl Yapılır?

Eğitim ihtiyaç analizi sayesinde çalışanların tam olarak neye ihtiyaç duyduklarını öğrenebilir ve onlara en uygun eğitimi sunabilir; böylelikle daha başarılı, motive olmuş ve verimli bir ekip oluşturabilirsiniz. Eğitime yatırım yapmak her zaman işletmenizin geleceği için önemlidir ve kurumunuzun başarısı, çalışanlarınızın gelişimiyle doğru orantılıdır. İyi yapılandırılmış başarılı bir eğitim ihtiyaç analizi ile çalışanların hem mevcut hem de gelecekteki becerilerinde oluşabilecek eksiklerini belirleyebilirsiniz. Enocta’nın siz ve şirket çalışanları için özel olarak geliştirdiği "Öğrenme ve Gelişim İhtiyaçlarını Belirleme" eğitimi ile kısa vadede doğru ve hızlı bir çözüm elde edebilirsiniz.

Eğitim İhtiyaç Analizi Nedir?

Eğitim ihtiyaçları analizi; bir çalışanın görevinde başarılı olması, bilgi/beceri açığını doldurması veya iş performansını iyileştirmek adına öğrendiklerini geliştirmesi için ne tür bir eğitime ihtiyacı olduğunun belirlendiği süreçtir. Çalışanın uzun vadeli olarak odaklanması gereken herhangi bir eğitim planını belirlemek yerine belirlenen süre içinde tamamlanması gereken özel eğitim içeriğine odaklanır. Hedeflere bağlı olarak gerçekleştirebileceğiniz üç farklı eğitim ihtiyacı analizi türü vardır. Bunlar:

- Kurumsal Eğitim İhtiyaçları Analizi: Kapsayıcı eğitim programlarının hangilerinin eksik ya da yetersiz olduğunu belirleyebilmek için şirketi bir bütün olarak ele alır.

- Ekip Eğitimi İhtiyaç Analizi: Kuruma bağlı olan herhangi bir departmanın özel eğitim ihtiyaçlarının yanı sıra eksikliklerine de odaklanır. Bu eğitim, aynı zamanda ilham kaynağı olmak için iş birliğine ve ekip oluşturmaya odaklanan programları içerir.

- Bireysel Eğitim İhtiyaçları Analizi: Bir çalışanın bireysel kariyer hedeflerine odaklanan ve tipik olarak bir performans incelemesi ya da değerlendirmeyle başlayan en özelleştirilmiş süreci kapsar.

Eğitim İhtiyacını Analiz Etmek Neden Önemlidir?

İyi bir çalışan eğitimi, çalışanların iş performansını artırmak ve onları, şirketleri için en iyi sonuçları üretmek adına ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerle güçlendirmeyi hedefler. Eğitim ihtiyaç analizi esnasında elde ettiğiniz tüm bilgiler, şirketinizin genel perspektiften bir görünümünü sunar. İşleyişteki performansı iyileştirmek için hangi öğrenme ve gelişim alanlarına yönelmeniz gerektiğini belirlemede rehber niteliğindedir.

Örneğin; yapılan bir araştırmaya göre İngiltere'deki işçilerin % 30’u, son beş yılda resmî olarak işyeri eğitimi almadıklarını belirtiyor, ancak her 10 çalışandan dokuzu işverenlerinin daha fazla eğitim vermesini bekliyor. İşçiler kendilerine, görev tanımlarına, hedeflerine ve kariyer gelişimlerine özel olarak hazırlanmış programlar istiyorlar. Aslında bu; onların ne derece becerikli olduğunu, yüksek kalitede işler ürettiklerini ve çalışma ortamlarında daha uzun süre kalma ihtimallerinin olduğunu gösteriyor.

Kurumlar Eğitim İhtiyaç Analizlerinden Nasıl Yarar Sağlar?

Bir eğitim ihtiyaçları analizi yoluyla uygun eğitimi uyguladığınızda işletmenizin neredeyse her yönünü olumlu yönde etkileyen bir dalgalanma etkisiyle karşılaşacağınızı gözlemleyebilirsiniz.

Sorunları daha oluşmadan çözümleyeceksiniz

Eğitim ihtiyaçları analizi sayesinde bir sorun çıkmadan önce bilgi ve beceri eksikliklerini belirlemeniz mümkün hâle gelir. Ayrıca hangi eğitim ihtiyaçlarının en kritik ve acil olduğunu belirleyerek engellerin üstesinden proaktif bir şekilde gelmek için eğitim programınızda bu konulara öncelik verebilirsiniz.

Yeni eğitim ihtiyaçlarını keşfedeceksiniz

Şirketinizdeki her departman, çalışanlarının görevleri için bir eğitim ihtiyaçları analizi yaparak gelecekte ihtiyaç duyulabilecek eğitim konularını önceden ortaya çıkarma şansı elde edecek.

Etkili eğitim planları oluşturacaksınız

Analizlerinizi tamamladığınız zaman sonraki çeyreği, yılı ya da geleceği önceden deneyimlemenin yanı sıra bu dönemleri, çalışanlarınızın tam olarak ihtiyaç ve isteklerine hitap eden, onlara değer katan kurslar ve planlarla doldurabilirsiniz.

Hedeflerinize odaklanmaya devam edeceksiniz

Tasarladığınız her eğitim, şirketinizin hedefleri doğrultusunda oluşturulmalıdır. Zamanla ikisi birbirinden daha da uzaklaşabilir. Eğitim ihtiyaçları analizleri sayesinde bunların aynı yolda olduklarından emin olabilir ve mevcut eğitim modüllerinizi şirketinizin hedefleriyle karşılaştırabilirsiniz.

Doğru kişilere doğru eğitimi verebileceksiniz

Hiç kimse ihtiyaç duymadığı eğitime dahil olmak istemez. Eğitim ihtiyaçları analizlerinizi tamamladıktan sonra eğitime kimin katılması gerektiğini ve kimin katılmayacağını tam olarak bileceksiniz. Böylelikle katılan herkesin görevlerine ya da kendisi için hedeflenen eğitim programlarına odaklanmaları konusunda hem zamandan hem de kaynaklardan tasarruf etmiş olacaksınız.

Daha iyi performans gösterecek çalışanlara sahip olacaksınız

Çalışan eğitimi aynı zamanda çalışan katılımının ilerletici güçlerinden biridir. Bilgiyi öğrenenler daha ilgili oldukları zaman organizasyonlarında yeni roller bulma olasılıkları daha da artacak ve kişileri elde tutma oranınız da yükselecek.

Para ve kaynaklardan tasarruf edeceksiniz

Etkili olmayan eğitim programları oluşturarak, yöneterek ve gözden geçirerek hem para hem de kaynak israf etmektense artık bütçenizi daha iyi yatırım getirisi sağlayan yapıcı programlar oluşturmaya ayıracaksınız.

8 Adımda Eğitim İhtiyaç Analizi Yapmak

Çalışan performansını güçlendiren etkili eğitim programları oluşturmak istiyorsunuz. Bunları gerçekleştirmek için de geçmiş verilere, ilk elden deneyimlere sahip olmanız ve geleceğe yönelik hedeflere dayalı bir eğitim ihtiyaçları analizi yapmanız gerekir. Bunu nasıl yapabileceğinize yönelik bu 8 adımı uygulamak size fayda sağlayabilir;

1. Hedeflerinizi Belirleyin

İşletme hedefleri, tıpkı çalışanlarınızın görev ya da sorumlulukları gibi sürekli olarak büyür ve değişim gösterir. Hepsinin birbiriyle olan uyumundan emin olmak için mevcut eğitim programlarınızı ve elde ettiğiniz sonuçları şirketinizin hem kısa hem de uzun vadeli hedefleriyle karşılaştırın. Sonrasında, çalışan eğitimiyle ulaşmak istediğiniz önemli hedefleri belirleyin. Burada dikkate almanız gerekenler;

- Beklediğiniz sonuçlar ve iyileştirmeler,

- İlerlemeyi, başarıyı ya da başarısızlığı nasıl ölçmeniz gerektiği,

- Ve hedefe ulaşmak için eğitimden daha fazlasına ihtiyacınızın olup olmadığı.

Ayrıca çalışanın, eğitimin sonucunda elde etmesini beklediğiniz uzmanlık düzeyini de belirlemeniz önemlidir.

- Farkındalık kazanma: Bir konu hakkında temel olarak bilgi sahibi olurlar.

- Uygulamaya geçme: Belirli bir görevi nasıl tamamlamaları gerektiğini öğrenirler.

- Uzman olma: Bir görevi nasıl tamamlayacaklarını hatta sonrasında da başka birine nasıl öğretebileceklerini büyük ölçüde öğrenirler.

2. Bir Maliyet Analizi Yapın

Planlamanızın bir kısmı hem eğitim programlarını oluşturup yürütmeyi hem de analizle beklediğiniz maliyetlerin ve yatırım getirisinin hesaplanmasını içermelidir. Maliyetler arasında eğitim süresi, eğitim içeriği geliştirme, eğitim değerlendirme süresi, içerik teslimi, verimlilik kaybı ve varsa seyahat ya da idari masraflar gibi seçenekler yer alır.

3. Adayları Seçin

Hangi çalışanların veya departmanların eğitim analizine ihtiyacı olduğunu belirleyin. Yetenekleri ve eğitim istekleri hakkında fikir edinmek için çalışanları araştırın. Bu noktada yöneticilerden, liderlerden veya müşterilerden geri bildirim isteyebilirsiniz.

4. Gerekli Becerileri Belirleyin

Adayınızı seçtikten sonra görevlerini gözden geçirin ve bir çalışanın işi başarıyla gerçekleştirmesi adına ihtiyaç duyabileceği becerileri belirleyin.

5. Beceri Düzeylerini Değerlendirin

Bazı değerlendirmeler, sınavlar ve test gibi araçlarla çalışanın mevcut bilgi ve beceri düzeyini ölçün. Sonuçları iş için gerekli becerilerle karşılaştırın.

6. Uzmanları Bulun

İşletmenizde, eğitim konusunun ayrıntılarını bilen uzmanları bulun ve eğitim programınızı planlamak için gerekirse onları işe alın. Size, programınızı tasarlamak konusunda yardımcı olacaktır. Ayrıca çalışana, onu mümkün olduğunca faydalı hâle getirmek için kullanabileceğiniz en güncel ve faydalı bilgileri sunacaklardır.

7. Eğitiminizi Tasarlayın ve Sunun

Bu aşama çalışanınızın beceri eksikliklerini gideren ve performanslarını güçlendiren eğitim programını oluşturmanın zamanıdır. Eğitim yaklaşımınız, çalışanınızın tercih ettiği öğrenme stiline, amaçlarına, iş hedeflerine ve eğitim tekniklerinize uygun olmalıdır. Eğitiminiz deneyimsel bileşenler, mikro öğrenme modülleri, oyunlarla çevrimiçi öğrenme, iş başında öğrenme, kitaplar ve okuma materyalleri veya konferanslar gibi stilleri içerebilir.

8. Yeniden Gruplandırın ve İnceleyin

Ekibiniz ve iş hedefleriniz gibi eğitiminiz de gelişmelidir. Bir eğitim ihtiyaçları analizini tamamladıktan ve çalışan eğitim programını bitirdikten sonra sonuçları gözden geçirin ve yaklaşımınızı olması gerektiği gibi geliştirin.

Eğitim İhtiyaç Analizi Nasıl Yapılır?

Benzer Bloglar

Dijital Dönüşüm
Eğitim İçerikleri
Genel
10/03/2021
Yeni PMP Sınavındaki 4 Değişiklik

Teknolojideki yenilikler ve değişen iş ortamları, proje yöneticilerinin rollerini ve hedeflerini dönüştürüyor. Bu dönüşümle birlikte Project Management Institue (PMI), Project Management Professional (PMP) sertifika sınavının içeriğini bu yılın başında değiştirdi.

Genel
24/12/2020
Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Öğrenme Deneyimleri Yaratmak

Öğrenme şeklimizin kişiliğimize, beynimizin çalışma şekline, bulunduğumuz ortama ve kültüre bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Genel
12/08/2020
Değişen Dünyada Kişisel Liderlik

Kişisel liderlik, yaşamın her alanında bireysel olarak bir üst noktaya çıkmamızı sağlayan en önemli yeteneklerden. Bu yeteneğin içinde bulunduğumuz dönemde aldığı kritik hal, hayatımızın direksiyonuna nasıl geçeriz gibi birçok soruya yanıt bulduğumuz webinarımızda, Kemal İslamoğlu bizlerle buluştu.

Ürün ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın
Teşekkürler! Kaydınız alındı.
Lütfen bilgilerinizi kontrol edin.